Annonce
Ugeavisen Svendborg

- Det er svært at række ud, når man ikke kan være sammen fysisk

Et af mange tilbud, som har været coronanedlukket, er Café hos Narges, men også her er man parat til at gå i gang med aktiviteterne, så snart det bliver muligt. Arkivfoto: Katrine Becher Damkjær
Der er brug for de meningsfulde fællesskaber, for ensomheden har været synlig under nedlukningen, og der skal sikres et sikkerhedsnet under de mest sårbare, mener Gry Marcussen fra Frivilligcenter Svendborg.

Svendborg: Det har været et år med store benspænd på grund af covid-19 og dermed mange udfordringer for os alle – også for foreningslivet. Foreningerne er nu så småt på vej tilbage med aktiviteter til de sydfynske borgere, og der er, ifølge Gry Marcussen, medarbejder i Frivilligcenter Svendborg, hårdt brug for det.

- I lang tid har vi alle måtte leve med, at intet er som det plejer. Vi har holdt afstand, sprittet af og været i selvisolation. Vi har været begrænset af, hvor mange vi har kunnet være sammen, og vi har oplevet gentagne aflysninger i både vores sociale-, arbejds- og fritidsliv.

- Nu har vi brug for noget at se frem til, noget at være en del af – og gerne i fællesskab med andre. Og her er det frivillige sociale foreningsliv et fantastisk sted at gå hen, mener Gry Marcussen.

Annonce

Svendborg står foreningsstærkt

Svendborg har en stærk tradition for et myldrende og aktivt foreningsliv. Alene på det frivillige sociale område, findes der lokalt mere end 120 tilbud, der blandt andet arbejder indenfor områder som børn og unge, familier, misbrug, integration, vold, sundhed med flere.

Mange af tilbuddene henvender sig til de mest udsatte i samfundet.

- Netop de har haft det særligt hårdt, fordi de sociale fællesskaber, de plejer at være en del af, har været lukket ned, påpeger Gry Marcussen i en pressemeddelelse.

Selvom mange foreningstilbud har været lukket fysisk ned, så er det alligevel lykkedes for en del foreninger at holde kontakt med såvel brugere som frivillige online. Der er blevet afviklet digitale møder, der er oprette telefonkæder og der har været tilbud om gåture i det fri.

- Men når man er socialt særlig udsat og måske også har isoleret sig yderligere på grund af corona, så står man lige nu bare meget alene, og det oplever vi har været noget af det sværeste for foreningerne. De har ikke kunnet yde den hjælp og støtte til deres brugere, som de plejer, fordi coronasituationen har gjort det vanskeligt, og de har ikke haft mange muligheder for at gøre ret meget ved det. For, det ér en kæmpe udfordring at række ud, når man ikke kan være sammen fysisk, siger, siger Gry Marcussen.

Hun  glæder sig derfor over, at der nu kan åbnes lidt mere op for aktiviteterne.

- Med den senest udmelding fra regeringen, så er der lidt flere muligheder for foreningerne, der nu kan afvikle aktiviteter udendørs med op til 50 deltagere.

Annonce

Erfaringer at høste

Selvom covid-19 har givet mange og svære udfordringer, så har der også været erfaringer at høste. Det ved man i  Frivilligcenter Svendborg, der lige nu, i samarbejde med Frivilligrådet, er i gang med at ringe de mange foreninger og netværk op.

- Det har da været en udfordring for mange at handle anderledes, end de plejer. Det har skubbet mange foreninger ud i at skulle kommunikere mere på de digitale platforme og beherske flere nye digitale løsninger. Og selvom det aldrig nogensinde kan erstatte det. at vi mødes fysisk, så kan der være nogle erfaringer, der i visse situationer kan vise sig at gå hen og blive et fint supplement til det fysiske møde, også fremadrettet.

- Det kan for eksempel være møder, der kan afholdes, selvom en deltager sidder fysisk et andet sted, men det kan også være at nogle af de digitale foreningstilbud stadig giver mening at have, selv når coronaen er forduftet, mener Gry Marcussen.

Gry Marcussen. Foto: Screenshot

- Det er jo en udfordring at skabe nærvær, når man ikke er fysisk sammen. Derfor har vi i frivilligcentret gjort, hvad vi kunne for at hjælpe foreningerne i brugen af de digitale platforme. Det har handlet om både det tekniske, men også, hvordan man skaber tryghed i det mellemmenneskelige plan, for hvordan skaber man meningsfulde aktiviteter på afstand, spørger Gry Marcussen.

Annonce

En rivende udvikling

Selvom det har været begrænset hvad Frivilligcenter Svendborg har kunnet støtte og hjælpe med, så er det alligevel lykkedes at få flere ting sat i gang. Ligesom mange af foreningerne, der skulle lære at lave aktiviteter på en ny måde, har også frivilligcentret måtte omstille sig og udvikle nye måder at løse tingene på.

Foruden et blomstrende samarbejde med Frivilligrådet, hvor der blev opstartet digitale netværksmøder for foreningerne, har frivilligcentret det seneste år også styrket sit samarbejde med kommunen. Blandt andet har man løbende haft kontakt med sundhedschef Anne Højmark, så det blev sikret, at de rette informationer blev sendt ud, når nye corona-retningslinjer skulle tolkes og videresendes til foreningslivet.

- Vi er lykkedes med rigtigt mange gode ting det seneste års tid. Blandt meget andet har vi sammen med den kommunale brobygger fået lavet en film om det at vælge at være frivillig som ung. Den glæder vi os meget til at komme ud og vise på skoler og uddannelser, og til at få sat nogle gode snakke i gang om, hvorfor det giver mening at være frivillig i de lokale foreningsfællesskaber, fortæller Gry Marcussen.

Frivilligcentret har desuden løbende under hele nedlukningen opdateret en oversigt over de aktiviteter, der stadig har været i gang. Og listen, ”Fællesskaber – sammen hver for sig, er da også endt med at være den mest trafikerede side på frivilligcentrets hjemmeside.

Annonce

Ensomheden blev synlig

Måske har coronaåret lært os noget om, at det faktisk er helt i orden at bede om hjælp. Og at det er ok at vi også rækker ud til hinanden, når vi oplever at nogen, der står ved siden af os, har det svært.

- Ensomhed har i hvert fald i det forgangne år fået stor synlighed og plads i manges bevidsthed, understreger Gry Marcussen.

- Det seneste år har også tydeliggjort at foreningslivet er en vigtig medspiller i at sikre et stærkt sikkerhedsnet under de mest sårbare. Og forhåbentligt kan det, at vi taler om det, der er svært, være med til at gøre det lettere for flere at række ud efter fællesskaberne.

I Svendborg har den bevidsthed også været at mærke på politisk plan.

- Frivilligcentret har positivt oplevet, hvordan byrådet blandt andet, bekymret har spurgt til, hvordan de bedst politisk har kunnet hjælpe og understøtte foreningslivet i en svær tid. Og det oplever jeg faktisk som en kæmpe tillid til området.

- De, politikerne, ved at vi er her, og de regner med os. Det kan de også roligt gøre, for det frivillige sociale foreningsliv løfter nogle vigtige opgaver med at gøre fællesskaber tilgængelige for så mange som overhovedet muligt – og de brænder så meget for at komme i gang igen, siger Gry Marcussen.

- Det kan være svært at holde humøret højt og at tro på, at alt bliver godt igen. Men det bliver det.  Og der er brug for foreningslivet og alle de seje frivillige derude til at hjælpe de mange, der har brug for det, mener Gry Marcussen.

- Frivilligcentret glæder sig til, at der igen er et frivillighus summende fuld af liv og mange mennesker. Forhåbentligt går der ikke længe endnu, der er lys forud, og indtil da,så  følg med på frivilligcentrets hjemmeside og Facebook, hvor der så småt begynder at blive annonceret flere og flere foreningsaktiviteter og opgaver for frivillige, slutter Gry Marcussen.

Frivilligcenter Svendborg

Frivilligcenter Svendborg, som er en del af Kontakt mellem Mennesker, har til formål at støtte, udvikle og fremme det frivillige sociale arbejde i Svendborg.

Centret mobiliserer frivillige, synliggør det frivillige sociale arbejde og yder konsulentbistand til frivillige sociale foreninger og projekter. Man samler relevante aktører for at skabe dialog, erfaringsudveksling, samarbejde og nye initiativer.

Find mere information om det lokale frivilligcenter på hjemmesiden: www.kontaktmellemmennesker.dk og på Facebook, søg efter: KontaktMellemMennesker

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Ugeavisen Svendborg

Tidsrejsende tour de force: På en enkelt dag viser Svendborg Museum gymnasieelever vej gennem 800 års lokalhistorie

Annonce