Annonce
Ugeavisen Svendborg

Brevkassen med svar til en far: - Vær stolt og stærk

I fem år har to børn uden problemer boet hos deres far, men nu vil deres mor, at de skal bo hos hende  - i en anden by. Modelfoto

Hej Ragnhild

Jeg føler mig forurettet og er i syv sind!

Det handler om, at børnenes mor har har rettet henvendelse til Familieretshuset i sidste uge. Hun ønsker pludselig at have mere samvær, og at børnene skal bo hos hende i 2022.

Annonce

Vi har været skilt i fem år, og vores børn er 10 og 13 år. De bor hos mig, og er sammen med deres mor hver anden weekend. For fem år siden var vi enige om, at denne aftale om samvær var det bedste for vores børn, og ingen af os ønskede, at vores børn skulle være i de der deleordninger med at flytte frem og tilbage mellem to hjem.

Børnenes mor bor ikke i samme by som os, men har været god til at komme på besøg og lave noget med dem, og hun bliver altid inddraget i deres trivsel. Hun kommer og støtter op om  fritidsaktiviteter, skoleaktiviteter og så videre i det omfang hun kan.

Hun har en stor stilling, og er som regel først færdig med at arbejde om aftenen. Derfor er det mig, der har har været der for vores børn gennem alle årene i det daglige.

Jeg er uddannet lærer, og har fine arbejdstider i forhold til at være far på fuld tid. Vi har indtil for nylig været “gode til” at være skilt, og vores børn har det rigtig godt.

Begge børn har mange venner, er glade børn og har det godt i skole og det område, vi bor i.

Hvis de savner deres mor eller omvendt, laver de aftaler og mor holder nogle gode ferier med dem. Børnenes mor vil gerne gå ned i tid og ønsker nu, at børnene skal bo hos hende. Hun siger, at nu er det hendes tur.

Som sagt vil det hele indebære et markant skift for børnene, og jeg er så frygtelig ked af det på deres vegne. Vi bor på Sydfyn og børnenes mor i Jylland.

Mor har lavet en underretning til kommunen, som går på en bekymring omkring manglende samarbejde, og at hun er nervøs for børnenes trivsel, hvis ikke jeg vil lade dem bo hos hende.

Hun har skrevet, at det er skadeligt for børn at blive fanget i en forældrekonflikt. Det betyder så, at børnene skal have en samtale med en sagsbehandler i næste uge og selve hendes underretning er sendt ind i Familierethuset.

Hvad skal jeg dog gøre?

Venlig hilsen

En far

Kære far

Det, du beskriver, lyder som noget af en forstyrrelse ind i hele din integritet og et skabt tillidsbrud jer forældre imellem.

Alle instanser er forpligtet til at handle på henvendelser, og det er almindelig procedure - omend et pres på jer alle. Skolen vil også blive bedt om at lave en udtalelse og en eventuel børnesamtale med jeres børn, og I vil blive indkaldt til en del møder både i Familieretshuset og partshøringer ved myndighed (Familieafdeling) og så videre. Det er den ene del i vores sociale system, som er igangsat nu.

På det menneskelige og personlige plan vil jeres børn nu også blive inddraget.

Overordnet vil de blive bedt om at forholde sig til deres liv, synspunkter, perspektivering og trivsel. Det er ærgerligt, da de netop har været forskånet for den del og har oplevet en balance i deres barndom med to forældre, der skaber optimale rammer for dem- hver for sig. Det er børnenes trivsel, der bør være det essentielle.

I vores lovgivning, i det familieretlige system, er det beskrevet som et fælles ansvar at samarbejde omkring fælles børn. Det er her, det kan blive svært at navigere, da det ofte er manglende hensyntagen til fælles børn eller en forældres eget behov, der forpurrer samarbejdet.

Undgå konflikt

Du vil være nødt til at have en ærlig samtale med dine børn, hvor det er en balancegang i at være autentisk og ærlig samtidig med, at de ikke må blive for klemt mellem jer som forældre (loyalitetskonflikt).

Min opfordring til dig er at prøve på at undgå uhensigtsmæssig og konfliktoptrappende kommunikation med børnenes mor, uanfægtet af, om du føler dig forurettet og er ked af den situation, I er havnet i - og den “støj”, der venter. Det er ressourcekrævende at være “sagsramt”, men bevar roen og optimismen og forsøg at tilpasse formidlingen af det hele til dine børns alder og modenhed.

I vil blive indkaldt til et møde i Familieretshuset, og her får du mulighed for at komme med dine synspunkter og bemærkninger. Højst sandsynligt vil jeres børn også her blive indkaldt til børnesamtaler, og skolen blive bedt om at lave en status/udtalelse.

Samlet set, i det der kaldes en familieretlig udredningssag, vil sagen overgå til Familieretten, hvis I som forældre ikke kan blive enige om bopæl og samvær. Jeg antager, at mor har ansøgt om både samvær og bopæl.

