Annonce
Børneliv

Vores børn skal ikke slides op: Fire partier vil lukke dårlige daginstitutioner

Billedet er et arkivbillede og er ikke fra en af de fire institutioner i Valby. Foto: Michael Svenningsen
Forleden konkluderede en rapport fra Intern Revision, at klager over blandt andet ledelse, dårlig arbejdsmiljø og mistrivsel blandt børnene i fire daginstitutioner i Valby var berettigede. Københavns Kommune har lavet handleplaner baseret på rapportens anbefalinger. Flere partier i børne- og ungdomsudvalget er dog ikke tilfredse.

En gruppe forældre klagede i januar 2020 til kommunen over mistrivsel blandt deres børn i institutionerne Nabohuset, Arken, Isbjørnen og Børnekompasset (klynge VVKC i Valby), fordi der var stor udskiftning i personale, dårlig ledelse i institutionerne og klyngen samt mistrivsel blandt børnene. Det fik børne- og ungdomsudvalget til at gribe ind og foreslå, at der skulle foretages en uafhængig undersøgelse af forholdene i de fire daginstitutioner.

Forslaget blev stillet af Konservative sammen med Venstre.

LFS, Landsforeningen for socialpædagoger, samt Børne- og Ungdomsforvaltningen var imod en intern undersøgelse. Dog  besluttede børne- og ungdomsudvalget enstemmigt at vedtage, at der skulle foretages en revision.

Annonce

Rapporten er netop udkommet, og den konkluderer, at der siden 1. januar 2016 har været mindst 47 klagesager med 124 klagepunkter, hvor emner som udskiftning af personale, mangel på personale samt utilfredshed med ledelsen, trivsel og arbejdsmiljø dominerer. Rapporten konkluderer desuden, at klagerne overordnet har været berettigede.

Københavns Kommune har fulgt en del af rapportens anbefalinger og lavet handlingsplaner for at undgå, at det sker igen. Men det er ikke nok for Venstre, Konservative, De frie Grønne og Dansk Folkeparti.

Onsdag 25. november vil de på børne- og ungdomsudvalgsmødet stille et forslag, der kræver mere handling end den, som er formuleret i handleplanerne. Det erfarer Valby LIV.

Man skal ikke kunne lukke munden på de ansatte

- Det er en central del af den Interne Revision, at forældrene og pædagogernes klager har været berettiget. Og at man (ledelsen og fagforeningen, red) også har forsøgt at lukke forældregruppen ned, hvilket også står i rapporten. Og nu kommer det så frem i rapporten, at forældrenes kritikpunkter var helt reelle.

Ordene kommer fra medlem af børne- og ungdomsudvalget Jens-Kristian Lütken (V). Han var, sammen med Konservative, med til at stille forslaget om, at Intern Revision skulle kuglegrave sagen.

Forvaltningen har lavet nogle handleplaner foranlediget af rapportens anbefalinger, er det nok?

- Nej, vi vil foreslå en mere central behandling af klager.

Hvordan?

- Det er vigtigt at få centraliseret klagefunktionen, og det skal være en uvildig gruppe, således at det aldrig bliver en øvelse i at lukke munden på forældrene eller pædagoger. Der skal lyttes til dem.

- Kommer det kun til at gælde for institutionerne i Valby?

- Vores forslag kommer til at gælde for hele kommunen, da jeg fornemmer, at kulturen i den her sag har været at beskytte ledere og forvaltningen. Og sådan må det aldrig være, slår Jens-Kristian Lütken fast.

Hvordan skal det foregå i praksis?

- Vi har ikke taget stilling til, hvordan sådan noget skal indrettes, men det er den politiske retning, vi vil gå.

Men forvaltningen er jo i gang, og der er forbedringer. Er det ikke godt nok?

- Den kultur, som vi her har været vidne til, bliver ikke ændret på et år. Nu har vi mulighed for at ændre på nogle strukturer, således at det her ikke kan ske igen, og det skal vi.

Annonce

Central instans skal kunne lukke institutioner

Der er jo allerede en whistleblower-ordning? Er det ikke godt nok?

- Den har jo været brugt, og det er også en del af udfordringen, fordi de signaler (klager fra whistleblower-ordningen, red) ikke er sivet ned i ledelsen eller klyngen. Sådan en ordning burde jo være noget, som gav ledelsen et hint om, at det står grelt til, således at ledelsen kunne rette op på problemerne, men det er ikke sket, svarer Jens- Kristian Lütken og fortsætter:

- Fordi man intet har gjort, er de mindste konflikter blevet kæmpestore. Det er her er kørt helt af sporet, og det er det, der er problemet. Og det må simpelthen ikke ske igen. Derfor kræver det opstramninger. Og de skal gælde i hele kommunen.


Det er ikke fair for vores børn, at de skal igennem sådan et langt og nedslidende træk. Det er ikke til børnenes bedste. Derfor mener, vi at der nogle gange skal trækkes en lang streg i sandet, så man lukker institutionen ned i stedet for at lave pædagogiske handleplaner og sætte institutionerne under skærpet tilsyn,

Jens-Kristian Lütken (V), medlem af børne- og ungdomsudvalget


Hvad vil I ellers foreslå?

- Vi tænker også, at det i nogle tilfælde vil give mening at lukke institutioner eller skoler, når de er kørt helt af sporet, slår Jens-Kristian Lütken fast.

Lukke?

- Ja, at man lukker institutioner ned, giver dem en ny pædagogisk profil og ny ledelse.

Er det til børnenes bedste?

- Det er ikke fair over for vores børn, at de skal igennem sådan et langt og nedslidende træk. Det er ikke til børnenes bedste. Derfor mener vi, at der nogle gange skal trækkes en lang streg i sandet, så man lukker institutionen ned i stedet for at lave pædagogiske handleplaner og sætte institutionerne under skærpet tilsyn, udtaler Jens-Kristian Lütken.

Nogle ville sige, det måske var lidt drastisk?

- Vi skal huske, at der er børn, der lever i det her dag ud og dag ind, og derfor synes jeg ikke, at man skal være bange for at gå drastisk til værks. Selvfølgelig er det ikke første træk, men det skal være en del af værktøjskassen, for vi må ikke glemme, at det er børn, der går i de her institutioner, og de er mærket af det hver eneste dag. Derfor har vi en større forpligtelse overfor børnene end til personalet og ledelse ved at undgå lange rapporter og handleplaner. Nogle gange skal der handles hurtigt, og det vil vi gerne have skal blive en konkret mulighed.

Er der mere?

- Ja, vi mener også at ansættelser skal foregå centralt, så man ikke kan stille spørgsmål ved ansættelser i ledelsen.

Og Helle Bonnesen (K) er enig. Helle Bonnesen har været med til at stille forslaget om Intern Revisions kuglegravning samt stramninger der er mere vidtgående end forvaltningens handleplaner. Hun udtaler.

- Rapporten viser tydeligt, at der har været en årsag, at vi krævede kuglegravning af sagen. Vi ser positivt på handleplanerne, men vi ønsker at der skal strammes endnu mere, så vi fremadrettet for eksempel sikrer en transparent behandling ved ansættelser. Vi skal have ordentlighed på alle mulighed kanter, og ikke mindst en tryg hverdag for både for både forældre, børn og personale.

Men rapporten kan ikke konkludere, at der er fundet nepotisme sted, er det så ikke et drastisk forslag. Specielt set i lyset af, at Børne- og Ungdomsforvaltningen har lyttet til rapportens anbefalinger og nu inkluderer forældre og personaler ved interne ansættelser (når en leder eller klyngeleder rykkes fra en institution/klynge til en anden, red)?

- Man skal ikke kunne stille spørgsmål til ansættelser. Vi skal være sikre på, at man altid ansætter de allerbedste folk. Desuden mener jeg, at man skal have mere mod til at skille sig af med ledere der ikke fungerer, siger Jens-Kristian Lütken afsluttende.

Hvad er en klynge?

En klynge består af et antal institutioner, som har én samlet klyngeledelse og én forældrebestyrelse. Hver enhed i klyngen vælger selv sit forældreråd. Der er ansat en pædagogisk leder i hver institution.

I forældrebestyrelsen er der en repræsentant fra hvert forældreråd. Klyngeledelsen og forældrebestyrelsen med forældrerådet som sparringspartner udgør den helhed, der træffer beslutninger om dag- og fritidstilbud.

Hver instans har forskellige opgaver og ansvar.

Klyngelederen har det endelige ansvar for klyngens daglige drift. Det vil sige alle konkrete beslutninger vedrørende det pædagogiske arbejde, personaleforhold, personalemiljø, arbejdstilrettelæggelse, økonomiske dispositioner, sundhed, hygiejne mm.

Den pædagogiske leder (lederen i institutionen, red) er ansvarlig for den daglige personale-ledelse. Den pædagogiske leder har ligeledes ansvar for den pædagogiske kvalitet i institutionen.

Annonce

Mest læste

Annonce
Alarm112

Børnehavebørn finder tre poser med kokain på legeplads

Annonce
Annonce
Alarm112

Købte en pistol og 50 patroner i København: 24-årig får ti års fængsel og udvises for terrorforsøg

Annonce
Forsiden netop nu
Alarm112

24-årig kendt skyldig i forsøg på terror

Mest læste

Annonce