Annonce
Ugeavisen Vejle

Naturvejleder: Fem gode udflugtsmål med naturoplevelser

Munkebjerg Skov. Arkivfoto: Mette Mørk

Vejle: Ugeavisen Vejle har spurgt Finn Lillethorup, naturvejleder i Vejle Kommune, om fem forslag til naturoplevelser i kommunen. Og skal man ud at opleve lidt forskelligt er hans fem anbefalinger nedenstående, som han også sætter et par ord på.

Gudenåens udspring. Arkivfoto
Annonce

1) Gudenåens og Skjernåens kilder ved Tinnet Krat

Naturområdet omkring Skjernåens og Gudenåens kilder rummer både fugtige enge, tørre overdrev, hedearealer og egekrat. Langs kilderne og de spæde åløb kan man blandt andet opleve åbne naturområder med mange vilde blomster og et rigt insektliv med sommerfugle, svirrefluer, vilde bier m.m.

Gudenåens kilde er en oplevelse i sig selv, hvor man kan se, vandet vælder op ad jorden og efter få meter danne et vandløb. Egekrattene ved Tinnet Krat adskiller sig fra østkystens mørke bøgeskove - egekrattene er lyse og der er mange småbuske og urter, der trives i skovbunden, hvor der derfor også er masser af dyreliv; både stort og småt.

Annonce

2) Randbøl Hede og Syvårssøerne i Frederikshåb Plantage

De store åbne hedearealer på Randbøl Hede er en storslået oplevelse, hvor man fornemmer landskabet vidder. Hedens barske natur med lyngplanter og småbuske er på en gang både overvældende og lidt ensformig - det er et naturområde, der skal opleves. Side om side med det store hedeområde ligger Frederikshåb Plantage, der er tilplantede hedearealer med store nåleskovspartier. Midt i plantagen gemmer sig et gammelt klitlandskab, hvor sandede bakker og lavtliggende flader giver et spændende landskab, hvor der til tider opstår midlertidige søer på de lave områder.

Randbøl Hede. Arkivfoto
Annonce

3) Holtser Hage og Andkær Vig

Naturen ved Vejle Fjord har sin helt egen charme. Mange steder ligger skovene helt ned til vandkanten, og kun få steder er der en egentlig strandbred eller strandenge. Ved Holtser Hage ved Andkær Vig kan man opleve fjorden, hvor man både har skovene, hvor træerne står med rødderne i vandkanten på de stejle fjordskrænter, og den åbne strandeng på den flade landtange, der stikker ud i fjorden og danner Holtser Hage. Indenfor et lille område viser naturen sine mange ansigter med flad strand og åbne strandenge i kontrast til stejle skrænter med løvskove, der rækker helt ned i vandkanten.

Munkebjerg Skov. Arkivfoto: Michael Svenningsen
Annonce

4) Munkebjerg Skov

I Vejleområdet er der rigtig mange bøgeskove, og langs Vejle Fjord er det også primært det, der møder øjet, hvis man kommer sejlende. Også når man følger ådalen fra Vejle og ind i landet mod vest, så møder man rigtig mange skove. Skovene ligger typisk på de meget stejle partier langs fjorden og langs ådalene inde i landskabet.

De stejle arealer har været umulige at opdyrke eller bebygge, og de har gennem hundreder af år fået lov at ligge hen som skovområder - hvor der dog både plantes og fældes. Munkebjerg Skov på sydsiden af Vejle Fjord er et typisk eksempel på klassisk bøge-blandingsskov på meget kuperet terræn - skoven er kendt for sine imponerende skrænter og højdeforskelle.

Egtved Ådal. Arkivfoto: Michael Svenningsen
Annonce

5) Egtved Ådal ved Nybjerg Mølle

Ådalene kendetegner meget af landskabet i Vejle Kommune, der gennemskæres af rigtig mange åløb. Inde i de vestlige dele af kommunen er ådalene ikke så markante i landskabet, men jo længere vi kommer mod øst, jo mere markante og tydelige er ådalene med deres stejle skrænter og dalbunden med engpartier, der følger åens løb som perler på en snor.

Egtved Ådal ligger flere steder som en ret snæver og meget markant sprække gennem landskabet - et af de mest imponerende steder at opleve ådalen er ved Nybjerg Mølle, hvor der er anlagt naturstier, som gør det muligt at gå en rundtur i det meget kuperede og meget afvekslende landskab.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce