Annonce
Ugeavisen Ringkøbing

Handelsråds-formand: Dagligvarebutikker skal ligge i midtbyerne - ikke i udkanterne

Her i det nordlige Ringkøbing vil der godt kunne lige en dagligvarebutik mere, mener kommunen. Handelsrådet er ikke enigt.
Teknik- og miljøudvalget satser på "fortætning" i kommunens centerby for at fastholde et grundlag for detailhandlen; der skal dog stadig være mulighed for at placere dagligvarebutikker i udkanterne af byerne.
Annonce

RINGKØBING-SKJERN: Det er en fejl at tillade flere dagligvarebutikker i byernes udkanter.

Det fastslår formanden for Ringkøbing Fjord Handelsråd, Bent Brodersen.

Men det er præcis, hvad teknik- og miljøudvalget lægger op til, at der skal være mulighed for i Ringkøbing, Videbæk og Tarm. Det fremgår af det udkast til reviderede mål for detailhandelsplanlægningen i Ringkøbing-Skjern Kommune, som udvalget netop har sagt ja til. Det er hensigten, at målene skal indarbejdes i kommuneplanen.

I arbejdet med revisionen af detailhandelsstrukturen har der været især været fokus på netop spørgsmålet om, hvorvidt der fremadrettet skal kunne placeres dagligvarebutikker i periferien af hovedcenterbyerne - altså Ringkøbing, Skjern, Videbæk, Hvide Sande og Tarm.

Byrådet holdt et temamøde om spørgsmålet den 21. november i år. Forud for drøftelsen fremlagde byforaene i de fem centerbyer og handelsrådet deres indspark, som de havde samlet hos de enkelte byer.

Og budskabet var klart, fastslår Bent Brodersen:

- Vi ønsker at styrke bymidterne; derfor skal der ikke etableres flere dagligvareforretninger i byernes periferier.

Tarm er et godt eksempel på, hvor galt det kan gå, hvis man trækker detailhandlen ud af byen, mener Bent Brodersen, formand for Ringkøbing Fjord Handelsråd. Foto Google.
Annonce

Handel i udkanten

Det er ikke helt den model, teknik- og miljøudvalget har sagt ja til. Ifølge den vil der altså stadig kunne tillades dagligvarebutikker i periferierne af flere centerbyer.

Mere konkret er målene for Tarm, at aflastningscentret i det nordlige Tarm gentænkes og udvides. Bymidten i Tarm skal udvikles ved at gøre den mere attraktiv, for eksempel ved at trække det grønne element ind.

I Ringkøbing skal planlægning for eventuelle nye muligheder for udvidelser af dagligvarebutikker i udkanten af Ringkøbing ske i eksisterende aflastnings- og lokalcentre. Området ved Holstebrovej tæt på Ndr. Ringvej, hvor der i dag er en eksisterende dagligvarebutik - Fakta - skal kunne udvides med et lokalcenter, hvis der er behov. Endelig skal bymidten udvikles, gerne via fortætning af boliger og ved at sætte det historiske bymiljø endnu mere i spil.

I Videbæk kan der eventuelt planlægges for et nyt butiksområde i periferien ved boligområdet i den vestlige del af byen, hvis der er behov. Bymidten skal udvikles, gerne ved at der tænkes flere oplevelser ind.

I Skjern skal der som udgangspunkt ikke planlægges for yderligere dagligvarebutikker i periferien af byen. Bymidten skal udvikles gennem fortætning af boliger.

I Hvide Sande planlægges der heller ikke for yderligere dagligvarebutikker i periferien af byen. Butiksområdet i den nordlige del af byen bør dog på sigt styrkes. Bymidten skal udvikles i forhold til det turistmæssige potentiale.

Annonce

Fortætninger okay

Ifølge formanden for teknik- og miljøudvalget, John G. Christensen, "har vi erkendt, at byerne ikke ens".

- For eksempel har Ringkøbing en anden struktur og nogle andre muligheder end Skjern, siger han.

Han understreger dog kraftigt, at i alle fem centerbyer vil byrådet arbejde aktivt på at styrke bymidterne, blandt andet gennem fortætninger, der styrke deres indre struktur, og gør dem mere attraktive.

Bent Brodersen er helt med på, at der skal ske fortætninger i bymidterne.

- Den politik går vi helt ind for. Men vi er absolut imod, at det stadig skal være muligt at lægge dagligvarebutikker i periferierne, især når det er byrådets politik at styrke bykernerne. Lægger man dagligvarebutikker i udkanterne af byerne, trækker de kunder og liv ud af midtbyerne, siger han.

Han peger på, at inden for de næste 10 år forventes mellem fem og 15 procent af dagligvarehandlen at flytte over til nettet.

- Sker det, vil det betyde mange tomme butikslokaler, og lægger vi dagligvarebutikkerne i periferierne af byen, risikerer vi at affolke bymidterne. Hvor galt det kan gå, kan vi se i Tarm, efter at dagligvarehandlen er flyttet til området omkring rundkørslen i den nordlige del af byen, siger Bent Brodersen.

- Vi er nødt til at fastholde vort fokus på at skabe levende midtbyer. Flytter vi især dagligvarehandlen væk, dør bykernerne.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Ugeavisen Ringkøbing

Som ung var Jesper Märcher Larsen professionel fodboldspiller. Nu bruger han sin energi på at drive Skousen Invita-butik i Ringkøbing

Annonce