Annonce
Ugeavisen Odense

Klagenævn overrasker Odense Kommune: Grundlaget for motorsportsanlæg er ugyldigt

Motorsport Center Fyn i Kærby Mosestod færdigt i marts i år. Men grundlaget for at bygge banerne til gokart og motocross er ugyldigt, har Planklagenævnet netop afgjort. Arkivfoto: Christian Nordholt.
Efter mere end tre et halvt års sagsbehandling når Planklagenævnet frem til, at Odense Kommunes grundlag for at tillade det nu færdigbyggede Motorsport Center Fyn er ugyldigt.

Odense: Hvad nu? Det spørgsmål må man stille sig både i Odense Kommune og i Fyens Motor Sport, efter Planklagenævnet mandag afleverede sin afgørelse af en klage over grundlaget for Motorsport Center Fyn, som er bygget færdig ved Kærby Mose tæt på den nordlige motorvejsafkørsel ved Tietgenbyen og har stået klar til åbning siden marts i år.

Klagenævnet har vurderet både kommunens tillæg nr. 3 til kommuneplanen 2016-2028, lokalplan nr. 4-739 og den miljørapport, som er blevet udarbejdet i forbindelse med motorsportcentret. Og Planklagenævnet har afgjort, at grundlaget for motorsportcentret er ugyldigt.

Planerne blev vedtaget af Odense Kommune i januar 2017, og klagen, som Planklagenævnet har behandlet, blev indgivet i april samme år. Knap tre år senere stod motorsportsanlægget klar, men der skulle gå yderligere ni måneder, før klagenævnet havde afsluttet sin behandling af klagesagen. Det beklager nævnet i sin afgørelse.

Annonce

Konsekvensen af afgørelsen er ifølge klagenævnet, at både miljørapporten, lokalplanen og kommuneplantillægget ophæves. Der er med andre ord ikke længere det nødvendige grundlag for motorsportscentret.

Tungtvejende for afgørelsen er, at arten stor vandsalamander findes i et vandhul på området ved motorsportscentret. Stor vandsalamander er medtaget i EU's habitatsdirektiv, som forbyder "forsætlig forstyrrelse" af arterne og forbyder beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- og rasteområder.

Klubhuset ved Motorsport Center Fyn er den gamle røde infoboks fra byomdannelses-projektet på TBT-gaden. Arkivfoto: Christian Nordholt.

"Det var forudsigeligt"

I sin afgørelse skriver Planklagenævnet blandt andet:

"Planklagenævnet bemærker, at søen med det planlagte er omgivet på alle sider af kørebane, som passerer tæt på søens bredder. Desuden anlægges støjvolde rundt om baneanlægget, og derudover er der flere steder langs banen og støjvoldene etableret lodrette barrierer på strækninger, der er over 100 m lange.

Der ses ikke at være oplagte passagemuligheder for padder. Nævnet bemærker desuden, at banens driftstider er fastsat til kl. 22.00 på fem af ugens syv dage. Driften vil derfor i perioder kunne fortsætte efter solnedgang og dermed i det tidsrum på døgnet, hvor bilag IV-arten stor vandsalamander antages at være aktiv, og hvor den eventuelt har behov for at forcere baneanlægget."

Klagenævnet skriver, at "den planlagte aktivitet i planområdet medfører trafik umiddelbart op ad søen og eventuelt benyttelse af vejsalt, da det ikke fremgår, at anlægget ikke benyttes i vinterhalvåret. Desuden vil rystelser og støj fra køretøjerne kunne afholde padderne fra at forsøge at krydse kørebanen."

Og klagenævnet konkluderer, at "det var tilstrækkelig forudsigeligt, at der ville kunne opstå sådanne forhold på en motorsportsbane, som anlægges på den måde, som er planlagt i den konkrete sag, til, at kommunen allerede på planlægningsstadiet skulle have foretaget en nærmere vurdering af, om der med det planlagte ville kunne ske beskadigelse eller ødelæggelse af et yngle- og rasteområde for stor vandsalamander, og herunder om planerne ville påvirke stor vandsalamanders færden til og fra vandhullet."


Nu skal vi først og fremmest have tid til at læse afgørelsen igennem, så vi kan vurdere den videre proces. Vi har brug for at afdække alle muligheder grundigt, før vi melder yderligere ud.

Boie Skov Frederiksen, afdelingschef i Bæredygtighed og Mobilitet i Odenses by- og kulturforvaltning


På den baggrund når klagenævnet frem til, at Odense Kommune ikke har foretaget den nødvendige vurdering i forhold til planhabitatbekendtgørelsens paragraf 7, stk. 2. Kommunen har heller ikke foretaget den nødvendige vurdering efter miljøvurderingslovens paragraf 7, stk. 2. Derfor er plangrundlaget for motorsportscentret ugyldigt.

Den store vandsalamander

  • Den store vandsalamander er en padde med lang krop og lang hale. Maven er svovlgul med sorte pletter. Den bliver op til 16 centimeter lang. Den er almindelig i hele landet. Forår og sommer lever den i vandhuller. Ellers kan den ses på land, også nær huse.
  • Stor vandsalamander er gået tilbage i antal på grund af forurening og udsætning af fisk og ænder i vandhuller.
Annonce

Afgørelsen kan indbringes for en domstol

- Vi har i dag (tirsdag, red.) været i kontakt med Fyens Motor Sport og er i dialog omkring konsekvenser af Planklagenævnets afgørelse. Fyens Motor Sport har orienteret By- og Kulturforvaltningen om, at der ikke p.t. pågår aktiviteter på banerne, siger Boie Skov Frederiksen, afdelingschef i Bæredygtighed og Mobilitet i By- og Kulturforvaltningen, i en pressemeddelelse fra Odense Kommune,

- Det er en sag, som har været længe undervejs. Nu skal vi først og fremmest have tid til at læse afgørelsen igennem, så vi kan vurdere den videre proces. Vi har brug for at afdække alle muligheder grundigt, før vi melder yderligere ud, siger han.

Planklagenævnet gør opmærksom på, at afgørelsen er endelig og ikke kan indbringes for en anden administrativ myndighed. Afgørelsens gyldighed kan dog afprøves i retssag - den skal i så fald anlægges inden for seks måneder.

By- og Kulturudvalget får en "dyberegående orientering" om sagen på sit udvalgsmøde 19. januar.

Klagerne bor tæt på motorsportscentret

  • Klagen over Odense Kommunes sagsbehandling er indgivet af en gruppe beboere i området ved motorsportscentret.
  • En af klagerne bor cirka 750 meter fra lokalplanområdet. En anden bor på en ejendom cirka 800 meter fra lokalplanområdet, og en tredje af klagerne bor på en ejendom cirka 500 meter fra lokalplanområdet med en bebyggelse på sin ejendom, som ligger cirka 1,2 kilometer fra lokalplanområdet.
  • Planklagenævnet finder, at klagerne har en tilstrækkelig retlig interesse i sagen til, at de er klageberettigede i sagen, idet to af klagerne bor på ejendomme henholdsvis cirka 750 og cirka 900 meter fra lokalplanområdet, og der er tale om planlægning for en motorsportsbane, som medfører støjgener på lang afstand.
Annonce
Annonce
Ugeavisen Odense

Restaurantkæde giver gratis mad til alle og støtter Knæk Cancer: - Vi vil fejre, at vi kan samles igen

Annonce
Annonce
Ugeavisen Odense

Efter 13 måneders benspænd: Jannies Dancebar er klar til åbningsfest

Annonce
Forsiden netop nu
Ugeavisen Odense

Efter en tur på bunden: Gammel lodsbåd er blevet Carstens redningsplanke

Ugeavisen Odense

Rigmænd viser superbiler frem i Odense: Kom tæt på McLaren, Lamborghini, Ferrari, Porsche, Rolls Royce, Aston Martin og mange flere

Ugeavisen Odense

Odins Brygge er mega-populært: Stort set alle lejligheder er udlejet i nyt havnebyggeri

Ugeavisen Odense

Vanvidsbilist forsøgte at dukke sig for fartmåler: Han var dog ret let at finde alligevel

Ugeavisen Odense

Politihund fandt iskold tyv på badeværelse i Odense

Ugeavisen Odense

Udfordring: Tag vennerne med og drik en Nicos 10er

Ugeavisen Odense

Kommer til Odense: Ostecyklen er på danmarksturné

Ugeavisen Odense

Støjgruppe indtager Christiansborg: - Vores liv bliver simpelthen dårligere - det skal fikses

Ugeavisen Odense

Donation: Virksomheden Zerv donerer Speedminton udstyr til Mandecentret

Ugeavisen Odense

Motionisterne strømmer til: 4.000 løbere forventes til HCA Marathon

Ugeavisen Odense

Butiksejer åbner op om mareridtsepisode: - Det er ikke hver dag, en bil smadrer ind i forretningen

Ugeavisen Odense

En DJ og tre gallafester: Sådan blev 24-årige Rasmus indehaver af to jakkesætsbutikker

Ugeavisen Odense

Uvished om Rema 1000's spøgelsesgrund: - Vi er i færd med at overveje, hvad der skal ske

Ugeavisen Odense

Ekstra skud på stammen: Collection by Schiang Living åbnet tæt på Rosengårdcentret og Ikea

Ugeavisen Odense

Se video: Sådan laver Francesco napolitansk pizza

Ugeavisen Odense

Efter længere musikalsk pause: Lalous hjertebarn er klar til streaming

Ugeavisen Odense

Kvinde væltet omkuld og røvet i Eventyrhaven: Mænd stak af med kuffert og tasker

Ugeavisen Odense

Lisbet var i tvivl - lige indtil hun mødte Celia: - Jeg ville ikke sælge mit tredje barn til hvem som helst

Ugeavisen Odense

Nyt bystrøg afslutter fem års fornyelse: Nu skal der holdes kæmpefest for Bolbros forvandling

Ugeavisen Odense

Odins Brygge: Beboerne på Odense Havn kan nu glæde sig over åbningen af Apotek Havnen

Ugeavisen Odense

Åbne Døre i Odense: Kunstnerne inviterer ind i deres værksteder

Annonce