Annonce
Hjemmepasning

Jesper Christensen (A): Pasning af eget barn bør være på egen regning

Børne- og Ungdomnsborgmester i Københavns Kommune, Jesper Christensen (S) mener ikke at forældre skal have penge for at passe deres børn hjemme. Foto. Københavns Kommune
En gruppe forældre kæmper via en underskriftsindsamling for at få genetableret tilskuddet til hjemmepasning i Københavns Kommune. Politikerne i Borgerrepræsentationen er delte.
Annonce

I skrivende stund har 460 skrevet under på, at man bør få tilskud til pasning af barn i eget hjem i Københavns Kommune.

VanløseLIV har talt med Regitze Bryld, der hjemmepasser selvom hun ikke får tilskud, og hun er ikke alene. Der findes ingen tal for, hvor mange der hjemmepasser. Dog var der før ordningen blev afskaffet i 2015, ifølge Danmarks Statistik, 758 familier der hjemmepassede i alt 815 børn (2014). I 2015, var der 110 familier, der passede 137 børn.

Annonce

Forskere anbefaler sen institutionsstart

Regitze Bryld hjemmepasser, fordi hun ligesom børnepsykiateren Gideon Zlotnik, ikke mener, at man bør sende børn i pasning udenfor hjemmet, når de er under 2 år. Hun henviser desuden til TV2-dokumentaren, 'Daginstitutioner Bag Facaden' der dokumenterede kritisabel pædagogisk kvalitet i en del Københavnske daginstitutioner.

- Det er mig, der er hans primære omsorgsperson, og derfor bør han have mulighed for at være sammen med mig, hvis jeg vælger det, siger Regitze Bryld, som ikke kan forstå at hendes mor kan gå hjemme og passe Regitzes søn og få tilskud, men Retigze kan ikke.

- Alle andre end jeg, der er hans mor, må få penge for at passe ham. Det giver jo ingen mening.

Selvom Regitze ikke modtager tilskud, hjemmepasser hun alligevel.

- Vi vælger at bo i vores lille lejlighed for at kunne give vores søn den barndom, han bør have, forklarer hun.

Annonce

Borgerrepræsentationen bestemmer

Ifølge Dagtilbudsloven er det op til kommunalbestyrelsen (Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune, red) at beslutte om forældre kan få tilskud hjemmepasning. Regitze forstår ikke, at Borgerrepræsentationen er imod.

- Hvorfor tager politikerne ikke den næste generation alvorligt. Bare fordi vi har gjort det sådan her i 30 år, er det ikke nødvendigvis det rigtige, siger Regitze.

Regitze Bryld med sin søn, som hun hjemmepasser. Foto. Chili Djurhuus.

VanløseLIV har forelagt en repræsentant for hvert parti i Borgerrepræsentationen (BR) Regitzes ønske om tilskud til hjemmepasning i Københavns Kommune. Ud af BRs ti partier, har fem svaret tilbage på vores henvendelse.

Tre medlemmer, (Jens-Kristian Lütken (V), medlem af Børne- og Ungdomsudvalget, Klaus Mygind (SF), medlem Børne- og Ungdomsudvalget samt Børne- og Ungdomsborgmester, Jesper Christensen) er imod.

Imens Henrik Svendsen fra Dansk Folkeparti og Helle Bonnesen (K) er positive.

Henrik Svendsen (DF) er for ideen. Han svarer i en mail:

- Dansk Folkeparti mener, at familier skal kunne få op til 19.000 kroner om måneden for at passe eget barn. Vi foreslår dog også, at begge forældre, for at få del i ordningen, har været under uddannelse eller i beskæftigelse i tre ud af de sidste 4 år.

Hvad vil du sige til Regitze, der synes, det er uretfærdigt, at hendes mor kan få tilskud til pasning af sit barnebarn, når hun som mor ikke kan?

- Familien er for os en vigtig samfundsinstitution, og vi vil give familierne flere valgmuligheder. Vi gør os ikke til dommere over folks valg. Man skal vælge den løsning, man synes er bedst for sine børn.

Børne- og Ungdomsborgmester, Jesper Christensen (A) mener ikke, at der skal gives tilskud til hjemmepasning. Han skriver i en mail:

- Som forælder kan du få tilskud til at betale en privat børnepassers løn. Det giver mening for mig, at vi bruger pengene på tiltag, der hjælper forældrene med at få hverdagen til at hænge sammen, når de skal tilbage på arbejde, når barslen er slut. Og ikke på at betale folk for at passe deres eget barn. Hvis forældre vælger at stå uden for arbejdsmarkedet i en periode, må det være for egen regning.

Herudover slår han fast, at en eventuel reetablering af ordningen koster 10 millioner at genetablere.


Vi ved fra forskningen, at dagtilbud med høj kvalitet har en positiv betydning for børns udvikling, og hvordan de klarer sig i skolen og senere i livet. Men i sidste ende er det altid forældrene, der skal tage en beslutning om, hvad de synes er bedst for deres barn.

Jesper Christensen (A), Børne- og Ungdomsborgmester


- Da vi afskaffede den (ordningen om tilskud til pasning af eget barn, red) i 2015, vurderede forvaltningen, at det gav en årlig besparelse på 10 millioner kroner. Det skyldes især, at en stor del af disse forældre alligevel vælger at passe barnet derhjemme, uanset om de får tilskud eller ej. Derudover er der også udgifter til administration af og tilsyn med ordningen.

VanløseLIV har også spurgt de to politikere, hvad de siger til at Regitze hjemmepasser sin søn, fordi flere forskere fraråder at sende børn i pasning udenfor hjemmet, når de er under 2 år.

Til det svarer Jesper Christensen i en mail:

- De første tre år i et barns liv, er de mest afgørende i deres udvikling. Og her spiller daginstitutionerne en stor rolle. Kærligheden fra far og mor er det vigtigste for et lille barn. Men det er også andre ting, som er gavnlige.

Vi ved fra forskningen, at dagtilbud med høj kvalitet har en positiv betydning for børns udvikling, og hvordan de klarer sig i skolen og senere i livet. Men i sidste ende er det altid forældrene, der skal tage en beslutning om, hvad de synes er bedst for deres barn.

Henrik Svendsen (DF) svarer:

- Vi mener, at det for nogle børn vil give børnene en mere tryg opvækst at blive passet hjemme. Vi mener også, at det først og fremmest er familiens ansvar at opdrage deres børn. Så Dansk Folkeparti har fuld forståelse for Regitzes handling.

Annonce

Frederiksberg giver tilskud

Modsat Københavns Kommune, får man tilskud til hjemmepasning i Frederiksberg Kommune. VanløseLIV har talt med formand for Børneudvalget i Frederiksberg Kommune, Laura Lindal, (I).

- Det handler om at give et mangfoldigt tilbud. Børn er forskellige. Nogle fungerer i små og store institutioner, og andre har bedst af at være hjemme.


Jeg kan ikke se det logiske i, at det er pengepungen der skal afgøre, om man har mulighed for at hjemmepasse. Det bliver jo så dem med luft i økonomien, der kan hjemmepasse, og dem der ikke har så mange penge, der må prioritere det fra. Det synes jeg i den grad ikke er fair

Laura Lindahl (I), Formand for Børneudvalget i Frederiksberg Kommune


Børne- og Ungdomsborgmester, Jesper Christensen (S) udtaler, at han ikke mener, at Københavns Kommunen skal betale for at forældrene går hjemme. Hvorfor giver det ikke mening for en liberal politiker for dig?

- Det er folks egne penge, i og med at de jo har betalt skat. Derfor mener jeg, at de skal mulighed for at bruge pengene som de har lyst til, hvad enten de benytter kommunen tilbud om institution eller muligheden for er at passe hjemme, svarar Laura Lindahl og fortsætter:

- Derudover kan jeg kan ikke se det logiske i, at det er pengepungen der skal afgøre, om man har mulighed for at hjemmepasse. Det bliver jo så dem med luft i økonomien, der kan hjemmepasse, og dem der ikke har så mange penge, der må prioritere det fra. Det synes jeg i den grad ikke er fair, siger Laura Lindahl og fortsætter:

- Vi ved, at mange forældre er stressede. Hvorfor ikke give dem muligheden for at trække stikket og få ro på. Og det er et år ud af et helt liv. Det må vi kunne tilbyde som samfund, siger Laura Lindahl afsluttende.

Fakta om hjemmepasning.

  • Det er op til kommunerne selv, om forældre skal have tilskud til at passe deres egne børn hjemme.
  • Der kan gives tilskud i op til et år og maksimalt til tre børn per husstand.
  • Kommunernes tilskud må maksimalt udgøre 85 procent af den udgift, kommunen ville have til en plads til barnet i et dagtilbud.
  • For at modtage tilskud skal forældrene have opholdt sig i landet i mindst syv ud af de otte seneste år og forældrene skal kunne tale så godt dansk, at de kan lære barnet det.

  • Forældren må ikke være på offentlig forsørgelse.

Liste over kommuner der yder tilskud til hjemmepasning

Assens Dragør
Egedal Esbjerg
Fanø Fredericia
Frederiksberg Frederikshavn
Frederikssund Faaborg-Midtfyn
Greve Haderslev
Helsingør Hillerød
Holstebro Jammerbugt
Kalundborg Køge
Lejre Middelfart
Morsø Nyborg
Odense Randers
Ringkøbing-Skjern Ringsted
Roskilde Rudersdal
Silkeborg Skive
Slagelse Sorø
Svendborg Vallensbæk
Varde Vejen

Link til underskriftsindsamlingen kan du finde her

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
112

Mand sigtet for narkobesiddelse på Ålekistevej

Erhverv

Locals Kaffebar flytter

112

21-årig stukket ned

Annonce