Annonce
Ugeavisen Odense

Discgolf-diskussionen fortsætter: - Jeg gider ikke se på, at de tisser foran mit stuevindue

Jens Thøgersen (th.) er talsmand for beboerne på Elmelundhaven, der blandt andre også tæller Peder Johansen (tv.). Da de første gang beklagede sig til kommunen handlede det om, at dyrelivet var forsvundet. Nu er der kommet flere klagepunkter på listen. Foto: Kristian Isaksen
Jens Thøgersen har flere gange set sig nødsaget til at anmelde discgolfere for upassende adfærd ved sin ejendom.

Bolbro: Der er en årsag til, at Jens Thøgersen bor på Elmelundhaven. Her er han omgivet af buske og træer. Af fuglefløjt og vindens hvislen i træerne.

Et stykke fra befærdede veje. I hellig landzone. Hvor der er idyl og ro.

Eller rettere. Det var der. For et års tid siden blev der slået en anseelig revne i Jens Thøgersens og naboernes virkelighed, da der blev anlagt kurve til den eksisterende discgolf-bane i skovstykket ved siden af deres matrikler.

Annonce

I en artikel fra december berettede Jens Thøgersen om den negative påvirkning, den øgede aktivitet har haft for ham, hans naboer og dyrelivet. I den forbindelse forfattede han en klage til Ankenævnet vedrørende kommunens inddragelse af landzoneområdet, som han stadig afventer svar på.

I mellemtiden har den disc-trætte herre dog samlet endnu mere ammunition til sin kamp for at bevare miljøet og naturen i skovstykket.

- Det er jeg blevet nødt til, fordi jeg og mine naboer ikke har fået ret meget respons på de henvendelser vi har foretaget.

Anmeldelser

Jens Thøgersens voksende indignation over ligegyldigheden har tvunget ham til at bogføre sine oplevelser ad de officielle kanaler.

- Vi har ad flere omgange oplevet folk, der tisser ude foran vores stuevindue og de bliver meldt til politiet for blufærdighedskrænkelse. Vi er godt klar over, at spillerne ikke gør det her i ond mening, men vi ser os nødsagede til at samle alle vores klager under samme journalnummer ved politiet, så vi kan dokumentere vores kvaler. Og i øvrigt gider vi ikke se på fremmede mennesker, der tisser, når vi sidder inde i stuen, siger Jens Thøgersen, der også oplever fremmede på vej ind i haven efter vildfarne discs.


Odense Kommune taler om sin grønne ansvarlighed og burde ud fra deres hensigt om at prioritere vild natur ikke lade banen gå gennem landzone-området. Der vader folk igennem dette skovstykke hver eneste dag - nogle endda uden at have deres hunde i snor. For et par weekender siden talte jeg mindst 150 spillere

Jens Thøgersen


- Selvfølgelig ryger discene på afveje. Men jeg finder det ekstremt frustrerende, at de skal forvilde sig ind i min have. Jeg har problematiseret overfor klubben og kommunen, hvad det kan have af konsekvenser, at en borger bliver ramt. Det er ikke bare en almindelig frisbee - den kan forvolde temmelig megen skade, siger han, og undrer sig over, at der ved banestart som det mindste ikke er opsat info om regler og opførsel - især fordi, at der i den offentlige park, som banen løber igennem, ikke bliver advaret om, at der udøves discgolf i området.

Annonce

Kommunen fejloplyser

Foruden den klirrende raslen, kurvene udstøder, når discen træffer sit mål, er der jubeludbruddene, den generelle støj – nogle gange endda med øl og musik på slæbetov - der plager naboerne fra tidlig morgen til sen aften.

Ifølge kommunen burde spillerne ikke kunne genere Jens Thøgersen og naboerne, for kurven er ikke i nærheden af deres grunde. Banen løber officielt langs Roesskovvej.

- Men der spilles beviseligt ind i skoven i retning mod vores hus. Det er jo der kurv syv befinder sig - cirka 40 meter fra os. Vi undrer os over at der ikke skal være en sikkerhedsafstand til nærmeste naboer og offentlige veje med cyklende, gående og kørende.

- Så det er forkert, hvad kommunen oplyser: nemlig, at anlæggelsen af kurv seks og syv kun udgør en marginal ændring, fastslår han.

Annonce

Ubegribeligt

I sin tid blev banen planlagt, uden naboerne fik mulighed for at gøre indsigelser, fordi kommunen kaldte indgrebet marginalt og derfor ikke behøvede at gennemføre en lokalplanændring eller undersøge konsekvenserne for miljøet eller naboerne, hvilket Jens Thøgersen aldrig har haft forståelse for.

- Der er uden videre blevet anlagt kurve i landzone, hvor der er skærpet opmærksomhed på dyrelivet og hvor der gælder andre regler end i parkområdet i byzonen. Fredede arter er helt forsvundet, fordi man spiller udenfor stisystemerne og træerne tager imod tydelige hug og mærker på grund af det.

- Fra flere steder lyder det, at jeg bør være mere omfavnende. 18. marts fra 16.55 til 18.10 var der over 40 personer igennem terrænet hos os med tilhørende støj og forstyrrelser. Det kan vel bedst sammenlignes med, at der bliver trykket på dørklokken 40 gange i løbet af en time og man derefter bliver bedt om at ignorere det. Vil nogen kunne det? spørger Jens Thøgersen. Foto: Kristian Isaksen

- Odense Kommune taler om sin grønne ansvarlighed og burde ud fra deres hensigt om at prioritere vild natur ikke lade banen gå gennem landzone-området. Der vader folk igennem dette skovstykke hver eneste dag - nogle endda uden at have deres hunde i snor. For et par weekender siden talte jeg mindst 150 spillere, siger Jens Thøgersen, der, baseret på antallet af besøgende, vil anslå, at 12-15.000 årligt bevæger sig igennem skovstykket.

- Man kunne komme så mange konflikter til livs, hvis blot man anlagde kurv seks og syv et andet sted - eller hvis vi i det mindste var blevet hørt på forhånd, så vi i fællesskab kunne have fundet en løsning. Men det blev vi ikke, siger Jens Thøgersen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce