Annonce
Børneliv

Efter mistrivsel hos børn: Nu skal uvildige behandle klager

Billedet er et arkivbillede og er ikke fra en af de fire institutioner i Valby. Foto: Michael Bager
Forleden konkluderede en rapport fra Intern Revision, at klager over blandt andet ledelse, dårligt arbejdsmiljø og mistrivsel blandt børnene i fire daginstitutioner i Valby var berettigede. Københavns Kommune har lavet handleplaner baseret på rapportens anbefalinger. I går stemte børne- og ungdomsudvalget om forslag til stramninger og det blev blandt andet diskuteret om der skulle gives øget mulighed til at lukke institutioner, der er kuldsejler.

I går var der møde i børne- og ungdomsudvalget. Her skulle det beslutte, hvad konsekvenserne, af den rapport der konkluderer at forældre- og personaleklager over dårlig ledelse, massiv udskiftning af personale, dårlig ledelse i institutionerne og klyngen (VVKC, red) der blandt andet har ført til mistrivsel blandt børnene, overordnet var berettiget.

Venstre, Konservative, Frie Grønne og Enhedslisten havde på mødet forslået stramninger, der gik udover de handleplaner som Børne- og Ungdomsforvaltningen, foranlediget af rapportens anbefalinger, havde lagt op til. Blandt andet at det skulle være lettere at lukke kuldsejlede institutioner eller skoler.

Er det her bare toppen af isbjerget

Vi har talt med medlem af børne- og ungdomsudvalget, Helle Bonnesen (K), der, sammen med Venstre, Frie Grønne og Enhedslisten har været været med til at stille forslag om at stramme skruen om børne- og ungeområdet for at sikre bedre trivsel blandt børn og personale i københavnske daginstitutioner.

Hvordan gik det til mødet?

- På den politiske side føler jeg, at jeg har gjort, hvad jeg kunne. Det her en af de mest personfølsomme sager, jeg har været på, fordi klagerne har været berettigede. Jeg mener, at jeg som borger-repræsentant har fulgt op på de henvendelser jeg har fået, men jeg kan blive nervøs om det her toppen af isbjerget.

Toppen af isbjerget?

- Det har været nogle ressourcestærke forældre, og der har været ofringer imellem. Jeg tror ikke, at alle (forældre, red) vil kunne have gået vejen og det bekymrer mig, om der er flere børn derude der går i institution under samme vilkår.

Sagen kort

En gruppe forældre klagede i sidste måned til kommunen over mistrivsel blandt deres børn i institutionerne og stor ud-skiftning i personale og ledelse i institutionerne Nabohuset, Arken, Isbjørnen og Børnekompasset i den såkaldte ’klynge VVKC’.

Det fik børne- og ungdomsudvalget til at gribe ind og enstemmigt vedtage, at der skulle foretages en uafhængig undersøgelse af forholdene i de fire daginstitutioner i Valby. Forslaget var stillet af Konservative sammen med Venstre.

Hvad går du ud med efter mødet?

- Det bliver lettere for forældre og pædagoger at klage, således at klagerne registreres centralt og behandles af uvildige. Derudover bliver kommende ansættelser klyngeledere understøttet af den centrale HR-enhed, der sikrer formalia. Derudover deltager en repræsentant fra forældrebestyrelsen i ansættelsesudvalget, som udarbejder en indstilling til direktionen, der foretager den endelig godkendelse af ansættelsen, svarer Helle Bonnesen.

Hvorfor pointerer du de to ting ?

- Når der har været tale om ansættelser  af ledere og klyngeledere ved omplaceringer, har det virket lemfældigt. Nu bliver det transparent, og det er vigtigt. Derudover viser rapporten, at de klager der har været (mindst 47 med 124 klagepunkter, helt tilbage fra 2016, red) ikke har været sat i system og brugt til at gøre kvaliteten i daginstitutionerne bedre. Det vil ikke ske igen.


Jeg kan se på min indbakke, at der i den grad er brug for at blive ryddet op. Det strømmer stadig ind med mails om hvor dårlig arbejdsklimaet er mange steder i København. Og det skal vi tage dybt seriøst.

Jens- Kristian Lütken, (K) medlem af børne- og ungdomsudvalget.


Hvad med muligheden for at lukke institutioner?

- Vi kommer ikke til at lukke institutioner. Jeg sætter min lid til, at initiativerne som for eksempel den nye klageinstans og mere fokus på personaleforhold, gør det der skal til.

Annonce

Uvildige skal behandle klager

Og det er Jens-Kristian Lütken, der også var med til at stille forslaget om stramninger, enig i. Han vil dog følge området tæt. Han udtaler.

- Vi kommer til at følge det her område tæt, og hvis der ikke sker forbedringer, vil Venstre ikke udelukke, at der kommer flere initiativer, siger han og fortsætter.

- Jeg kan se på min indbakke, at der i den grad er brug for at blive ryddet op. Det strømmer stadig ind med mails om, hvor dårlig arbejdsklimaet er mange steder i København. Og det skal vi tage dybt seriøst.

Så hvordan ændrer det her møde hverdagen, for de pædagoger og forældre har sendt dig mails?

- Vi får et bedre registreringssystem i forbindelse med klager både for daginstitutioner og skoler, og forældrebestyrelsen kommer indover, i forbindelse med omplaceringer af ledere og klyngeledere, hvilket de ikke var før. Derudover bliver HR-enheden en del af processen, som den hellere ikke var tidligere.

Hvad betyder det i praksis?

- Ansvaret for ansættelserne rykkes i højere grad væk fra områderne, således at man undgår mistanke om nepotisme, som nogle jo har talt om i de her sager, selvom at rapporten ikke konkluderede det, forklarer Jens-Kristian Lütken.

Jens-Kristian fortæller desuden, at lederuddannelsen skal understøttes mere, og at man vil kigge på klyngernes størrelse.

Klyngernes størrelse?

- For eksempel er den omtalte klynge i Valby stor, fordi den indeholder store institutioner, og det kan have en betydning for den måde ledelsen fungerer på, slår Jens-Kristian Lütken fast.


Det må aldrig være op til forvaltningens hukommelse at der reageres på en klage.

Maja Hvidtfeldt Håkansson, formand for Københavns Forældreorganisation, KFO.


Hvad tager du med ud fra mødet?

- Jeg er glad for, at vi igangsatte den her undersøgelse, fordi der jo rent faktisk var noget at komme efter. Det har været svært at råbe de ansvarlige op, og det bliver ændret nu, så der kommer et helt andet overblik over klagerne, som nu kommer til at blive behandlet af uvildige for det giver jo ikke mening, at dem man klager over, er dem der skal behandle klagerne.

Hvornår gælder de her ændringer fra?
- Forvaltningen vender tilbage med forslag til, hvordan blandt andet klageinstansen skal indrettes,  hvor den skal placeres og så videre. Derudover er der nogle juridiske forhold som også skal behandles.

Annonce

Ingen frygt for mundkurv

Også Knud Holt Nielsen (EL) der var med til at stille forslaget om stramninger, der gik over forvaltningens handplaner, synes man er godt på vej.

- Vi har vedtaget markante stramninger, der gør at forældres indsigt i institutionerne forbedres, på en sådan måde, at de inddrages, også når der indsættes midlertidige eller konstituerede ledere. Det er helt nyt. Og vi får omsider en egentlig form for klageinstans, svarer han.

Er udfaldet af mødet godt nok?

- Vi mener, at der er behov for, at vi får understreget helt skarpt, at forældreråd og forældrebestyrelser har ret til at blive orienteret om forholdene i deres børn institutioner fra både ledere og medarbejderrepræsenter. Medarbejdere skal kunne fortælle til forældrerepræsentanter, hvis der opstår problemer uden at frygte for sanktioner eller få mundkurv på. Det kommer vi også til arbejde videre med fra Enhedslistens side.

Hvad tager du med dig fra mødet? 

- At mange af problemerne måske også bunder i selve klyngestrukturen. Vi er nødt til at se på hele klyngestrukturen fremadrettet. Jeg mener ikke, at det har været den rigtige beslutning at samle institutionerne i de her kæmpe klynger med over 1000 børn under en central leder. Der er simpelthen for ringe muligheder for at forældrene og medarbejderne kan forme og udvikle de enkelte institutioner efter de lokale behov. Det bør splittes op i mindre enheder igen, udtaler Knud Holt Nielsen.

Annonce

KFO: Man skal reagere tidligere

Vi har talt med formand for Københavns Forældreorganisation, KFO, Maja Hvidtfeldt Håkansson, og spurgt hende, hvad KFO siger til udfaldet af mødet i børne- og ungdomsudvalget. Hun udtaler.

- Som forældre og mor synes jeg, at det allervigtigste er, at der oprettes en klageenhed samt at man begynder at registrere indkomne klager. Dette så man forhåbentligt fremadrettet lytter til forældrene og derved reagerer tidligere, når alarmlamperne begynder at blinke. Problemerne skal fanges, så man ikke når derud, hvor de nåede i Valby. For det må aldrig være op til forvaltningens hukommelse, om der reageres på en klage.

Tror du, at klageenheden er nok?

- Jeg er ikke sikker på at det er nok. Jeg tror, at mange af de problemer der er ude i institutionerne også bunder i, at ansvaret i en klynge er placeret for langt væk fra dagligdagen.

Hvordan det?

- Der er langt fra den enkelte forældre til forvaltningen. Derudover fjerner klyngestrukturen de pædagogiske lederes (lederne ude i institutionerne, red) handlemuligheder og det skaber nogle udfordringer, svarer Maja og fortsætter.

- Men noget af det, der er mest skræmmende, det er, at det virker til at være let at fyre en pædagog, og svært at fyre en leder. Det kunne jeg godt have ønsket anderledes, siger Maja afsluttende.

Bonusinfo

LFS, Landsforeningen for socialpædagoger, samt Børne- og Ungdomsforvaltningen var imod den interne undersøgelse. På trods af det besluttede børne- og ungdomsudvalget enstemmigt at vedtage, at der skulle foretages en revision.

Rapporten der er netop udkommet konkluderer, at der siden 1. januar 2016 har været mindst 47 klagesager med 124 klagepunkter, hvor emner som udskiftning af personale, mangel på personale samt utilfredshed med ledelsen, trivsel og arbejdsmiljø dominerer. Rapporten konkluderer desuden, at klagerne overordnet har været berettigede.

Københavns Kommune har fulgt en del af rapportens anbefalinger og lavet handlingsplaner for at undgå, at det sker igen. Men det er ikke nok for Venstre, Konservative, De frie Grønne og Enhedslisten.

Derudover blev det besluttet

- at forvaltningen skal komme med et forslag til, hvordan der sikres uvildighed i det pædagogiske tilsyn, så det ikke er den samme konsulent der både gennemfører tilsynet og støtter opfølgningsarbejdet i institutionen, herunder muligheden for at selve tilsynet ikke fremover er forankret i det samme område, som i det daglige har ansvaret for klyngen/institutionen.

- at forvaltningen i foråret 2021 skal præsenterer en model for og et budgetnotat til udvalget om, hvordan det kan sikres, at personalet ved institutioner med børn på basisplads kan blive sikret skemalagt tid til arbejdet med handleplanerne.

- at forvaltningen skal komme med et forslag til etablering af en central enhed, der kan fungere som konfliktmægler lokalt, når noget går i hårknude mellem forældre og en institution, og det ikke kan løses med inddragelse af forældreråd eller forældrebestyrelse.

- at forældreråd / forældrebestyrelser fremover får mere formel og systematisk information og inddrages i drøftelserne om institutionens situation og konsekvenserne, når en institution kommer på faglig handlingsplan, eller der er ustabilitet i institutionens drift. Der udarbejdes en vejledning, som er obligatorisk at anvende, og som fast tilknyttes tilsynskonceptet. Det betyder, at forældrerepræsentanter, ledere og konsulenter får til opgave at sikre, at forældreråd / forældrebestyrelser får drøftet og bliver hørt i spørgsmål, der er relevante i forbindelse med tilsynet.

Annonce

Mest læste

Annonce
Alarm112

Børnehavebørn finder tre poser med kokain på legeplads

Annonce
Annonce
Alarm112

Købte en pistol og 50 patroner i København: 24-årig får ti års fængsel og udvises for terrorforsøg

Annonce
Forsiden netop nu
Alarm112

24-årig kendt skyldig i forsøg på terror

Mest læste

Annonce