Annonce
Byliv

Martin drømmer om vandcykler og robåde på Damhussøen: Hensynet til dyrelivet står i vejen

Martin Bingen Jørgensen drømmer om vandcykler og robåde på Damhussøen. Foto. Chili Djurhuus
Robåde, vandcykler eller endda en badesø. Drømmene om hvad man kunne bruge Damhussøen til er mange. Dog så er det ikke lige til. Vi har undersøgt hvorfor.

- Jeg bruger byen meget, og jeg har set hvordan vandcykler og robåde skaber liv og glæde på Peblinge Sø, også tænkte jeg: 'Vi har Damhussøen, som er en stor skøn blå plet, som har et stort potentiale, og jeg synes der mangler nogle tilbud i bydelen, så hvorfor ikke få vandcykler og robåde på Damhussøen? Det larmer næsten ikke, og jeg synes det kunne være hyggeligt og sjovt at se Vanløse og Rødovre fra vandsiden, siger Martin Bingen Jørgensen.

Damhussøen er jo fredet, og der er et rigt fugleliv i søen. Er det ikke et problem?

- Man kunne måske afgrænse området, så bådene ikke kommer i nærheden af fugleøen eller der hvor fuglene yngler. Og så selvfølgelig skal det være i en begrænset periode, ligesom sejlklubben kun sejler på søen i en vis periode, svarer Martin og slår fast, at det vel burde kunne lade sige gøre, så afgrænse et mindre område, når det er Københavns største sø,

Annonce

Hvad ville det give dig?

- Det ville give mig endnu et tilbud i Vanløse, og det ville gøre bydelen endnu mere interessant at bo i. Så i stedet for at gå en tur rundt om søen, kunne jeg også sejle en tur på den, siger Martin og foreslår, at en mulig lokation for udlejning kunne være Cafe Damhuskanten.

- Cafe Damhuskanten er oplagt, hvis de kunne se en forretning i det. Ligesom det er Kaffesalonen, der udlejer vandcykler på Peblinge Sø.

Damhuskanten: Genial ide

- Jeg søgte for mange år siden, og ideen er genial, svarer indehaver af Damhuskanten, Michael Tabrizi, da vi ringer til ham og fortæller ham om Martins ide.

- Når det er sagt, skal sejlklubben, Enggruppen, Lokal Udvalget og borgerne selvfølgelig høres, hvis det overhovedet er noget, man kan få dispensation til.


Det er kun sejlklubben, der må sejle i Damhussøen, og det er på et begrænset areal

Per Stengade


Selvom det er en sjov ide, tror formand for Enggruppen, Per Stengade, ikke at der kommer nogle vandcykler på Damhussøen.

- Det kommer ikke til at ske, da Damhussøen er naturfredet. Fuglene yngler på en helt anden måde end for eksempel på Peblinge Sø, som jo også er en kunstig ø, fortæller Per Stengade der forklarer, at flere har søgt om bådudlejning - ja endda mulighed for at bade i Damhussøen, og hver gang er det afvist.

- Det er kun sejlklubben, der må sejle i Damhussøen, og det er på et begrænset areal, forklarer Per, som godt kan forstå, hvis folk drømmer om at sejle på Damhussøen. Men det bliver kun, når der er Damhustræf.

Hvorfor tror du ikke, at man vil kunne få dispensation? Søerne er jo ligesom Damhussøen fredet, og her er der givet dispensation.

- Det skyldes fuglelivet. De yngler rundt kanterne. Den har været oppe hver gange, og det er det samme resultat hver gang.

Lidt fakta om fredningen af Damhussøen

I Københavns Kommune er der 35 fredninger, der omfatter 55 grønne områder.

Fredningerne er vedtaget i perioden fra 1960’erne til 2012. Formuleringerne og de hensyn og værdier, der er nævnt i fredningerne, er meget forskellige. Men de har generelt det til fælles, at de overordnet skal sikre arealet som offentlig tilgængelig park og natur.

Damhussøen

Fredningen af Harrestrup Å  (vedtaget i 2010, red) fra Vestvolden til udløbet omfatter Damhusengen og Damhussøen.

Det fremgår af fredningen, at sejlads generelt ikke er tilladt på Damhussøen. Teknik- og Miljøforvaltningen kan dog tillade sejlads i forbindelse med miljø- og naturovervågning, pleje af området samt undervisning.

Trods fredningen kan sejlklubben 'Damhussøen' benytte den nordlige del af Damhussøen til sejlads.

Man kan som udgangspunkt søge om dispensation fra fredningen, men den skal søges af grundejer, eller også skal der gives en fuldmagt.

Det er Fredningsnævnet, der kan dispensere fra fredningen, men Teknik- og Miljøforvaltningen skriver til Vanløseliv.dk at den vurderer, at det, af hensyn til dyreliv og biodiversitet i Damhussøen - vil være vanskeligt at få en dispensation fra fredningen og deraf få lov at udleje vandcykler til sejlads i Damhussøen.

Søen er en vigtig fuglelokalitet, og en øget sejlaktivitet vil forstyrre fuglene, hvorfor Damhussøen vil blive forringet som yngle- og rasteområde, skriver kommunen.

Sejlklubben tror hellere ikke på ideen.

- Det må man slet ikke. Man må sejle på Damhussøen i klubregi.

- Og desuden er Damhussøen ikke optimal, fordi der i størstedelen af perioden er andemad og alger, som man ikke kan sejle rundt i. Vi må ikke engang seje i andre både. Vi har fået til nøds lov til at have en følgebåd, af sikkerhedsmæssige årsager, forklarer Andreas Thorning der er ansat i sejlklubben.

- Og desuden er Damhussøen ikke optimal, fordi der i størstedelen af perioden er andemad og alger, som man ikke kan sejle rundt i.

- Derudover er adgangsforholdene meget bedre ved Peblinge Sø. Og der skulle også bygges en ny bro, da den skal have den rigtige form, og det har bådebroen ikke.

Men hvis vi nu forestillede os, at det blev godkendt, ville det være okay med sejlklubben?

- Hvis det blev omkring bådebroen, ville vandcyklerne være i vejen. Vores medlemmer er mellem 10 og 14 år. De har ikke sejlet før, så det ville ikke være rart for dem, svarer Andreas afsluttende.

Hvorfor kan man leje robåde på Peblinge Sø, når man ikke kan i Damhussøen, når nu begge søer er fredet?

Fredningen af De Indre Søer, herunder Peblinge Sø blev vedtaget i 1966.

Det fremgår af fredningen, at der ved Peblinge Dosseringen, ud for Baggesensgade, findes en anløbsbro for robåde. Derudover er fredningen ikke i vejen for, at optimistjoller eller andre både fra lokaler i Søpavillonen søsættes og benyttes. Det er altså tilladt at sejle i Peblinge Sø, fordi fredningen giver mulighed for det. De andre søer i Indre By friholdes for sejlads af hensyn til fuglelivet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce