Annonce
Vanløse

Kommunen glemte at høre naboer: Hapsede 14 parkeringspladser til et nyt affaldssystem

Foto. Bettina Kjergaard Lange


Annonce

- 13. oktober opdagede vi, ved en tilfældighed, at vi mister cirka14 parkeringspladser, fordi Københavns Kommune er ved at etablere et nyt affaldssystem i samarbejde med KAB ved 'Grøndalslund'. De havde bare lige glemt at partshøre os genboere.

Ordene kommer fra Bettina Kjergaard Lange, der bor i andelsboligforeningen Stillebusk overfor Grøndalslund.

Hvordan fandt du ud af det?

- De kom med nogle store betonklodser. Og så fik vi at vide, at de skulle graves ned, fordi der skulle anlægges et nyt affaldssystem, fortæller Bettina, der efterfølgende kontaktede kommunen og spurgte, hvorfor hun og de andre genboere til Grøndalslund var blevet parthørt i sagen.

Annonce

Projektet er i gang uden vi blev partshørt

Bettan fortæller, at projektet været i gang og planlagt siden foråret 2020 uden, at andelsboligforeningen, der ligger på den anden side vejen, på noget tidspunkt er blevet informeret.

- Først da vi opdager, at de (Københavns Kommune, red) er ved at fjerne vores parkeringspladser langs vejen udenfor vores bygning og vi protesterer, indrømmer de at der er begået en kommunikationsfejl, og vi får nu mulighed for en Partshøring. Men de er begyndt at grave og fælde træer før Partshøringen er gennemført, sukker Bettan.

Bettina Kjergaard Lange bekræfter.

- Jeg fik at vide, at vi ikke havde krav på at blive partshørt, men da vi klagede var Teknik- og Miljøforvaltningen enige i, at vi havde krav på at blive partshørt, og vi fik frist til 2. december at komme med indsigelser, fortæller Bettina der slår fast, at hun og de andre beboerer var og er fuldstændig i chok, da  de via en agtindsigt indså, at projektet var gjort grydeklar og ved at blive fuldført, uden at Kommunen havde partshørt dem.

Fjerner de parkeringspladserne permanent?

- Nej, men der står i den aktindsigt, som beboerne har modtaget fra Teknik- og Miljøforvaltningen, at det skal være muligt fem dage om ugen fra klokken 6 til 18 at fjerne affald, og derfor vil det ikke længere være realistisk at benytte parkerkingspladerne.

Hvorfor ikke?

- Fordi vi jo kun kan bruge parkeringspladserne efter klokken 18 om aftenen indtil klokken 6 næste morgen, udtaler Bettina.

Via en aktindsigt erfarer VanløseLIV, at Københavns Kommune inddrager parkeringspladserne i tidsrummet 6 til 18 fordi det kræver en 12 meter lang, 3.25 meter bred og 32 tons tung kranbil for at løfte affaldscontainerne væk fra det kommende affaldssystem. Og da kranen kræver ekstra plads, på grund af støtteben, kan beboerne ikke parkere der i tidrummet, hvor der skal afhentes affald.

Annonce

Handicappet tvinges til at flytte

- Vi har kæmpe udfordringer med at parkere i området. Især vores ældre og handicappede beboere er meget kede af, at de nu vil have ekstra svært ved at finde p-pladser tæt på deres lejligheder, fortæller Bettina Kjergaard Lange.

En af dem er Bettan Sandstrøm, der er handicappet. Uden støtte kan hun gå 20 meter med støtte kan hun snige sig op på 150 meter.

- Det er et meget stort problem for mig fordi jeg som handicappet, ikke gå så godt. Jeg har allerede ansøgt om en handicapparkeringsplads, men fordi Buskager er for smal, har jeg fået afslag. Så jeg risikerer at bive tvunget til at flytte, fortæller Bettan Sandstrøm.

- Og derudover at de ved at omdanne vores vej til en baggård, sukker Bettan og fortæller, at det ikke kun kommer til at gå ud over hende og de andre beboere.