Med hensyn til underretningen, er det min professionelle erfaring, at det berører forældrerollen i den forstand, at det er et psykisk pres, når der pludselig stilles tvivlsspørgsmål ved forældreegenskaberne, om børnenes trivsel med mere. Forsøg ikke at tage det for personligt, og pas på dit følelsesliv. Da du er bopælsforælder og primær omsorgsperson, vil du automatisk blive involveret i dette, da kommunen jo skal sikre sig, at dine børn har det godt jævnfør lov om social service.

Kommunen tager sig ikke decideret af samværssager, men skal undersøge den bekymring (underretning) børnenes mor har ytret. I kommunen er der forskelligt, hvad I som forældre kan tilbydes, herunder konflikthåndterings -og samarbejdsforløb og så videre. Måske det kunne være godt at benytte et af de tilbud eller efterspørge det, hvis det kan være med til at forkorte hele det overordnede sagsforløb - til gavn for børnene og implicit jeres forældresamarbejde og indbyrdes tillid.

Annonce

- Vær talerør for børnene

Du beskriver dine børn som værende i trivsel, og derfor vil kommunen, når de har indhentet diverse oplysninger, højst sandsynligt lukke sagen inden for en overskuelig periode.

Jeg vejleder altid ud fra den devise om, at det er mest formålstjenligt - og mest skånsomt for børnene at klare samarbejdet om børn selv, som to ansvarlige voksne - uden om det sociale system. Netop dét tvinger børnene til en stillingtagen til eget liv, som er et for stort ansvar og en unaturlig inddragelse. MEN, det forudsætter jo, at der er to, der samarbejder og respekterer hinanden i en anerkendende tilgang, hvor det centrale er børnenes behov.

Den kontekst, du og børnene er i lige nu, er et startskud på et forløb, som vil bringe ubalance på rigtig mange parametre. Så mit råd til dig er nøje at overveje, hvad der er bedst for børnene og være dine børns talerør. Der vil blive lyttet til dine børns holdninger og ytringer, og jeg håber ikke, at de vil blive holdningsbearbejdet eller splittet af, at I er så langt fra hinanden i forhold til formen på deres fremtid.

Den forandring, som deres mor ønsker, vil forandre deres livsomstændigheder og være et stort indgreb i deres barndom. Sørg for at have en bisidder med til samtlige møder, og det er en god idé at informere skolen om sagens kompleksitet, og at du har brug for den tryghed, det er at blive orienteret i god tid.

I øvrigt er det gældende i alle lag, at du fokuserer på dine børns trivsel og behov og selv husker på, hvor vigtig en rolle, du som far spiller, og anerkender dig selv for dette og dine kompetencer og den investering, du har gjort indtil nu.

Vær stolt og stærk, og forsøg på at belyse dine børns forudsætninger til deres mor og øvrige fagprofessionelle. Du har jo skabt fine betingelser for dine børn, som lader sig afspejle i to børn, der er livsduelige og glade.

Med venlig hilsen

Ragnhild

Annonce
Annonce
Ugeavisen Svendborg

Ugens kommentar: Asiatiske kæledægger

Annonce
Annonce
Ugeavisen Svendborg

Julekoncerter med jubilerende kor

Annonce
Forsiden netop nu
Ugeavisen Svendborg

Lady Gaga i ny film: Gucci-familiens storhed og fald

Ugeavisen Svendborg

Eamon O’Kane udforsker en verden ude af sync

Ugeavisen Svendborg

Spejdere efterlyser legekammerater

Ugeavisen Svendborg

Valg til Ældrerådet: Horstmann og Lolk løb med de fleste stemmer

Ugeavisen Svendborg

Støt en god sag: Julemærker i bycentret

Ugeavisen Svendborg

Når de yngste oplever dødsfald og sygdom hos mor og far: Sorggrupper til børn nærmer sig

Ugeavisen Svendborg

Nuaia gæster Giant Steps med jazz, pop og electronica

Ugeavisen Svendborg

Musikbibliotekets Lytteklub: Årets plader 2021

Ugeavisen Svendborg

Ingeborg vandt pris for respekt

Ugeavisen Svendborg

Særlig søndag i julens tegn

Ugeavisen Svendborg

Julefortælling på biblioteket: Legenden om juleroserne

Ugeavisen Svendborg

Anderledes kogebog støtter lokale kvinder

Ugeavisen Svendborg

Lys i mørket

Ugeavisen Svendborg

Show med Hjejle og Lindkvist: Vanvittige udklædninger, store følelser og gode grin

Ugeavisen Svendborg

Harske Hubbi og stærke tilbud i Stark

Ugeavisen Svendborg

Glade gymnaster: VM-medaljer er det største

Ugeavisen Svendborg

Jul i Christiansmøllen

Ugeavisen Svendborg

787.975 kroner til i 31 lokale projekter

Ugeavisen Svendborg

Skoleelever fra fire lande besøgte borgmesteren

Ugeavisen Svendborg

Gør en god gerning

Ugeavisen Svendborg

I 14 år ledte hun efter en forklaring: Nu har Simba endelig fundet sin Hansen

Annonce