Annonce
Ugeavisen Svendborg

50 millioner Tryg-kroner skal hjælpe de mest udsatte under coronakrisen

Også sydfynske foreninger og organisationer, der arbejder med udsatte borgere kan få del i de ekstraordinært mange penge fra TrygFonden. Arkvifoto
Store grupper i samfundet er i denne tid under pres. Både de mest udsatte og sårbare, men også mennesker, der pludselig får vendt deres liv på hovedet, fordi de er kronisk syge eller isolerede i eget hjem. TrygFonden afsætter derfor nu 50 millioner kroner i akut hjælp til sociale organisationer og virksomheder.
Annonce

Svendborg: Under coronakrisen har en stor gruppe af sårbare og udsatte - både på arbejdsmarkedet og i særdeleshed uden for arbejdsmarkedet – ikke mulighed for at få tilstrækkelig hjælp eller være en del af vigtige fællesskaber, som de har brug for. Flere fremhæver, at udfordringerne også rammer grupper, som ikke normalt er at betegne som udsatte, men som i denne tid oplever særlige bekymringer fx på grund af et liv med kronisk sygdom, ensomhed, social isolation eller mentale udfordringer.

For at afbøde og afhjælpe nogle af disse svære udfordringer, har TrygFonden nu afsat 50 millioner kroner fordelt på to puljer på henholdsvis 20 og 30 millioner kroner.

Kort om TrygFondens sociale akutpulje

TrygFondens sociale akutpulje er målrettet særligt sårbare målgrupper og mennesker, der på grund af krisen pludselig er ramt, rådgivning til alle med behov samt redskaber til at bevare fællesskaber og kontakt i en tid, hvor man ikke kan være fysisk sammen.

Indsatserne kan også omfatte rekruttering eller opkvalificering af frivillige.

Allerede etablerede organisationer, som har kapacitet til at give en konkret hjælp til de mennesker, der lige nu har særlige behov for støtte som følge af corona-smitten i Danmark, kan søge. Det gælder både større og mindre organisationer.

Der er ingen kriterier for størrelse og rækkevidde af de forskellige indsatser.

Der kan opnås støtte til både landsdækkende og regionale/lokale indsatser.

Der kan ansøges i perioden 1. april, og indtil alle midler er udmøntet – eller senest 1. juni.

Der er ikke noget loft for, hvor stort et beløb der kan søges om – eller en minimumsgrænse for, hvor lille et ansøgt beløb kan være.

Akutpuljen kan ikke søges af privatpersoner og kommercielle og politiske aktører.

Annonce

To slags tilskud

De 20 millioner kroner er øremærket virksomheder, der har socialt ansvar som et bærende element i deres forretningsmodel. Der arbejdes i øjeblikket på højtryk for at kunne åbne for ansøgninger til denne pulje.

De resterende 30 millioner kroner er en social akutpulje, der åbnede for ansøgninger den 1. april og kan søges af de mange organisationer, foreninger og andre aktører, der kæmper for at hjælpe dem, der har størst behov.

Poul Andersen, formand for TrygFondens regionale råd i Region Syddanmark håber, at områdets sociale organisationer og virksomheder vil benytte muligheden for at søge midler i akutpuljen til nye eller igangværende initiativer, der kan komme de mest udsatte i Region Sydnamrk og dermed også Sydfyn under coronakrisen til gavn.

Annonce

Svar i løbet af få døgn

Ansøgningsprocessen for den nyoprettede sociale akutpulje er i forhold til TrygFondens sædvanlige procedurer simpel, og man vil som ansøger få den hurtigst mulige tilbagemelding.

TrygFondens tager hensyn til, at alt går ekstremt hurtigt lige nu, og at nogle grupper rammes ekstra hårdt af usikkerheden, uvisheden og den manglende struktur og sociale liv. Der er derfor oprettet en procedure, så ansøgere kan få svar inden for få døgn og hurtigt kan igangsætte gode initiativer./exp

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce