Annonce
Ugeavisen Vejle

Fjorden med alle dens herligheder

Skyttehushaven med udsigt ind over Fjordenhus og Bølgen. Foto: Mads Fjeldsø Christensen
DR1's Vilde Vidunderlige Danmark er slut for nu – men Vejle byder fortsat på naturlige herligheder. Nu under overskriften "Vores Natur", hvor avisen og Vejle Kommune i denne uge ser på Vejle Fjord.
Annonce

Vejle: Et marsvin jager sild ved kysten ved Tirsbæk Gods. En lystfisker får en havtaske på krogen, der med strøm og tidevand er skyllet ind fra Kattegat. En anden fisker fanger en sort hummer ud for Bredballe Strand.

Selvom vandmiljøet ikke er i topform, er der masser af rig natur omkring Vejle Fjord.

Men hvordan fik vi den Vejle Fjord, vi kender i dag? Vi skal tilbage til istiden, hvor store gletchere gled ned over Danmark og ned til Vejle Ådal. Deres iskapper bevægede sig frem og tilbage, så bakker og højdedrag tog form. Og da isen smeltede, løb vandet ned i dalbunden og gav os Vejle Ådal og Vejle Fjord. Med de dybe bøgeklædte skrænter ved Munkebjerg og de særlige formationer ved Hvidbjerg Klit skiller Vejle Fjord sig i dag ud fra øvrige østjyske tunneldale.

Inspiration til ture til Vejle Fjord

Hvidbjerg Klit er 34 m høj med en fantastisk udsigt over Vejle Fjord. Det er muligt at bade fra bademolen nedenfor klitten: Se her

Du har mulighed for at gå forskellige ture i Munkebjerg Skoven. De fleste ture går op og ned ad bakkerne. Skoven er utrolig varieret, og der er en fantastisk udsigt ud over Vejle Fjord: Se her

Er du til spændende arkitektur, så kan du opleve både Fjordenhus og Bølgen fra Vejle Havn. Skyttehushaven er også et besøg værd kort afstand fra de to arkitektoniske perler: Se her

Annonce

Fjorden får førstehjælp

Selvom fjorden er smuk, er det ikke alt for kønt under overfladen. Fra Vejlefjordbroen og ind til havnebassinet ligger et tykt lag mudder på havbunden. Det stammer fra mange års forurening med næringssalte, der har fået algerne til at vokse, og når de dør, ophober de sig som slam på bunden. Den forurening skubber til kredsløb og balance i fjorden.

Ålegræsset, som fungerer som børnehave for fiskenes yngel, er mange steder forsvundet. Blåmuslingebankerne er reduceret i antal. Mange stenrev, hvor store fisk kunne gemme sig, er i stedet brugt til havnemoler.

For at genskabe nogle af de levesteder, udlægger Vejle Kommune med støtte fra Velux Fonden i disse år nye stenrev. Der genplantes ålegræs, og der etableres nye muslingebanker. Det skal hjælpe fjorden til at stabilisere sig, så den på sigt selv kan producere ålegræs og muslinger, mens torsk, hvilling og skrubbe kan vende tilbage.

Annonce

Hvidbjerg Klit er sjælden

En helt unik oplevelse langs Vejle Fjord er Hvidbjerg Klit. Den blev dannet for 22 mio. år siden, da store dele af det Danmark, vi kender, var dækket af varmt, dybt hav.

Sydøst for dér, hvor Billund ligger i dag, lå der et delta med odder og laguner, der skabte Hvidbjerg Klit. Også dengang befandt Danmark sig i et vestenvindsbælte, der flyttede jord mod sydøst. Odderne har stille og roligt bygget ud mod sydøst. Det er en af de odder, som er blottet ved Hvidbjerg Klit.

Hvidbjerg Klit er i dag fredet, fordi stranden og den fritliggende klint er sjældne landskabselementer – sjældenheder, som bidrager til Vejles natur til glæde for alle, der besøger naturen omkring Vejle Fjord.

Sort hummer er en dejlig spise. Krabaten her er fanget ved Brønsodde. Foto: Mads Fjeldsø Christensen
Marsvin boltrer sig ofte i fjroden ud for Vejle. Foto: Mads Fjeldsø Christensen
Hvidbjerg Klit til fods er også en stor oplevelse. Foto: Mads Fjeldsø Christensen
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce