Annonce
Ugeavisen Odense

12 punkter til debat: Kommunen ser sikkerheden efter i sømmene på Skibhusvej

Delegationen krydser Skibhusvej. Der blev i det hele taget slingret meget fra side til side, for der var meget at snakke om på vandringen i trafiksikkerhedens navn. Foto: Kristian Isaksen
Borgere og forvaltning drog sammen af sted på Skibhusvej for at spørge og få svar på, hvad der kan gøres for at højne sikkerheden på Skibhusvej. Flere af de 12 punkter blev næsten skudt ned på forhånd, imens andre havde lysere perspektiver for opfyldelse.
Annonce

Skibhus: 26. oktober 2019 lød der et brag på Skibhusvej. Selvom lydens hastighed ifølge fysikkens grundlæggende love ville sørge for, at rabalderet havde lagt sig ligeså hurtigt, som det opstod, blev braget ved med at runge ned ad handelsgaden i ugerne efter, hvorfra det siden er sivet ned ad de tilstødende veje.

Lyden af en bil, der smadrer facadevinduet på en optiker lægger sig ikke, som et kanonslag, der forstummer og efterlader atmosfæren endnu mere lydløs end før krudtet blev andtændt.

Det er ekkoet videre i kraniet på de borgere, som hver dag benytter sig af Skibhusvej. I en rundspørge efterfølgende konstaterede avisen, at ulykken nærmest var forventet. Det kom i hvert fald ikke bag på nogen, at en ualmindelig hændelse som denne, ville udspille sig netop her.

Det var det berømte sidste søm i kisten. Især børneforældrene fattede så småt høtyvene i et begyndende forsøg på at gøre noget.

En række proaktive Skibhusborgere har drøftet, hvad det er, der manifesterer sig som så mærkbar en utryghed i borgernes sind og fandt i fællesskab frem til 12 punkter, som byens trafikplanlæggere ved selvsyn blev bedt om at inspicere.

Avisen var med på vandringen.

1. Sammensmeltningen af vej og cykelsti ved Buchwaldsgade opleves som utryg, Det gøres der højst sandsynligt intet ved. Foto: Kristian Isaksen
Annonce

Lave busser

Udgangspunktet var Buchwaldsgade og slutningen hed Sct. Hans Skole.

Derimellem blev der diskuteret alt fra 30 kilometer-zone på en afgrænset strækning af handelsgaden, færre parkeringspladser så udsynet fra sidegaderne ville blive bedre, bump eller hævede vejflader, flytning af busstoppested og flere fodgængerfelter.

Panderynkerne blev både dybere og mere udglattede undervejs. Det var svært for delegationen at sætte en enkelt beskrivelse på den overordnede følelse af, hvad vandringen havde givet for på besynderligvis var der lige dele optimisme og skuffelse at spore.

- Jeg synes, det gik fint. Det er dejligt at bo i en kommune, hvor borgerne oplever, at en given problematik bliver hørt, så der kan indledes en dialog. Mange af de ting, vi har på vores ønskeliste, kan virke oplagte for os, men kan for en fagperson rumme masser af vanskeligheder, fortæller Yvette Juul Christoffersen, Skibhus-patriot og primus motor for, at flokken af delegerede kunne samles denne dag.

Trafikplanlæggerne lagde blandt andet vægt på, at der en grænse for, hvor meget man kan hæve vejen og at almindelige bump er udelukkede. Busser og ambulancer er blevet så lave af hensyn til indstigning, at de tunge køretøjer ikke ville kunne forcere de små forhindringer.

30 kilometer-zonen blev skudt ned med den forklaring, at erfaringen viser, at det kan påvirke de små parallelle veje, hvor trafikken i det ideelle perspektiv skal udgøres af de borgere, som bor på de respektive gader.

Annonce

Utryghed giver sikkerhed

Det generelle indtryk var, at trafikplanlæggernes ladegreb var ligeså godt, som deres sigte. For der var svar på det meste og meget af det kunne indkapsles i et simpelt og ofte gentaget citat.

- Ulykkesstatistikken på Skibhusvej er ikke værre end så mange andre steder, fortæller Mie Brøchner.

Hun er funktionsleder for Trafik og Mobilitet i Odense Kommune.

- Vi kender Skibhusvej og vi kender de problematikker, som borgerne oplever. Vi kan ikke tage den utrygge fornemmelse fra borgerne, hvis de har den, men vi skal ikke lave tiltag for borgerne, som får den modsatte effekt af det, de ønsker, siger Mie Brøchner, og uddyber.

- Undersøgelser viser, at fodgængerovergange kan føles mere sikre, end de er. Biler skal stoppe for eventuelle fodgængere, men gør det ikke altid. Vi har masser af eksempler på fodgængere, der bare går ud på vejen uden at se sig for. Hvis der ikke er en overgang, vil de altid kigge en ekstra gang til siderne. Utryghed giver mere sikkerhed. Derfor er det ikke tilrådeligt lige her, siger Mie Brøchner.

2. Der ønskes mere belysning i fodgængerovergangen ved Skibhustorvet. Foto: Kristian Isaksen
Annonce

Bilisters adfærd

Hvad der skal ske på Skibhusvej, er hverken op til borgere eller forvaltningsfolk - det er op til politikerne, som skal gennemgå den rapport, som vandringen vil afføde.

Mie Brøchner kan ikke i detaljer beskrive for avisen, hvad politikerne får lov at læse igennem, men på vandringen var der antydninger af, hvor der vil blive lagt vægt på en indsats.

På Nørrevoldgade - ved Corner - skal der dæmmes op for ulovlig parkering, ved Baumgartensvej skal man se på, om man kan rykke et reklameskilt, overgangen ved Skibhustorvet tåler bedre belysning og ved Sct. Hans Skole kunne en sikkerhedsforanstaltning være at hæve vejen en smule og indføre en 30 kilometer-zone.

- De fleste tiltag, vi gør i kommunen, handler om at adfærdsregulere. Vi kan ikke styre om bilister overholder en fartgrænse, ligesom vi ikke kan styre, om de kører over for rødt. Systemet beror på, at trafikanterne er enige om at opføre sig efter færdselsloven. Vi kan godt anbefale, at give borgerne en større grad af tryghed, men hvis vi mener, at det dermed gør vejene faktuelt mere usikre, gør vi det ikke.

3. Der er 30 kilometer-zone på Annasholmsgade. Borgerne vil vide, hvorfor zonen ikke kan føres videre ud på Skibhusvej. Foto: Kristian Isaksen
Annonce

Pudebump

På Kochsgade er der pudebump - de er vel blevet sat op for at dæmpe hastigheden?

- Ja, og det kan også være en mulig løsning her, men vores overvejelser skal altid være en opvejning af effekter. Bilerne vil køre langsommere, men det vil måske også betyde, at der så var mere trafik på de små veje og netop Kochsgade. I sidste ende handler alle tiltag om prioritering - og den bestemmer politikerne.

Hvad der konkret skal ske, kan kun tiden vise, men Yvette Juul Christoffersen lover at holde fast.

- Vi lader ikke det her dø. Vi har nedsat det her som en trafikgruppe og med den, vil vi selvfølgelig kæmpe for at få ændret det, der ændres kan.

4. Tværgaden ved Nørrevoldgade er tydeligt anlagt på fodgængeres præmisser. Kan fortove som disse prioriteres flere steder, blev der spurgt. Derudover holder alt for mange biler ulovligt parkerede ved Corner. Det ser ud til at kunne blive forebygget med p-vagter. Foto: Kristian Isaksen
5. Det smalleste sted på Skibhusvej er ved Skt. Hans Gade og Sophie Breums Vej. Hvorfor må bilerne køre 50 her, blev der spurgt. Pudebump er ikke fejet af vejen som en løsning. Foto: Kristian Isaksen
6. Krydset Hørdumsgade/Skibhusvej. Selvom et er dejligt med et stemningsfyldt gademiljø, så optager Mauritz meget fortovsplads ved udeservering. Kan man gøre noget ved det. På den anden side af vejen optager en busholdeplads. Er den nødvendig? Foto: Kristian Isaksen
7 & 8. Et kig mod nord viser, hvor bred vejen er, og hvor stort et incitament, der er for at gasse op. Kan man gøre noget? Der er ydermere et reklameskilt, som blokerer udsynet. Kan det flyttes? Ved det gamle rådhus adspørges mere fortov og cykelsti. Foto: Kristian Isaksen
9 & 10. Kan helleanlægget blive til et fodgængerfelt? Sandsynligvis nej. Hvorfor ophører cykelstien og kan man gøre det tydeligere for bilister, at man entrerer en handelsgade? Foto: Kristian Isaksen
11. Hvorfor er cykelbanen ikke mere prioriteret ved Døckerslundsvej. Det er skolevej og mange forældre er bekymrede for sammenfletning af cykelsti og vej. Foto: Kristian Isaksen
12. Hvorfor er fortovet ikke gennemført over Egebæksvej? Kan man indfører 30 kilomter-zone og forhøje vejfladen? Foto: Kristian Isaksen
Sct. Hans Skole. Foto: Kristian Isaksen
Mie Brøchner, funktionsleder for Trafik og Mobilitet ved Odense Kommune Foto: Kristian Isaksen
Der er tydeligvis gang i trafikken på Skibhusvej. Her står delegationen ved Corner og ser på det gennemførte fortov. Det er Yvette i den røde jakke. Foto: Kristian Isaksen
Der er tydeligvis gang i trafikken på Skibhusvej. Her står delegationen ved Corner og ser på det gennemførte fortov. Det er Yvette i den røde jakke. Foto: Kristian Isaksen
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Ugeavisen Odense

Nøøøj, det’ for børn!

Annonce