Annonce
Ugeavisen Svendborg

Vil du bygge om eller til i din bolig?

Der er kommet nye regler vedr. om- og tilbygninger. Foto: Susanne Linnet Aagaard
Få styr på, hvad du har ret til at bygge og om dit projekt kræver byggetilladelse, inden du går i gang.
Annonce
Svendborg: I sidste uge talte jeg med Rasmus Vium Fristed om, hvad det nye bygningsreglement BR18 betyder for os borgere med byggeprojekter som carporte, udhuse og andre småbyggerier.
I denne uge skal vi tale om tilbygning og ombygning af vores boliger. Rasmus Vium Fristed er afdelingsleder for Byg og BBR i Svendborg Kommune dvs. afdelingen, der behandler byggeansøgninger.
Hvad må man bygge om og til uden byggetilladelse?
Hvis du ikke udvider boligarealet eller etagearealet, så skal du ikke søge byggetilladelse. Bolig- og etagearealet fremgår af din BBR-meddelelse, så hvis kvadratmeterne forbliver uændrede, skal du ikke søge om tilladelse. Det er fx hvis du lægger to værelser eller stuer sammen eller etablerer et ekstra badeværelse i din bolig.
Så hvis jeg vil bygge til og min bliver bolig større, så skal jeg søge om byggetilladelse?
Ja, det skal du altid.
Er der tvivlstilfælde?
Ja mange. Du skal fx ikke søge byggetilladelse, hvis du på tagetagen isætter ovenlysvinduer. Men hvis du indsætter en kvist og derved forøger dit boligareal eller får en altan på, så skal der søges byggetilladelse.
Hvad betyder BR18 i forhold til om- og tilbygninger?
Som borger kan du stadig selv søge om byggetilladelse, men det er blevet mere komplekst under BR18. Ved færdigmelding er der nu omfattende dokumentationskrav, selv på mindre byggeprojekter. Det betyder, at du i langt flere tilfælde end tidligere skal have en arkitekt eller rådgiver ind over dit byggeprojekt.
Øh, skulle det nye bygningsreglement ikke gøre det lettere at bygge?
Jo, det skulle det. Intentionen med det nye bygningsreglement er, at det skal give borgere og virksomheder flere valgmuligheder i byggerier, sikre en hurtigere og smidigere sagsbehandling og sikre kvaliteten i det, der bygges.
Praksis viser nu, at det under BR18 er blevet lettere at søge byggetilladelse til store, komplicerede byggerier, mens det for mindre byggerier som fx om- og tilbygninger er blevet meget mere besværligt. De øgede dokumentationskrav fordyrer små byggeprojekter, og det har allerede skabt frustrationer hos borgere. Vi forstår dem godt og deler frustrationerne.
Hvad nu hvis jeg bygger til uden at søge byggetilladelse?
Selv om du holder dig inden for det, som du har ret til at bygge, dvs. byggeretten, så står du med et ulovligt byggeri, og det giver senest udfordringer den dag, du skal sælge din bolig. Bøvlet i lovliggørelsessager overstiger langt besværet med byggeansøgningsprocessen. Så det kan jeg ikke anbefale dig at gøre.
Hvor er der hjælp at hente?
Inden du søger om byggetilladelse, kan du tage et formøde med os i byggesagsafdelingen, hvor vi hjælper dig med vejledning om gældende regler. Vi anbefaler også, at du allierer dig med en god rådgiver.

Kort om de nye byggeregle

Hvornår behøver du en byggetilladelse ved om- og tilbygninger?

Du skal ikke søge om byggetilladelse når:

Et par værelser eller stuer lægges sammen.

Der etableres et nyt badeværelse i din bolig.

Du skal søge byggetilladelse, inden du går i gang, når:

Ombygningen gør din bolig større.

Boligens bærende konstruktioner ændres.

Der bygges til din bolig.

Anvendelsen ændres væsentligt.

Byggeret for fritliggende enfamiliehuse, dobbelthuse og tilbygninger:

Du har byggeret, hvis dit byggeri overholder flg. bestemmelser i BR18:

Afstanden fra huset til skel, sti og vej skal mindst være 2,5 m.

Højden af huset må maksimalt være 1,4 x afstanden til naboskel og sti.

Huset må maksimalt opføres i to etager.

Bebyggelsesprocenten må maksimal være 30%.

Ingen del af husets ydervægge eller tag må være højere end 8,5 m. Højden måles lodret fra det naturlige terræn på egen grund.

Husk, at kommuneplan, byplanvedtægt, lokalplan eller tinglyst deklaration kan have andre bestemmelser om etageantal, højdeforhold, bebyggelsesprocent mm.

Se mere på www.bygningsreglementet.dk og www.svendborg.dk/borger/byg-og-bo/byggeri.

Drømmer du dig nogle gange tilbage til tiden, hvor man blot kunne aflevere en tegning på en serviet for at få en byggetilladelse?
Det var vist før min tid, hvis det nogen sinde har været muligt. Men jeg savner da tiden for 10-15 år siden, hvor man på helt enkle byggerier kunne give tilladelse på baggrund af en tegning. Både jeg og mine kolleger kan da godt drømme om mere enkle regler.
Der er kommet ny regler for om- og tilbygninger. Foto: Susanne Linnet Aagaard
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Ugeavisen Svendborg

Sommermusik på Skarø

Ugeavisen Svendborg

Morgenyoga på Bølgen

Annonce