Annonce
Ugeavisen Svendborg

Svendborg Kommune i coronavirus-tilstand

Alle aktivitetscentre og Demenscenter Sydfyn (foto) lukkes frem til 27. marts. Arkivfoto
De kommende 14 dage bliver anderledes for os alle sammen i Svendborg Kommune.
Annonce

Svendborg: Torsdag eftermiddag udsendte Svendborg Kommune en pressemeddelelses over corona-situationen, og den bringer vi her stort set uredigeret:

Svendborg Kommune bakker op om udmeldingerne fra statsminister Mette Frederiksen og sundhedsmyndighederne om at være med til at begrænse udbredelsen af coronavirusmitten.

Udgangspunktet er, at kommunen vil fungere så normalt, som det overhovedet er muligt.

Administrationen på Svendborg Rådhus samt afdelingerne Teknik og Miljø Svendborgvej 135, Vester Skerninge, og Social og Sundhed på Svinget 14, Svendborg, er lukket ned.

Kommunens Borgerservice på Svinget 1, Svendborg er lukket for personlig henvendelse. Men du kan ringe til dem på tlf. 62 23 30 00. Det nummer skal også bruges, hvis du skal i kontakt med Svendborg Kommune.

Annonce

Børn og unge

På børne- og ungeområdet vil der være etableret et nødberedskab for skoler og dagtilbud. Der vil blive etableret et nødberedskab for 0.- 3. klasserne på skolerne. Vi opfordrer til, at forældre holder sig orienteret via Aula og Børneintra.

På kultur- og fritidsområdet lukkes alle institutioner ned, ligesom alle kommunale arrangementer er udsat/aflyst til 29. marts.

Det betyder, at Svendborg Bibliotek samt biblioteksfilialerne er lukket, ligesom Ungdomsskolen og Musikskolen er lukket ned. Ligeledes vil de kommunale haller incl. svømmehallen være lukket.

Annonce

Ældreområdet

Alle aktivitetscentre og Demenscenter Sydfyn lukkes frem til 27. marts. Borgerne orienteres.

Alle besøg på kommunens plejecentre skal minimeres. Det betyder at:

- Det henstilles til at pårørende udskyder deres besøg. Hvis ikke det er muligt, skal de kontakte personalet forud for et besøg.

- At besøgende kommer enkeltvis og at besøgene KUN foregår i borgerens eget hjem og ikke i fælleslokaler.

- De frivillige der normalt er tilknyttet ikke kommer på plejecentret, indtil videre frem til 27. marts.

- Selvtræning på plejecentre er aflyst.

Rengøring hos borgere der KUN er visiteret til rengøring vil blive aflyst, indtil videre frem til 27. marts.

De borgere der modtager sygepleje i klinikkerne kan fortsat komme i klinikkerne. (Med undtagelse af Hostrup, hvor adgangsvejen er gennem plejecentret - de borgere vil få et andet tilbud)

Madudbringning og levering af hjælpemidler vil som udgangspunkt blive afleveret ved hoveddøren/på trappen, såfremt borgere/pårørende/personale kan hjælpe med at tage det ind.

Al sagsbehandling på Ældreområdet foregår som udgangspunkt telefonisk.

Annonce

Social-området

Grønnemoseværkstederne holder lukket fra mandag den 16. marts til fredag den 27. marts.

Alle besøg på botilbud og i støttecentre skal minimeres. Det betyder at:

- Det henstilles til at pårørende udskyder deres besøg, og hvis ikke det er muligt, skal de kontakte personalet forud for et besøg

- At besøgende kommer enkeltvis og at besøgene KUN foregår i borgerens eget hjem og ikke i fælleslokaler

De frivillige der normalt er tilknyttet ikke kommer på plejecentret, indtil videre frem til 27. marts

Sagsbehandling i Myndighed og Ungekontakten er som udgangspunkt telefonisk. Svinget 14 og Ungekontakten har lukket. Myndighed kan kontaktes på 6223 3970 i normal åbningstid.

Café Aroma, Væresteder, På Hjørnet og Impuls er lukket for andet end individuelle aftaler indtil den 27. marts.

Forsorgscenter Sydfyn fortsætter uændret. Støtte- og kontaktpersonordning og udsattesygeplejerskerne afklares telefonisk, hvor det er muligt. Opsøgende funktion fastholdes i forhold til særligt udsatte borgere.

Behandlingscenter Svendborg Voksen- og Ungeafdelingen og Alkoholbehandlingen aflyser samtaler, hvor det er muligt. Den sundhedsfaglige opretholdes uændret. Voksenafdelingen har åbent for medicinudlevering i tidsrummet kl. 8-12. Kontaktmulighed på telefon i behandlingstilbuddenes normale åbnings-/telefontid.

Bostøtte, § 85, udføres telefonisk, hvor det er muligt.

Annonce

Sundhedsområdet

Familier med spædbørn vil få besøg af sundhedsplejersken som vanligt.

Det er muligt at henvende sig telefonisk og på mail til sundhedsplejen, og samtaler og anden rådgivning til børnefamilier vil som udgangspunkt foregå over telefonen eller pr. mail. Der vil ikke være åbent i Sundhedsplejens Hus.

Al gruppeaktivitet, aktivitet på skoler og dagtilbud er aflyst.

Alle planlagte aftaler i tandplejen er aflyst. Det vil være muligt at kontakte tandplejen telefonisk.

Borgere, der har brug for genoptræning, vil blive kontaktet telefonisk. Der vil være instruktion i hjemmeøvelser og kun i meget begrænset omfang vil der være mulighed for individuel behandling.

Igangværende holdtræning aflyses. Det vil være muligt at kontakte træningsafdelingen telefonisk.

Alle holdaktiviteter i Sundhedshuset aflyses. Der vil være en reduceret genoptræningsaktivitet. Borgere med behov for genoptræning vil blive kontaktet telefonisk og vil blive instrueret i hjemmetræning.

Det vil være muligt at kontakte personalet i Sundhedshuset telefonisk. Der vil i meget begrænset omfang være mulighed for individuel behandling i Sundhedshuset.

Annonce

Borgerservice og Jobcentret

Jobcentret har lukket ned for personlig betjening. Jobcentret følger anbefalingerne fra Beskæftigelsesministeriet. Det betyder, at reglerne om beskæftigelsesindsatsen og ydelser på Beskæftigelsesministeriets område fortolkes så de i mindst muligt omfang får ydelsesmæssige konsekvenser for ledige eller syge borgere. Det gælder indtil videre.

Der er etableret et beredskab så borgere kan få deres ydelser, og nyledige kan få behandlet.

Jobcentret udsætter alle personlige samtaler.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Ugeavisen Svendborg

Ny bykunst i gaderne

Annonce