Annonce
Ugeavisen Struer

Sådan skal analysen af folkeskolerne laves

Hvem skal have renoveret hvad? Det er spørgsmålet, som en analyse på folkeskoleområdet i Struer Kommune nu skal give svaret på. Arkivfoto: Morten Stricker
Nu er der både tal og tidspunkter på bordet i forhold til den store folkeskole-analyse
Annonce

Struer: Der har nu i efterhånden en rum tid været tale om en analyse af renoveringsbehovet på folkeskoleområdet i Struer Kommune.

En analyse, hvis formål groft sagt er at pege på, hvor behovet er størst. Altså hvilke skoler trænger mest, da der aktuelt ikke er penge til alt og alle.

Midlerne til at lave denne analyse er afsat i forbindelse med politikernes budgetaftale for 2021. Det fremgår af dagsordenen til børne- og uddannelsesudvalget, som holdt møde i denne uge.

Herudover er der afsat midler til konkrete renoveringsopgaver i overslagsårene - 2022 til 2024.

I sidste ende er det børne- og uddannelsesudvalget, der i samarbejde med teknik-, miljø- og klimaudvalget skal vurdere behovet for renovering.

En opgave, der skal ses i sammenhæng med indsatsen for optimering af kvadratmeter i de kommunale bygninger, som allerede er i gang.

Og så skal "skabelsen af gode miljøer for pædagogik og læring, udviklingen i antallet af børn og unge i Struer Kommune samt borgernes bosætningsmønster" også lige tænkes ind.

Målet er stærke, faglige læringsmiljøer og funktionelle skoler i lokalområderne.

Annonce

Arbejdet er i gang

Kigger man lidt nærmere på tallene, så har byrådet i Struer valgt at investere en halv million kroner i selve analysen af renoveringsbehovet i 2021.

Og i alt 24 millioner kroner til et kvalitetsløft af skolebygninger fordelt med ni millioner i 2021 og 7,5 millioner kroner i både 2023 og 2024 - sidstnævnte øremærket til oplandsskolerne.

Allerede inden budgetforliget var der ifølge Struer Kommune igangsat en modernisering af skolerne i Langhøj, Bremdal, Hjerm og på Thyholm.


Gode, lokale løsninger skal findes.

Struer Kommune om skolerenoveringer


Der skal nu udarbejdes et katalog med forslag og ønsker til bygningsmæssige renoveringer/opgraderinger og pædagogiske ændringer/udviklingsforløb.

Gode, lokale løsninger skal findes, som det hedder i beskrivelsen til politikerne, hvorfor lokalsamfundene herunder skolerne og deres bestyrelser med flere skal medtænkes.

Arbejdet er nu i gang, og analysen forventes færdig i andet halvår af 2021.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce