Annonce
Ugeavisen Nordfyn

Debat: Spildevandsplan for Norup, Kappendrup og Egense betyder store udgifter

Leif Thyrsted (foto) og Arne Erlund håber på en fælles front mod ny spildevandsplan for Kappendrup, Norup og Egense. Arkivfoto: Nils Svalebøg
Annonce

Lokaldebat:  Ejerne af ejendomme i Norup, Kappendrup og Egense modtog i september et brev fra kommunen om en spildevandsplan for områderne. Man foreslår, at ejendommene skal ændre deres kloakforhold, så de blev opdelt i to strenge, et til spildevand og et til regnvand. Efter at have kikket forgæves på datoen, det var ikke en aprilsnar, får man jo et større chok. Det er tilsyneladende kommunens mening at tvinge alle ejendomme til at bekoste en omlægning af ens kloak til mange mange tusinde kroner.

Vi får senere et tilbud med indbydelse til et digitalt borgermøde, et såkaldt webinar. Dette blev holdt 8. oktober kl. 17. Her får vi så orientering af to, ikke særlig meddelsomme personer, en fra kommunen og en fra Vandcenter Syd. Baggrunden for denne mærkelige sag er, at der er konstateret forurening i to vandløb, Kappendrup renden og Søndre Landkanal. Det menes, at denne forurening skyldes overløb fra kloakanlæggene. Det er ikke fordi, kloakanlæggene har forbindelse med vandløbene, men i ekstreme situationer kan der ske overløb til vandløbene.

Derfor er planen, at hver husstand skal sørge for, at regnvandet fra tagene ikke kommer i kloakledningen. Dette kan gøres på to måder, enten holder man regnvandet på egen grund, hvor man enten kan etablere et ”gadekær”, hvis man har plads til det, eller hvis man har så meget grund, at vandet kan ledes ud på en overflade, hvor det kan fordampe, eller nedgrave en faskine, som kan optage vandet. Vælger man en faskine, skal man være opmærksom på, at den skal kunne tømmes for slam med passende mellemrum.

Vælger man ikke en af disse løsninger, skal man omlægge sit kloakanlæg, så regnvandet kan føres til skel, for egen regning, og derfra vil Vandcenter Syd så etablere en ledning, som kan transportere vandet til de omtalte vandløb.

For Kappendrups vedkommende, ca. godt 100 husstande, vil hver blive pålagt en udgift på ca. 50.000-100.000 kr. Dertil kommer den udgift, som Vandcenter Syd skal bruge til at anlægge en ny ledning gennem hele byen.

Til denne etablering er der afsat ca. et halvt år. Hvordan skal man kunne opdrive så mange kloakmestre til at udføre dette arbejde?

Den forurening, som man mener, kommer fra kloakanlæggene ved overløb i ekstreme situationer, hvorfor kan den ikke sikres, så dette ikke sker?

Når man ser, hvor mange ejendomme, det drejer sig om, er det meget overraskende, at der kun deltog ca. 25 personer til det digitale borgermøde. Vi håber, at sandheden omkring det, som er ved at sker, vil gå op for de berørte husejere, så man kan etablere en fælles front mod et så hovedløst projekt.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce