Annonce
Ugeavisen Svendborg

Flere ensengs-stuer og facelift til fødeafdeling: Mere moderne faciliteter på vej til Svendborg Sygehus

Region Syddanmark vil have lavet en foranalyse, som skal skabe et overblik over mulige løsninger på de strategiske fokuspunkter, der er defineret som flest mulige ensengs-stuer, herunder moderniserede faciliteter til fødeområdet, samt samling af ambulante funktioner på Svendborg Sygehus. Arkivfoto: Hans-Henrik Dyssel
Region Syddanmark tager nu de første skridt i modernisering af de fysiske rammer på Svendborg Sygehus.

Svendborg: På regionsrådsmødet den 22. marts tog Region Syddanmarks regionsråd første skridt i arbejdet med modernisering af Svendborg Sygehus.

Det første tiltag er at få beskrevet en række overordnede scenarier for modernisering af rammerne forud for udarbejdelse af en egentlig samlet generalplan ll for modernisering af de fysiske rammer på Svendborg Sygehus, som det står beskrevet i en pressemeddelelse fra Region Syddanmark.

Annonce

Mod nye mål

Siden regionsrådet i 2010 besluttede, at Svendborg Sygehus skal omdannes til specialsygehus, når Nyt OUH tages i brug, er der løbende blevet arbejdet hen mod det mål. Der er allerede gennemført en første generalplan for modernisering af de fysiske rammer med flere bygningsmæssige renoveringer samt om- og nybyggeri af blandt andet ambulant-faciliteter, logistik, adgangsforhold og forhal.

Med Budgetaftale 2021 besluttede aftalepartierne, at der er behov for yderligere at modernisere og fremtidssikre de fysiske rammer på Svendborg Sygehus i form af en generalplan II.

I aftalen nævnes fokusområder som blandt andet omlægning til ensengs-stuer og placering af fællesambulatorier. Heri indgår også den fremadrettede fødselsbetjening på Fyn.

Det arbejde bliver nu skudt i gang med vedtagelsen af procesplanen, der skal udmunde i en generalplan II for Svendborg Sygehus. Første skridt er en foranalyse, som skal skabe et overblik over mulige løsninger på de strategiske fokuspunkter, der er defineret som flest mulige ensengs-stuer, herunder moderniserede faciliteter til fødeområdet, samling af ambulante funktioner og modernisering af støttefunktioner, teknik og installationer.

Regionsrådet har i den forbindelse bevilget 1,3 mio. kr. til arbejdet med foranalysen.

Annonce

Behov for modernisering

Karsten Uno Petersen (S), formand for Anlægs- og innovationsudvalget, siger i pressemeddelelsen:

- Jeg er glad for, at regionsrådet har taget de første skridt hen imod modernisering af rammerne i Svendborg – dels enighed om pejlemærkerne for den kommende generalplan, og dels bevilling af de nødvendige midler til afklaring af mulige overordnede løsningscenarier.

- Svendborg Sygehus er i dag det eneste syddanske sygehus uden ensengs-stuer i nævneværdigt omfang og ambulante faciliteter, der ikke helt understøtter alle vores ambitioner for den ambulante behandling, og blandt andet derfor er der behov for modernisering af faciliteterne – især når det nu er besluttet, at Svendborg Sygehus også i fremtiden skal håndtere fødsler.

Foranalysen skal også afsøge mulighederne for anvendelse af UCL-bygningen – den gamle sygeplejeskole, som ligger på sygehusmatriklen. Foranalysen skal belyse mulighederne for, hvilke funktioner der vil kunne placeres i UCL-bygningen, herunder muligheder for genhusning i ombygningsperioden, og efterfølgende afsøge mulighederne for en eventuel aftale om erhvervelse af UCL-bygningen.

Foranalysen forventes at kunne blive forelagt regionsrådet i slutningen af 2021 eller starten af 2022.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Ugeavisen Svendborg

Tidsrejsende tour de force: På en enkelt dag viser Svendborg Museum gymnasieelever vej gennem 800 års lokalhistorie

Annonce