Annonce
Ugeavisen Nordfyn

Ind i naturen: Spætmejsen – naturens gadedreng

En lille spætmejse havde fundet et stille sted at bygge og bo i en redekasse på Tarm Kirkegård. Foto: Jørgen Kirk
Månedens fugl er en lille kompakt fugl på ca. 14 cm fra næb til halespids med blågrå overside og en lys stribe gennem øjet og lys underside.

Ind i naturen: Spætmejsen er det, vi kalder en standfugl, altså er den hos os hele året og tager ikke som trækfuglene en tur sydpå om vinteren.

I vores have i Morud har vi gennem mange år haft spætmejsen som logerende. Det giver mange glæder og pudsige oplevelser, herunder henvendelser fra folk, der passerer vores matrikel, der gerne vil vide hvad det er for en fugl, der hele tiden ”kæfter op som en anden gadedreng” med høje vyt, vyt lyde, når de går forbi.

Nogle har også bemærket, at den kan klatre på træstammerne med hovedet nedad, medens den leder efter føde. Det er også værd at lægge mærke til, for det er nemlig den eneste fugl i Danmark, der mestrer den kunst.

Ved foderbrættet kan spætmejsen opføre sig som lidt af en gadedreng. Den vil bestemme og jager mejser og spurve væk. Foto: Kurt Holm

Dens halvfætter, træløberen, kan kun bevæge sig opad, når den klatrer. Også ved foderbrættet opfører spætmejsen sig lidt som en gadedreng. Den vil bestemme og jager mejser og spurve væk, så den selv kan komme til, ja selv solsorten får en tur hvis spætmejsen synes, den er i vejen.

Områder med løvskov eller blandingsskov er spætmejsens foretrukne levested, herunder haver med store løvtræer. Den lever udbredt over hele landet undtaget Bornholm og mindre øer, men der er en betydelig forskel i bestanden fra øst til vest Danmark – med den største bestand på Sjælland og den mindste i Vestjylland. På Nordfyn findes spætmejsen overalt i kommunen, men specielt i den sydlige del af kommunen med de mange løvskove er der en stor bestand.


Områder med løvskov eller blandingsskov er spætmejsens foretrukne levested, herunder haver med store løvtræer. Den lever udbredt over hele landet undtaget Bornholm og mindre øer, men der er en betydelig forskel i bestanden fra øst til vest Danmark


Annonce

Spætmejser i haven

Spætmejsen benytter gamle spættehuller eller hulninger i træer til rede. Også redekasser i haver benyttes. Og er hullet for stort, kliner den det til med ler, så det passer til dens behov, ikke mindst for at undgå at andre og større fugle skal overtage stedet.

Hos os har den for flere år siden overtaget en uglekasse, der tidligere var beboet af ugler, men ved at reducere hullet fra ca. 150 mm til ca. 35 mm, har gadedrengen sikret sig hævd på kassen. Det eneste, reden forsynes med, er flager af bark fra nåletræer.


Det menes, at formålet med dette er at holde utøj borte ved hjælp af barkens høje indhold af harpiks og den skarpe duft, der dermed følger med.

I april-maj måned lægger hunnen 4-8 æg, som hun selv ruger ud. Både hannen og hunnen står for opfodringen af ungerne.

Annonce

Fugletællinger

I perioden 2014 – 2017 afviklede Dansk Ornitologisk Forening (DOF) en stor Atlas undersøgelse med det formål at få en status på de danske ynglefugles udbredelse. Lignende undersøgelser blev afholdt i 1971-74 og i 1993-1996.

Resultatet er netop publiceret i form af et digert bogværk på 840 sider. Her kan man læse om hvordan det er gået spætmejsen i løbet af disse 45 år – og det er godt nyt, der berettes. Der er i perioden sket en moderat stigning i antallet af spætmejser.

Indberetningerne viser, at den på det seneste er draget længere mod vest i Jylland og har taget nye yngleområder i brug med gammel nåleskov og blandingsskov.

Alt i alt tegner fremtiden godt for spætmejsen, og hvis vi fremover som lovet får mere urørt skov i Danmark, kan det kun gå endnu bedre. Urørt skov betyder nemlig, at gamle træer får lov at stå til død og forfald, og dermed skaber bedre muligheder for de hulerugende fugle, herunder spætmejsen.

I mellemtiden kan vi, der er så heldige at eje en fuglevenlig have, hjælpe spætmejsen på vej ved at opsætte egnede fuglekasser.

Guide til bygning af fuglekasser: https://www.skoven-i-skolen.dk/content/byg-en-redekasse-af-brædder

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce