Annonce
Ugeavisen Vejle

Formanden går ydmygt til værks - men han er med på BEAT'et

Skovhavevej oven for Ulbækhus er et smukt udsigtspunkt, som Gunnar Skibsholt, formand for Engum Lokalråd, gerne viser frem for gæster. Foto: Mette Mørk
Gunnar Skibsholt foretrækker at kalde Engum Lokalråd for et lokalt netværk. Opgaven handler blandt andet om at forene det gamle Bredal, Engum og Assendrup med det nye Tirsbæk Bakker.
Annonce

Bredal/Engum/Assendrup: Gunnar Skibsholt foretrækker at kalde Engum Lokalråd for et lokalt netværk. Ordet lokalråd kan virke formynderisk, mener formanden.

- Uden de andre var vi ikke noget, siger han om rådet, der er en apolitisk paraplyorganisation for sognets foreninger, institutioner og beboere.

Engum Sogn har mange stærke ressourcer. Og ikke mindst nogle stærke personligheder, som har samlet de tre byer i sognet og bygget fællesskabet op, siger Gunnar Skibsholt med tanke på blandt andet tidligere sognepræst Preben Kok og tidligere skoleleder Bjarne Duedahl.

Jeg er født her med en ubrudt familiær tilknytning til en af sognets landbrugs-ejendomme, der blev opført i 1772.

Gunnar Skibsholt

Annonce

Slægten går langt tilbage

Gunnar Skibsholt har en naturlig interesse for det, der rører sig i lokalsamfundet.

- Jeg er født her med en ubrudt familiær tilknytning til en af sognets landbrugs-ejendomme, der blev opført i 1772, siger han - der med sin familie flyttede tilbage til Assendrup i 1989, mens han og hustruen fortsat drev tandlægepraksis i Aarhus.

Siden er de flyttet i hus højt oppe på Skibsholtvej, mens de gør slægtsgården Karensdahl klar til et af børnene.

Gunnar Skibsholt har været aktiv i meget af det frivillige arbejde i sognet, og han roser fællesskabet.

- Vi er rige på spændende mennesker med mange forskellige ressourcer og vilje til at træde til.

Annonce

På vej til lokalråd version 2:0

Lokalrådsformanden er sig bevidst, at lokalrådet ikke er funderet på medlemmer, men på et åbent demokratisk samspil med lokalområdet.

Der blev ved lokalrådets start i 2015 udarbejdet et idekatalog, som borgerne kunne stemme om. Siden har der været holdt flere borgermøder, hvor der opstod nye ideer og afstemninger.

Gunnar Skibsholt er i færd med et generationsskifte i lokalrådet, hvor nye yngre kræfter træder frem i version 2:0, mens han vil tage sig mere tid til familien, ejendomme, jord og øvrige interesser for det lokale.

Dit lokalråd

De 33 lokalråd er vigtige bindeled mellem lokalområderne og Vejle Kommune. Vi præsenterer formændene for lokalrådene i ugeavisens område. Serien er blevet til i et samarbejde mellem Vejle Kommune, din lokale ugeavis og Vejle Amts Folkeblad.
Annonce

Mange resultater

Gunnar Skibsholt kalder samarbejdet med byrådspolitikere, udvalg og forvaltning for forbilledligt. Listen over resultater er lang.

Han remser op: Engum Sø. At få tilknyttet skoledistriktet i Tirsbæk Bakker til Engum Skole med tunnel, ny vej og oplyst cykelsti til Engum. Et lyskryds i Assendrup. Forbud mod tung trafik på skolevej. Samarbejde med idrætsforeningen om nyt klublokale.

En stor opgave bliver at forene det gamle med det nye område og få faciliteterne til at matche den store befolkningstilvækst.

Men det skal nok gå, siger formanden og minder om Preben Koks ord: ”Vi har ikke nok i os selv, og derfor er vi nødt til at samarbejde.”

Gunnar Skibsholt, formand for Engum Lokalråd (Engum, Bredal, Assendrup)

Nu fritidslandmand, født i 1946.

Gift med Elisabeth, fem børn - ældste født i 1972 - de yngste - tvillinger i 1993.

Parret drev tandlægepraksis i Aarhus frem til 2018.

Stammer fra Assendrup, fra måske den ældste gård, Karensdahl, tilbage fra 1772.

Flyttede tilbage til Skibsholtvej i 1989.

Øvrige hverv: Engum Menighedsråd, EIU, Engum Ungdomsidrætsforening, Engum Sogns Lokalhistoriske Forening.

Interesser: Den lokale historie, foto.

Annonce

Toilet, teltplads og stier

Det lokale netværk arbejder med planer om et toilet ved det lokale opholdssted ved Ulbækhus, og en teltplads for cyklister. Netværket beskæftiger sig også med at kortlægge de lokale stier og se på adgang til naturen. Det hele skal ske i respekt for dem, der bor der.

Og så er lokalrådsformanden med på ”beatet” som aktivt medlem af BEAT-gruppen, der står for Bredal, Engum, Assendrup, Tirsbæk Bakker.

Gruppen arbejder med planer for udbygning af Engum Skole og en ny hal.

Vi skal være klar til at tage imod de nye beboere

Hvad er du mest stolt af i dit lokalområde?

Fællesskabet.

Hvis du var ejendomsmægler, hvordan skulle salgsteksten lyde?

Du bliver en del af et unikt lokalområde og indgår i fællesskabet.

Hvilken plet viser du en udenbysgæst?

Skovhavevej oven for Ulbækhus. Et flot udsigtspunkt, hvor du ser ud over Vejle Fjord.

Hvordan skulle området gerne have udviklet sig om 10 år?

Helhedsplan 2017-29 udmøntet med boliger i Tirsbæk Bakker frem til Assendrup. Faciliteter som idræt, skole og ny hal udbygget. Og at vi får integreret det nye område uden, at den lokale identitet går fløjten.

Hvad trænger til at blive gjort inden for det kommende år?

Udbygning af sognehuset ved Engum Kirke, vuggestuen, idrætsfaciliteter, så der bliver plads til at tage imod de mange nye beboere fra Tirsbæk Bakker.

Din største bekymring for lokalområdet?

At den lokale identitet forsvinder, så vi mister selvforståelsen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Ugeavisen Vejle

Bestseller-forfatter gæster Vejle

Ugeavisen Vejle

Et tæppe til de hjemløse

Annonce