Annonce
Ugeavisen Svendborg

Skal du bygge carport eller udhus i din sommerferie?

Nye regler kan gøre det lettere at få bygget f.eks. en ny carport, men alle byggetekniske regler skal stadig overholdes. Arkivfoto
Hvis du vil bygge i ferien, er det en god idé at få styr på, hvad du må bygge, og hvad der skal søges om tilladelse til inden feriestart.
Annonce

Svendborg: Ved årsskiftet trådte det ny bygningsreglement, BR18, i kraft. Jeg har sat Rasmus Vium Fristed i stævne til en snak om, hvad BR18 betyder for os borgere med byggeprojekter. Rasmus Vium Fristed er afdelingsleder for Byg og BBR i Svendborg Kommune, hvilket er afdelingen, der behandler byggeansøgninger, så han må være den helt rigtige til at svare på det spørgsmål.

- Hvad betyder BR18 for os helt almindelige borgere? - Den store fordel er, at du ikke skal søge om byggetilladelse til småbyggerier som f.eks. carporte, skure og drivhuse mm., så længe det samlede areal af den slags bygninger på din grund ikke er større end 50 m2.

- Så det er det vilde vesten, hvor man kan bygge, som man vil op til 50 m2? - Selv om du ikke skal søge byggetilladelse, så skal dit byggeri stadig overholde alle byggetekniske regler, f.eks. afstandskrav til skel, højde mm. Under BR18 er det dig og din rådgiver eller håndværker, der har ansvaret for, at bestemmelserne bliver overholdt.

- Og hvad så, når småbyggerierne fylder mere end 50 m2?

- Her skal du eller din rådgiver søge om byggetilladelse, inden du går i gang med byggeriet. Selve byggetilladelsen vil mange borgere forsat selv kunne udarbejde, men under BR18 er der kommet en del krav til færdigmelding af byggeriet, som du skal være opmærksom på. Som eksempel tager vi en borger, der vil bygge en fritstående carport, men allerede har et skur og et hønsehus på sin grund. De tre bygninger vil tilsammen overstige 50 m2, og dermed skal der søges byggetilladelse til carporten.

- Ved færdigmelding skal fugtniveauet i byggematerialerne dokumenteres – det uagtet, at carporten er fritstående og ikke kan påvirke andre bygninger. Denne ”unødvendige” dokumentation kan den almindelige borger ikke udarbejde, og der skal derfor rådgiver på carportbyggeriet.

- Synes du ikke, det er for bureaukratisk? - Jo, det gør jeg. Det er bestemt ikke nogen stjernestund for os i kommunen, når vi skal bede folk udarbejde dokumentation, der mest af alt minder om at skyde gråspurve med kanoner. Jeg håber meget, at BR18 bliver justeret, så vi undgår den slags. Da det er et nationalt reglement, er det desværre ikke noget, vi selv kan ændre i Svendborg.

- Hvor er der hjælp at hente? - I byggesagsafdelingen hjælper vi gerne med vejledning om de gældende regler. Borgere er velkomne til at få et formøde med os. Du kan også søge råd og hjælp hos private rådgivere, arkitekter og håndværkere.

- Man hører tit ude i byen, at det tager lang tid at få en byggetilladelse. Kan man overhovedet nå at få en inden sommerferien?

- Hvis en ansøgning er det vi kalder "fuldt oplyst", så tager den blot et par uger at behandle. Når du søger, er det derfor vigtigt, at du har alle oplysninger, tegning mm med fra start. Ved et formøde kan vi afklare, hvad du skal have med i ansøgningen på dit byggeri, så det bliver nemmere for dig at søge. - Hvis du vil søge om dispensation fra de almindelige regler, så tager en tilladelse længere tid. Det gælder f.eks., hvis du vil bygge op til skel, da vi skal undersøge, om dit byggeri kan være til gene for din nabo.

- Hvor søger jeg om byggetilladelse? - Du skal ansøge i den nationale portal www.bygogmiljoe.dk, som under hjælpefunktionen guider godt igennem ansøgningen med eksempler og tjeklister.

Kort om de nye regler

Hvornår behøver du en byggetilladelse?

Garager, carporte, udhuse, overdækninger, drivhuse og lign. kaldes sekundære bygninger.

Du skal ikke søge om byggetilladelse, når dit byggeri medfører, at det samlede areal af sekundære bygninger på grunden ikke bliver større end 50 m2.

Du skal søge byggetilladelse, inden du går i gang:
• når det samlede areal af dine sekundære bygninger efter nybygning eller ombygning vil overstige 50 m2.
• når dit byggeri er større end 50 m2.
• når dit byggeri eller din ombygning skal bruges til beboelse fx et anneks eller en udestue.

Generelle regler for carporte og udhuse:
Som udgangspunkt skal byggeri holdes 2,5 m fra skel. Garager, carporte, udhuse mm. kan dog opføres helt op til skel mod nabo, når flg. overholdes:
• Bygningen må højst være 2,5 m høj.
• Bygningen/bygninger i skel mod nabo og sti må højst have en samlet længde på 12 m.
• Der må ikke være vinduer, døre eller lign. åbninger mod skel mod nabo og sti.

Læs mere på:
www.bygningsreglementet.dk og www.svendborg.dk/borger/byg-og-bo/byggeri

Nye regler betyder, at du ikke længere skal søge om byggetilladelse til småbyggerier som f.eks. carporte, skure og drivhuse mm., så længe det samlede areal af den slags bygninger på din grund ikke er større end 50 m2. Foto: Colorbox
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Ugeavisen Svendborg

Sommermusik på Skarø

Ugeavisen Svendborg

Morgenyoga på Bølgen

Annonce