Det kommer også, ifølge Bettan, til at have betydning for håndværkere, hjemmehjælpen, madudbringning til de ældre i kvarteret samt gæsters mulighed for parkering.


Forvaltningen burde have partshørt genboerne i forhold til parkeringsforholdene på den side af vejen, der ligger modsat affaldscontainerne, samtidig med at sagen blev behandlet. Forvaltningen er dog blevet opmærksom på dette, og har derfor iværksat en partshøring af genboerne.

Teknik- og Miljøforvaltningen


Bettan mener ikke, at det virker gennemtænkt, i det boligforeningen, der skal have det nye affaldssystem faktisk har plads til at grave dem ned på deres eget område i stedet for fortovet, pointerer Bettan.

- Mange af dem jeg har talt med, er selv rigtig kede af den løsning kommunen har besluttet at gennemføre.

Annonce

Teknik- og Miljøforvaltningen erkender fejl

VanløseLIV forelagt Teknik- og Miljøforvaltningen beboernes kritik. Og den lægger sig fladt ned. I en mail svarer den.

- Forvaltningen burde have partshørt genboerne i forhold til parkeringsforholdene på den side af vejen, der ligger modsat affaldscontainerne, samtidig med at sagen blev behandlet. Forvaltningen er dog blevet opmærksom på dette, og har derfor iværksat en partshøring af genboerne. Når partshøringen er afsluttet vil forvaltningen træffe endelig afgørelse om parkeringsforholdene. Arbejderne med parkeringsforholdene er pt. ikke påbegyndt.

Nu maskinerne allerede er i gang, vil eventuelle indsigelser mod arbejdet så have nogen betydning?

- Ja de forhold, der er i partshøring, vil kunne udføres anderledes end oprindeligt tænkt. Forvaltningen kan dog ikke sige noget før partshøringen er afsluttet og alle indkomne oplysninger og indsigelser er vurderet. Træfældning er påbegyndt d. 25. november.

Kan Teknik.- og Miljøforvaltningen bekræfte, at der vil komme en p-restriktion mellem man-fre 6 – 18?

- Det er det tidsrum, der er ønsket af affaldsmyndigheden, og derfor det, der er meldt ud i første omgang. Men netop parkeringsforholdene er i partshøring hos genboerne, og forvaltningen træffer først endelig afgørelse om dette når partshøringen er overstået.

VanløseLIV følger sagen

Sagen kort

13. oktober opdagede genboere til Grøndalslund på Buksager, at Københavns Kommune var ved at etablere et nyt affaldssystem i samarbejde med KAB ved 'Grøndalslund'.

Ifølge en aktindsigt betyder det, at beboererne mister cirka 14 parkeringspladser, fordi det kræver en 12 meter lang, 3.25 meter bred og 32 tons tung kranbil for at løfte affaldfscontainerne væk fra det kommende affaldssystem. Og da kranen kræver ekstra plads, på grund af støtteben, kan beboerne ikke parkere der i tidrummet, hvor der skal afhentes affald.

VanløseLIv erfarar i den sammenhæng, at det skal være muligt fem dage om ugen fra klokken 6 til 18 at fjerne affald, og derfor vil det ikke længere være realistisk at benytte parkertingspladerne. Et tidsrum som Teknik- og miljøforvaltningen bekræfter i en mail til VanløseLIV.

Københavns Kommune har i forbindelse med planen om det nye affaldssystem glemt at partshøre genboerne. Bettan og andre beboerer klagede efterfølgende over, at de ikke var blevet partshørt, hvilket Teknik- og Miljæforvaltningen i første omgang afviste. Det klagede Bettan og hendes naboer over og Københavns Kommune erkendte, at de havde glemt at partshøre genboerne. Hvilket Teknik- og Miljøforvaltningen også betræfter i en mail til VanløseLIV.

Genboerene har mulighed for at komme med indsigelser frem til 2. december 2020

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
112

Mand sigtet for narkobesiddelse på Ålekistevej

Erhverv

Locals Kaffebar flytter

Annonce