Annonce
Ugeavisen Nordfyn

Ind i naturen: Dådyr på afveje

Dåhjorte i Kattegat, snittet af Ole Runge.

Det skovfattige Nordfyn er overvejende landbrugsland. Over 70 procent af kommunen er dækket af marker. Her er den biologiske mangfoldighed ringe. Arterne forsvinder med foruroligende hast.

Vil man opleve en rigere natur, må man enten sydpå i kommunen til dødislandskabet eller ud til kysten. Herude ligger Æbelø med omkringliggende holme som den sidste rest af det gamle stenalderlandskab.

Æbelø og småøerne blev fredet i 1998 og ejes i dag af Aage V. Jensen Naturfond, der også er ejer af den naturgenoprettede Gyldensteen Strand på Fyn syd for Æbelø. Æbelø er skovklædt, og et af de vigtigste formål med fredningen var og er, at skoven og overdrevene skulle overgå til naturens egen dynamik uden skovbrug og nyplantning.

Annonce

Skoven skulle forynge sig selv med frø fra de mange gamle træer. På øerne syd for øen blev der ved samme lejlighed indført jagtforbud mod alt andet end ræv og mink, og det skulle senere vise sig at få stor betydning.

Rester af fortiden

På Æbelø lever en gammel bestand af dådyr. De har været der så længe, nogen kan huske – sikkert siden middelalderen, da kongen ejede småøerne og drev jagt på dyrene. Om der er sket genudsætninger op gennem historien vides ikke; men bestanden har givetvis været trængt under krigene mod Sverige og senere England. Under fredningsarbejdet blev bestanden skudt kraftigt tilbage.

Dådyr på vej mod Æbelø. Af Ole Runge

Ved fredningens ikrafttræden var der under 100 dyr på øen. Undervejs var der en livlig diskussion om hvor mange dyr, øen kunne bære, hvis skoven selv skulle forynge sig. Resultatet blev cirka 100 stykker dåvildt med en tilvækst på cirka 40 kalve.

Bestanden skulle altså årligt reduceres med cirka 40 dyr. I fredningsdokumentet står der ordret: ”Antallet af klovvildt skal løbende tilpasses efter fredningens formål. Fredningsnævnet kan fastsætte bestanden af klovvildt, dog ikke under 100 dyr”.

Annonce

Dådyr på Romsø

Mine oplevelser med dådyr stammer fra Romsø i Storebælt, hvor jeg opholdt mig i længere perioder i sidste halvdel af 1900-tallet – nærmest midt mellem dyrene. På dage med mange gæster var de som sunket i jorden, og mange sejlede hjem uden at have set dem.

De ændrede også hurtigt døgnrytmen fra dag til nat, hvis der var forstyrrelser. Var der andejagt i moserne, kunne de stå tæt på jægeren, mens de gemte sig, hvis der var riffeljagt. At de påvirker skoven er uomtvisteligt. De æder alt grønt, hvis det ikke stikker, brænder, er giftigt eller blot smager dårligt.

Er der for mange dyr, efterlader de skoven næsten uden bundplanter og blade i rækkehøjde. Jeg har mere end en gang set spidshjorte stå på bagbenene som gazeller for at nå løvtræernes nederste blade. Hvis sulten nagede om vinteren, skrællede dyrene de unge aske for bark. Om foråret blev også den giftige Tyndakset gøgeurt bidt ned.

Romsø og Æbelø kan godt sammenlignes. Begge øer er skovklædte med omliggende overdrev og strandenge, men dog ikke helt, for Romsø er omkranset af dybt vand. Æbelø, derimod er adskilt fra Fyn af store lavvandede havområder, som dådyrene kan forcere. På Romsø har jeg kun set dyr gå til havs, når de var anskudte.

Annonce

Dådyr på Nordfyn

I 1990-erne stak tredive hjorte af fra Æbelø og tog ophold i inddæmningen Gyldensteen Strand og Langø Plantage. Det daværende jagtvæsen fik myndighedernes tilladelse til at udsætte fem dåer. Det blev starten til en nordfynsk bestand af dåvildt. Få år senere, i 2007, stiftedes Nordfyns Hjortelaug.

Med myndighedernes tilladelse udsattes der dådyr flere steder i kommunen som jagtobjekter. Lauget indførte en frivillig fredning af dyrene i en årrække for at hæve bestanden og gøre den sund og levedygtig. Og fra da af begyndte der at ske noget:

I al ubemærkethed og uden nogen havde forudset det, begynder en vandring af dådyr til og fra Æbelø. Øjenvidner beretter om store fuldskufler (hjorte med store gevirer) langt til havs og mod øen i brunsttiden i sidste halvdel af oktober og begyndelsen af november. De skal over for at tilkæmpe sig et harem af dåer. Senere fortæller andre gæster om dåer og ungdyr, der vandrer mellem øerne og til og fra Fyn på alle årstider.

Der er altså forbindelse mellem den nye nordfynske bestand og den gamle ø-bestand. Det ser ud til, at mange af dyrene vandrer til Æbelø og bliver der. Vi har længe vidst, at antallet af dådyr var stort. I vinterhalvåret kunne man i en god kikkert se mange dyr græsse på Dræet og Æbelø Holm godt hjulpet af store flokke af bramgæs.

Også i skoven på Æbelø var der tydelige spor af for mange dådyr. Skovbunden blev græsset ned og træerne afbidt i rækkehøjde. Tilbage var der næsten kun ramsløg, ørnebregner og sjovt nok græsarten Bjergrørhvene. Nyspirede træer var græsset bort med undtagelse af dunbirk. I det åbne land bredte den indførte Rynket rose sig. Alt sammen i strid med fredningen.

Derfor iværksatte Aage V. Jensen Naturfond med hjælp fra Københavns Universitet i 2018-20 en undersøgelse, der skulle afgøre, hvor mange dyr, der opholdt sig på deres ejendom. Optællingen skete ved hjælp af vildtkameraer og varmesøgende kameraer monteret på droner.

Resultatet var overraskende: Cirka 700 dådyr befandt sig på Æbelø og holmene syd for øen. Dertil kom de dyr, der stod inde på Fyn. Det giver en samlet bestand på hen imod 2000 dyr. Bange anelser var altså begrundede. Resultatet har affødt en regulering af bestanden i samarbejde med nordfynske jægere, da der nærmest er tale om en samlet bestand, der vandrer frem og tilbage.

Der er allerede nedlagt 528 dyr i sidste sæson. Naturfonden foreslår, at jægerne går målrettet efter dåer og kalve. Der bør altså ikke være tale om trofæjagt – kun en regulering, der bringer bestanden så langt ned, at fredningen på Æbelø og holmene kan overholdes.

Der er stadig for mange dådyr i området, men i skrivende stund er kurven formodentligt knækket. Der er lang vej endnu, og jagtforbuddet på de åbne holme gør det vanskeligere at regulere bestanden.

Den spændende historie er, at dåvildtet vandrer mellem Fyn og øerne – og ovenikøbet gennem havvand over lange afstande. Der er både tale om brunsttidsvandringer og egentlige fødevandringer, når der spist op ude på øerne.

Det er første gang, det kan opleves i Danmark; men det er en ærgerlig historie, at for mange dådyr kommer i konflikt med en fredningskendelse netop nu, hvor vi har en biodiversitetskrise. Det går hårdt ud over planterne og de mange insekter, der er knyttet til dem.

På Æbelø er der også en bestand af cirka 25 mufloner, oprindelig indført i 1950’erne som jagtobjekt, der græsser lige så hårdt som dåvildtet.

Dådyrene er smukke og pynter i landskabet. De har altid været nogle af mine foretrukne tegnemodeller. Jeg har både tegnet dem, malet dem og skåret dem i linoleum og forskellige træsorter. Her har jeg valgt træsnittet og linoleumssnittet i de tilhørende illustrationer, fordi den sort-hvide grafik kan noget andet end tegningen og maleriet.

Annonce
Annonce
Ugeavisen Nordfyn

Kandidaten: Bill er så glad for sin cykel

Annonce
Annonce
Ugeavisen Nordfyn

Intensiv jagt på dådyr: Ny fredningsafgørelse åbner for jagt på Dræet og Æbelø Holm

Annonce
Forsiden netop nu
Ugeavisen Nordfyn

Kom med en tur bag ansigterne på valgplakaterne og mød de nordfynske spidskandidater

Ugeavisen Nordfyn

Skulle bare købe en kommode: Nu har Ken været i butikken i 25 år

Ugeavisen Nordfyn

Når ét græskar ikke er nok: Gyldensteen Gods pynter hele Djurs Sommerland op

Ugeavisen Nordfyn

Kandidaten: Morten har altid haft postadresse på den samme vej

Ugeavisen Nordfyn

Kendt revy med flere nye kræfter

Ugeavisen Nordfyn

Kandidaten: Anders og Hannibal kobler af i skoven

Ugeavisen Nordfyn

Efterskoleelever løb over 6000 kilometer på 12 timer: - Stemningen var fandeme fed

Ugeavisen Nordfyn

Veflinge lagde for med første vælgermøde: Sosu'er, skoler og cykelstier var i fokus

Ugeavisen Nordfyn

Kandidaten: Jane er en af Skebys fantastiske fodbolddamer

Ugeavisen Nordfyn

Ny tradition: Julefrokost fylder hallen i Bogense

Ugeavisen Nordfyn

300 tons sten på fem dage: - Det er jo ingenting, vi har kun de små maskiner med denne gang

Ugeavisen Nordfyn

Søndersø skal have det sjovt med Jan Schou

Ugeavisen Nordfyn

To små landsbyer har fundet stor opskrift på fællesskab og bæredygtighed

Ugeavisen Nordfyn

Odense kalder: Efter 17 år siger kendt præst farvel til Søndersø og Skamby

Ugeavisen Nordfyn

Gratis aftensmad og generalforsamling i Hårslev

Ugeavisen Nordfyn

Klumme om kærlighedssproget: Tid til hinanden

Ugeavisen Nordfyn

Danmarks bedste portrætmaler får fast galleri i Bogense

Ugeavisen Nordfyn

Kandidaten: Klima og biodiversitet bekymrer lægen fra Bogense

Ugeavisen Nordfyn

Flensborg kommer til Nordfyn: Sønderjyderne i Morud inviterer til foredrag om byen lige over grænsen

Ugeavisen Nordfyn

Sjællandske Spiderman sparer Bogense Kirke for mange tusinde kroner

Ugeavisen Nordfyn

Vikingehal klar til kunstkursus i ferien

Annonce