Annonce
Ugeavisen Vejle

Kom tæt på naturen i Vejle

At vi kan lave fødevareproduktion i form af kød samtidig med at vi laver naturpleje, gør naturplejekødet meget mere natur- og miljøvenligt end andet oksekød. Foto: Bo Levesen
Du kan opleve orkideer på engen ved Haraldskær og i Mølholm ådal. Den røde glente flyver højt over hovedet på os, mens havørnen har slået sig ned ved Kongens kær.
Annonce

Vejle: Vi kan som borgere i Vejle få sjældne naturoplevelser. Det er ingen selvfølge, men skyldes en målrettet indsats fra naturforvaltningen. Det er et arbejde, hvor succesen hele tiden trues af eksploderende byudvikling og et landbrug, der dækker 66% af Danmarks samlede areal.

Det er lige op over, før vi mister en stor del af vores artsrigdom. Måske man derfor i den kommunale forvaltning arbejder efter det dramatiske ord ”Brandmandens lov”. Ligesom brandmanden starter redningsarbejdet med at redde de levende, sætter biologerne alt ind på at bevare den artsrige natur vi stadig har, og som stammer helt tilbage fra mere end 4000 år før vor tidsregning. Den natur har kun levemuligheder på under 10% af landets areal og omfatter, kyster, urørt skov, hede, enge og overdrev.

Når vi taler om naturplejede arealer, er det disse områder, hvor vi stadig har, eller håber vi har, en frøbank af sjældne oprindelige planter.

Naturudvikling

I Vejle kommune er der 1550 hektar overdrev. Heraf er der círka 600 kommunalt eller privat hegnede arealer, hvor der udføres naturudvikling. Målet er at alle overdrev og enge bliver naturudviklet og her kan både lodsejere, landmænd og borgere være med.

Vil du med i et høsletlaug eller en kogræsserforening så kontakt Britta Edelberg på 26293865

Annonce

Uden pleje ingen artsrigdom

Bo Levesen er en af de kommunale medarbejdere, der i årevis har holdt øje med naturen i hele Vejle Kommune. Han fortæller:

- Du skal tænke på, at de sjældne arter er sjældne, fordi de er kræsne. De kræver helt specielle forhold for at overleve. F.eks. er der nogle sommerfuglearter, der er specialiserede i at lægge æg på en bestemt planteart. Hvis plantearten ikke længere er til stede, kan sommerfuglen ikke reproducere sig og så risikerer den at uddø.

- Derfor går vores arbejde ud på at sikre planternes levesteder. I Danmark har vi meget kvælstof i luften fra bilernes udstødning og fra landbruget. Det favoriserer de højtvoksende og kvælstofelskende planter som f.eks. brændenælder og burresnerre, som skygger de mere sjældne arter ud, hvis ikke vi gør en særlig indsats for at holde bevoksningen nede, siger han.

Annonce

Naturpleje på enge og overdrev

Når du i maj måned kan opleve en eng fuld af lilla orkideer ved Haraldskær, skyldes det en indsats fra frivillige, der i 10 år har slået engen med le og revet høet sammen. På den måde har de hvert år fjernet næringsstoffer fra jorden og skabt levemulighed for orkideer og en masse andre arter.

Når borgere tilbyder at føre tilsyn med kreaturer på engen, er det med samme formål: bevoksningen skal holdes nede af de græssende dyr. Når først planterne gror på engen kommer insekterne, som igen er føde for fuglene og hele økosystemet er kickstartet. At vi kan lave fødevareproduktion i form af kød samtidig med at vi laver naturpleje, gør naturplejekødet meget mere natur- og miljøvenligt end andet oksekød.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce