Annonce
Vanløse

Alle veje fører til Randbølvej

Mange har en holdning til Randbølvej - selvom beslutningen om at genåbne den er taget - nu skal der bare findes penge til det, og det knokler lokaludvalget for at gøre. - Foto: FOTO: Anja Berth
Annonce

Bent Christensen, formand for Vanløse Lokaludvalg

Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning

Efter at have læse Rune Frandsens debatindlæg om Randbølvej er vi på en del punkter enige i de fremkomne synspunkter, og forskellige forslag er blevet fremsat igen og igen, siden debatten tog fart for mange år siden.

Men for at forstå sagens rette sammenhæng er man nødt til at skrue tiden tilbage til 2011, hvor Teknik- og Miljøforvaltningen ønskede at lukke Randbølvej for udkørsel, fordi busdriften på Ringvej II skulle forøges fra to til fem buslinjer, som skulle forbi Randbølvej.

At Randbølvej blev lukket, var alene forårsaget af et ønske fra kommunens side om at mindske udgifterne til busdriften.

Allerede i 2011 var man på den sydlige del af Ådalsvej og Bangsbovej opmærksomme på de udfordringer, som ville opstå, hvis man lukkede Randbølvej af for udkørsel, hvorfor der blev indledt dialog med forvaltningen. Forvaltningen lovede, at man ville lukke de to veje ogflere om nødvendigt for netop at undgå gennemkørsel af Katrinedalskvarteret, men fastholdt, at det af busdrift-økonomisk hensyn var nødvendigt at lukke Randbølvej for udkørsel.

Imidlertid har forvaltningen ikke holdt sit løfte og sikret, at trafikken fra Randbølvej ikke gennemkører den sydlige del af Ådalsvej og Bangsbovej, hvilket skyldes, at forvaltningen ikke havde aftalt med politiet, at Ådalsvej kunne lukkes for udkørsel til Ring II og Bangsbovej for udkørsel til Apollovej. Det har derimod altid været politiets holdning, at vejene ikke bør lukkes, og den holdning har politiet fortsat.

Randbølvej blev alene lukket med politiet samtykke, fordi der var et overordnet formål i forbindelse med den øgede busdrift på Ring II forbi Randbølvej til den nye Flintholm Station.

Der er foretaget, ikke mindre end fem trafikmålinger over de mange år, og de viser alle, at der er for meget trafik på de private fællesveje.

Hvorfor har dette betydning? Når der er mere end halvdelen udefrakommende trafik, SKAL kommunen overtage private fællesveje, eller gøre noget andet, der kan afhjælpe problemerne, så tallet kan komme ned under 50 procent.

Efter forvaltningens mange forsøg på at dæmpe trafikken med bump, valgte man i 2017 at meddele Teknik og Miljøudvalget, at man ikke kunne fjerne den uvedkommende gennemkørende trafik på Ådalsvej, og Bangsbovej, og man bad udvalget om tilladelse til overtage vejene som kommunale veje.

Teknik- og Miljøudvalget har 6. marts 2018 besluttet, at man ikke vil overtage de private fællesveje, og det har aldrig være forelagt for udvalget forud for beslutning om lukningen af Randbølvej, at kommunen kunne ende i den situation at skulle overtage private fællesveje.

Således er argumentet for fortsat at afskære trafikkanterne fra at køre ud fra Randbølvej ikke længere tilstede og ved at genåbne Randbølvej føres vejen blot tilbage til den oprindelige status som kommunalt ejet trafikvej fra Sallingvej til Ring II. Endvidere indeholder det foreslag, som Teknik- og Miljøforvaltningen har godkendt til udførelse ikke blot en genåbning af Randbølvej som før lukningen af Randbølvej, men en anden opbygning af krydset og styring af trafikken i det meget store kryds.

Således har ingeniørerne beregnet, at flere alvorlige trafikulykker fremover vil kunne undgås.

Kommunen og Teknik- og Miljøforvaltningen skal komme med forslag, så loven overholdes, og politiets anvisninger bliver fulgt. Dette hele vil koste penge. Når krydset endnu ikke er ombygget og Randbølvej åbnet for udkørsel til Ring II, skyldes det alene, at kommunen ikke har fundet økonomi til projektet som følge af regeringens anlægsloft.

Men da Københavns Kommune har handlepligt i henhold til Lov om privatefællesveje, kan sagen ikke udskyde længere, og der skal nu bevilges penge til projektet, fordi man lovgivningsmæssigt ikke kan udskyde projektet længere.

Som bekendt har Ombudsmanden været inde over sagen, og det kan han komme igen.

Vanløse Lokaludvalg har skrevet til borgmesteren om dette og peget på, at der i forbindelse med de økonomiske forhandlinger Rådhuset afsættes penge til løsningen.

Vanløse Lokaludvalg vil arbejde for, at der skabes sikker skolevej på Randbølvej og foreslå, at der etableres forgængereovergange på Randbølvej, den ene ved Vanløse allé og den anden ved Katrinedalsvej til sportshallen eventuelt lysregulering. Lokaludvalget har også stillet forslag til forvaltningen om at sikre skolevejen på Katrinedalsvej og Ådalsvej mellem Katrinedals skole og Katrinedalshallen på anden vis.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Miljø

53 nye elbusser på vej

Kultur

Prisfest på Kulturstationen

Sport

Skøjtebanen: Intet er sikkert endnu

Kunst

Annies malerier er inspireret af tapet

Annonce