Annonce
Ugeposten Skjern

Om et år skal du frasortere madaffaldet: Ny affaldsordning skydes til november 2020

Om et år skal du sortere de husholdningaffald i en affaldsspand, der kommer til at ligne denne her - et kammer til madaffald og et andet til restaffaldet. Arkivfoto.
Planen var egentlig at starte sortering af husholdningsaffald til august, men af praktiske årsager kommer det først til et ske et par måneder senere.
Annonce

RINGKØBING-SKJERN: Fra den 1. november 2020 er det definitivt slut med at smide madrester og andet biologisk affald i samme skraldepose som det øvrige husholdningsaffald.

Det var egentlig meningen, at ordningen skulle træde i kraft til august næste år, men startdatoen er altså skudt, fortæller teknik- og miljøudvalgsformand John G. Christensen (S).

Det skyldes især to ting. For det første er der usikkerhed om, hvorvidt de små opdelte renovationsbiler vil kunne være klar til august, da der i øjeblikket er stor efterspørgsel på dem.

For det andet, at skulle ordningen begynde i august, ville det på grund af sommerferien betyde, at nogle borgere ville få udleveret de nye beholdere i op til fem måneder, før de skal tages i brug, og at andre ville få den leveret, mens de var på sommerferie.

- Derfor venter vi til den 1. november 2020, før vi udruller ordningen; det betyder, at alle beholdere vil være bragt ud, inden affaldsordningen skifter fra den gamle ordning til den nye, siger John G. Christensen.

Annonce

To fraktioner

Faktisk udrulles kommunens nye affaldsordning i to tempi, understreger han.

Den, der gennemføres næste år, drejer sig om sortering af husholdningsaffald i madaffald og restaffald. Alle husstande får udleveret en todelt beholder. I den ene lægger man madrester; i den anden restaffaldet - det affald, der ikke kan genbruges, ikke er miljøfarligt og ikke kræver særlig behandling.

- Affaldet bliver kørt til AFLD's behandlingsanlæg i Tarm, hvor madaffaldet komposteres, siger John G. Christensen.

I forbindelse med gennemførelsen af første etape af affaldsordningen, fjernes fraktionen restaffald som tidligere omtalt i Dagbladet fra miljøstationerne ("molokkerne") rundt omkring i kommunen.

Anden etape af kommunens nye affaldsordning drejer sig om sortering af genanvendelige materialer, og den udrulles i 2023.

I øjeblikket skal borgerne selv sortere de forskellige fraktioner - glas, pap, papir, metal og plastik - og aflevere dem på miljøstationer eller genbrugspladser. I fremtiden skal disse fraktioner også kildesorteres i de enkelte husstande.

Annonce

Venter på minister

- Lige nu venter vi på, at Miljøministeriet kommer med nationale standarder for affaldsindsamlingsordninger; vi vil gerne gøre det rigtigt lige fra dag ét, siger John G. Christensen.

Sandsynligvis kommer ordningen til at betyde, at husstandene får endnu flere affaldsbeholdere. Ifølge Miljøstyrelsens første tanker vil der nationalt blive stillet krav om husstandsindsamling af genanvendeligt affald med minimum tre beholdere og én kasse til farligt affald ved enfamilieboliger, minimum tre beholdere ved sommerhuse og minimum fire beholdere og ét skab til farligt affald ved etageboliger.

Der er dog stadig kun tale om et udspil, og den endelige udformning af de nationale standarter ventes først vedtaget i foråret 2020.

Kommunen regner altså med, at der vil blive stillet krav om, at visse typer affald, der kan genanvendes, skal indsamlet ved husstanden; blot er det fortsat uvist, hvordan de endelige krav til antallet af beholdere og sammensætningen af fraktionerne bliver.

- Vi har besluttet, at husstandsindsamlingen for alle helårshuse skal udrulles på én gang, siger John G. Christensen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce