Annonce
Ugeavisen Vejle

De græssende dyr hjælper naturen på vej

Græssende heste er rigtig gode naturplejere. Hestenes græsning er med til at holde arealet åbent, så høje græsser, buske og træer ikke skygger for lave urter og blomsterplanter. Heste spiser primært græs og nipper uden om blomsterne. Foto: Finn Lillethorup
Enge og overdrev er lysåbne naturområder, hvor der kun er få spredte træer og buske men masser af græs, urter og blomster. På disse lysåbne naturområder lever mange planter, insekter og svampe, som er helt afhængige af, at vegetationen holdes lav. Hvis enge og overdrev ikke afgræsses, bliver græsvegetation høj og artsfattig, og efterhånden breder buske, krat og høje urter sig, og den rige natur, der ellers knytter sig til disse lysåbne arealer, forsvinder.

Vejle: Nogle af de mest artsrige naturområder i den danske natur er enge og overdrev.

Oprindeligt var det store dyr som - bl.a. urokse, kronhjort og bison, der afgræssede enge og overdrev i Danmark. De holdt områderne lysåbne og forhindrede, at hele landet voksede til i skov. De store vilde dyr er imidlertid udryddet af os mennesker og i mange århundreder har landbruget overtaget engene og overdrevene, og brugt dem til græssende husdyr. Størstedelen af de lysåbne arealer, der findes i dag, indgår i en eller anden form for landbrugsdrift med afgræsning med kvæg, heste eller får. På den måde har planter, dyr og svampe, som kræver lysåbne arealer, overlevet selv om de vilde dyr ikke længere er der. Der er dog efterhånden kun få lysåbne naturarealer tilbage i dag fordi afgræsning ikke længere er økonomisk rentabelt. Mange steder hvor der er landbrugsdrift på arealerne, er afgræsningen desværre ofte meget intensiv og nogle af arealerne gødes tilmed - begge dele er med til at begrænse levemulighederne for de planter og dyr, der ellers hører til på de afgræssede arealer.

Naturpleje med græssende dyr

Naturen har brug for de afgræssede arealer. Men græsningen skal helst være moderat og man skal undgå at bruge kunstgødning, hvis naturen skal have gode muligheder for at udfolde sig. For at skabe lysåbne naturområder med høj biodiversitet er det derfor ofte den bedte løsning at lave naturpleje, hvor man benytter et mindre antal græssende dyr. Når der er tale om naturpleje, kan man tilpasse antallet af græssende dyr, så der er optimale forhold for de planter og dyr, der har brug for de lysåbne naturområder som levested.

Annonce

Et spørgsmål om balance

Naturpleje rummer ofte en grad af eksperiment, da det er svært at kontrollere og styre processerne i naturen. For at skabe plads til variation på arealerne eksperimenterer man derfor ofte med forskellige former for afgræsning for at finde frem til den rette balance. På nogle arealer sætter man dyrene til at afgræsse intensivt i perioder i håbet om, at de også vil spise buske og små træer. Nogle af dyrene får lov at gå ude i en længere periode fx fra marts til november - eller endda vinteren over. Selvfølgelig har man styr på, at der er føde nok til dyrene. Mange af de dyreracer, der benyttes i naturplejen, kan klare at gå ude også i den kolde tid af året. Normalt er afgræsningen midt på sommeren til gengæld mere ekstensiv, så de blomstrende planter ikke bides ned, men får lov at blomstre både til gavn for insekter og planternes egen frøspredning.

Annonce

Køer og heste græsser forskelligt

Der er stor forskel på, hvilke dyr man benytter til naturplejen. Heste og køer har vidt forskellige måder at græsse på. Hestene kan nippe af græsset og urterne og vælger ret præcist, hvad de spiser, mens køer river græsset af i totter, så de får en blandet landhandel af både græsser og urter. Steder hvor man har brug for at fjerne opvækst af træer og buske, kan man med fordel bruge geder, da de foretrækker træer og buske frem for græs og urter. Med en målrettet indsats med forskellige former for græssende dyr, kan man således skabe forskellige former for påvirkning af de naturarealer, men gerne vil pleje, og give naturen gode muligheder for at udfolde sig.

Annonce

Kogræsserforeningerne hjælper på vej

I Vejle Kommune er der efterhånden oprettet en hel del kogræsserforeninger, hvor lokale borgere danner en lille forening, der sammen med en dyreholder tilser og passer en lille flok kreaturer.

Køer er også gode naturplejere, men de græsser mere tilfældigt, da de river planterne op med tungen og tager lidt af hvert med. Her er det skotsk højlandskvæg, som er en meget robust kvægrace, der er nøjsom og kan klare sig ude også om vinteren. Foto: Finn Lillethorup

Medlemmer af kogræsserforeningen hjælper hinanden med på skift at tilse dyrene, hegnet og vandforsyningen. Som medlem får du mulighed for at købe oksekød fra dyr, der har haft et godt liv på engene – men du kan sagtens være med i en kogræsserforening uden at købe kød. Som medlem i en kogræsserforening er du med til at sikre naturpleje på nogle arealer, hvor det ellers ville have været svært at opretholde græsning - da det ikke ville være rentabelt uden foreningens hjælp. Der er mere end 30 kogræsserforeninger i Vejle Kommune, så der er sikkert også en i dit lokalområde, som du kan være med i, hvis du vil være med til at sikre ekstensiv græsning, der gavner naturen.

Mange blomstrende planter fortrænges af græsset, hvis det bare får lov at vokse. Maj-Gøgeurterne her er vilde danske orkideer, som kun kan klare sig på engene, når græsset holdes nede. Foto: Finn LillethorupAnnonce
Ugeavisen Vejle

Ikke længere hemmeligt: Se, hvem der skal være liebhaver-ejendomsmægler i Vejle for tv-kendissen Jesper Nielsen - 'vi bliver ikke smart-i-en-fart-mæglere'

Annonce
Ugeavisen Vejle

Snart kan du leje kajakker på stranden og padle ud på Vejle Fjord - men 'det bliver ikke tivoli,' lover politikerne

Annonce
Ugeavisen Vejle

Ugens foto: Optog i Nørrebrogade

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Tour de France

Mon det bli'r Vejles sommerhit? Nu har vi fået vores egen Tour de France-sang - lyt her til nummeret 'Vi kører Vejle gul'

VEJLE

Er du i konflikt med kommunen eller faret vild i systemet? Thea hjælper dig ganske gratis

Ugeavisen Vejle

Biblioteket anbefaler: Ny fantasy til tweens

Ugeavisen Vejle

Derfor er Ford Kuga så populær: Der er tale om en rummelig familiebil

Ugeavisen Vejle

Michael har netop solgt en af Vejles mest historiske restauranter: Nu afsløres hans nye job

Ugeavisen Vejle

Restauratør bag Vejles største havefest: 'Det bliver lige så vildt som i 80'erne og 90'erne - jeg bliver skuffet, hvis der ikke kommer over 1000'

Ugeavisen Vejle

For fire år siden mistede Jalal sine små tvillinger: Nu opkalder han nyt madhus efter sin søn

VEJLE

Byen får et nyt spisested lige ned til åen: Her vil Sicilie servere en velkendt rodfrugt - på en helt speciel måde

Ugeavisen Vejle

Lennarth vendte sit liv på hovedet: Så mange kilo har han smidt efter sin operation - 'Frygten for at dø sad i kroppen'

Ugeavisen Vejle

Stort tøjmarked skal sikre et sekscifret overskud - det vil kendt Vejle-firma donere pengene til: 'Det kommer til at gå vildt for sig'

Ugeavisen Vejle

Der er tæt på at være fuldt hus på gågaden: Nu får du endnu en butik, du ikke kan undvære

Annonce