Annonce
Ugeposten Skjern

Dit affald skal deles op og genbruges

Fremovere skal dit affald sorteres i to poser, en til madaffald og en til resten. Foto: peso
Fra 1. november skal du sortere i madaffald og restaffald. Fra 2023 skal du sortere dit affald i endnu flere dele til gavn for genbrug.

Ringkøbing-Skjern: Hidtil er madaffald blevet brændt på et forbrændingsanlæg sammen med resten af det affald, der ender i skraldespanden. Forbrændingsanlæggene laver strøm og varme gennem afbrænding af affaldet, men alle de værdifulde næringsstoffer, der er i madaffaldet, går tabt, når det bliver brændt.

Hvorfor ny madaffaldsordning?

Med den nye ordning kan madaffaldet omsættes til biogas. Biogas kan bruges til at producere varme og strøm ligesom på forbrændingsanlæggene. Desuden kan biogas bruges som brændstof i transportsektoren i stedet for benzin og diesel.

Efter der er blevet dannet biogas af madaffaldet, findes der stadig mange værdifulde næringsstoffer som fosfor og kvælstof i restproduktet. Det gør restproduktet til en værdifuld næringskilde, som kan bruges som gødning på landbrugsjord.

I dag bliver der årligt indsamlet omkring 14.500 tons dagrenovation i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det svarer til omkring 400 kg per husstand om året.

Heraf formodes ca. 38 % at være madaffald.

Med den nye ordning vil man altså årligt kunne genanvende op til omkring 5.500 tons madaffald på tværs af Ringkøbing-Skjern Kommune, svarende til omkring 150 kg per husstand.

Madaffald, organisk affald, bioaffald – kært barn har mange navne. I Ringkøbing-Skjern Kommune bliver det kaldt for madaffald, da langt det meste af denne type affald stammer fra madlavning.

Borgerne i kommunen kan altså smide alt organisk affald fra køkkenet til madaffald. Det gælder både det, man skærer af grøntsager og kød før tilberedningen samt tilberedte rester eller fødevarer, der er blevet dårlige. Derudover kan man også smide brugte kaffefiltre, teposer og køkkenrulle i madaffaldet.

Ekskrementer fra husdyr, kæledyr eller mennesker hører ikke hjemme i madaffaldet, selvom det er organisk materiale. Det samme gælder haveaffald. Man må dog gerne smide en buket blomster til madaffaldet, men grene fra buske og træer samt græsafklip hører ikke hjemme i madaffaldet. Det kan du i stedet aflevere på genbrugspladsen eller kompostere derhjemme.

Man må gerne smide en vissen buket i de grønne poser, men ellers må man ikke smide haveaffald i de grønne poser. Arkivfoto: Scanpix

Hvis man i dag komposterer, skal man bare fortsætte med det - men husk, at der ikke må komme animalske produkter eller tilberedte fødevarer i kompost, da det kan tiltrække skadedyr. Tilberedt mad skal i stedet smides til madaffald.

Annonce

Restaffald

Restaffald er det, der er tilbage, når man har sorteret:

- madaffald fra.

- farligt affald fra som for eksempel batterier.

- alt det fra, der kan genanvendes som elektronik, pap, papir, glas, metal, plast, træ og så videre.

Restaffald kan være:

- beskidt pap som pizzabakker eller anden papemballage, som ikke længere kan genanvendes, fordi det har suget fedt, saft eller andet.

- Kompositprodukter, hvor du ikke kan skille de forskellige materialer fra hinanden. Det kan være for eksempel mælke-, juice- og andre kartonner, da disse er lavet af en blanding af pap og plastik.

- Køkkenrulle, som du har brugt til at tørre noget op med, der ikke må komme sammen med madaffaldet, eksempelvis maling, motorolie eller rengøringsmidler.

- Hygiejneprodukter som vatpinde, vatrondeller, tamponer, bind, bleer, brugte tandbørster.

- Kattegrus og andet, der indeholder ekskrementer fra kæledyr.

- Støvsugerposer.

- Emballage, der er så snavset, at det ikke let kan rengøres med rindende vand. Husk, at emballage ikke behøver at være skinnende rent, før man kan aflevere det til genanvendelse.

Annonce

Hvad med det resterende affald?

Med den nye affaldsordning skal man som hidtil sortere resten af dit affald og selv aflevere de forskellige materialer på en miljøstation eller en genbrugsplads.

Byrådet har besluttet, at alle helårshuse i Ringkøbing-Skjern Kommune fra 2023 får en ekstra beholder til metal, glas, pap, papir og plast. Kommunen kommer med mere information om disse beholdere senere.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Ugeposten Skjern

Skjern i rødt og hvidt

Ugeposten Skjern

Hele kommunen i din lomme

Annonce