Annonce
Politik

Rapport bakker bekymrede forældre op: Jeg er lettet, men et år er lang tid, når børn og personale mistrives

Henriette Høj Gharib. Foto: Jens Mouvielle
Tilbage i marts besluttede børne- og ungdomsudvalget enstemmigt, at fire daginstitutioner i Valby skulle kulegraves af en Intern Revision. Nu foreligger rapporten, der konkluderer at forældrenes klager overordnet var berettiget, og kommunen har desuden lavet handleplaner. Men talskvinde for forældrene, Henriette Høj Gharib, er ikke begejstret.

- Jeg er lettet og synes, det er rigtig rart, at det står sort på hvidt, at vores bekymringer var berettigede, siger Henriette Høj Gharib, hvis søn har gået i en af de fire institutioner i Valby, som Københavns Kommunes Interne Revision netop har afsluttet en rapport om.

Rapporten konkluderer, at der siden 1. januar 2016 har været mindst 47 klagesager med 124 klagepunkter, hvor emner som udskiftning af personale, mangel på personale samt utilfredshed med ledelsen, trivsel og arbejdsmiljø dominerer. Rapporten konkluderer desuden, at klagerne overordnet har været berettigede.

Et år er lang tid

Henriette er en af de forældre, der var med til at sætte det hele i gang ved, sammen med andre forældre, at klage til kommunen i januar 2020. Her klagede de blandt andet over mistrivsel blandt børnene, ledelsesproblemer og dertilhørende personaleudskiftning i stor stil. Allerede i oktober 2019 begyndte Henriette, som talsperson for forældrene, at gøre forvaltningen opmærksom på hendes og andres bekymringer.

Sagen kort

En gruppe forældre klagede i sidste måned til kommunen over mistrivsel blandt deres børn i institutionerne og stor ud-skiftning i personale og ledelse i institutionerne Nabohuset, Arken, Isbjørnen og Børnekompasset i den såkaldte ’klynge VVKC’. Det har fået Børne- og Ungdomsudvalg til at gribe ind og enstemmigt har vedtaget, at der skal foretages en uafhæn-gig undersøgelse af forholdene i de fire daginstitutioner i Val-by. Forslaget var stillet af Konservative sammen med Venstre.”

Hvordan har du det det med, at rapporten konkluderer at jeres klager overordnet er berettiget?

- Jeg er glad for, at den interne revision sætter en stor fed streg under de ting, som vi har anfægtet det sidste år. Og jeg håber selvfølgelig, at det fremadrettet gør det lettere for de ansatte og forældre at komme med berettigede bekymringer, svarer Henriette og fortsætter.

- Men jeg synes, at et år er lang tid at gå og vide, at der er børn, der mistrives, og at der er personale, der er stressramte og sygemeldte på grund af arbejdsforholdene.

Henriette slår fast, at hun har forståelse for, at børne- og ungdomsudvalget som udgangspunkt stolede på Børne- og Ungdomsforvaltningens forklaring om, at der ikke var nogle problemer, og at der var taget hånd om de problemer der var, samt at pædagogerne angiveligt havde bedt om arbejdsro (som både forvaltningen og LFS, Landsforeningen For Socialpædagoger, brugte som argument overfor børne- og ungdomsudvalget til, at man skulle stemme imod forslaget om en kuglegravning af forholdene, red ).

Annonce

Vi fik mundkurv på

Tilbage i marts talte Valby Bladet med flere kilder, der blandt andet, uafhængigt af hinanden, fortalte, at de ikke ønskede arbejdsro. En kilde fortalte, at de (pædagogerne) var mange der var utilfredse (med ledelsesstilen både i institutionen og i klyngen, red), men at de ikke turde stå frem, af frygt for deres ansættelse, hvilket også er grunden til, at kilden var og er anonym. Kilden fortalte desuden.


Forvaltningen og ledelsen gjorde alt for at lukke munden på os forældre og pædagogerne. Det blev blandt andet formuleret på et forældremøde, hvor det blev italesat at det handlede om få forældre, der skulle lukkes ned, og at der ikke var hold i klagerne.

Henriette Høj Gharib


- Da den her sag begyndte at rulle, fik vi mundkurv på. Vi fik desuden at vide, at vi skulle passe på med, hvem vi talte med (blandt andet Henriette, red). Noget som Henriette Høj Gharib bekræfter.

- Forvaltningen og ledelsen gjorde alt for at lukke munden på os forældre og pædagogerne. Det blev blandt andet formuleret på et forældremøde, hvor det blev italesat at det handlede om få forældre, der skulle lukkes ned, og at der ikke var hold i klagerne, forklarer Henriette.

Henriette er derfor glad for, at børne- og ungdomsudvalget lyttede til forældrenes klager og krævede, at Intern Revision skulle undersøge forholdene i de fire institutioner.

Direktør i Børne- og Ungdomsforvaltningen, Tobias Stax, har udtalt til os, at 'rapporterne ikke giver ikke et billede af situationen, som den er nu i de fire institutioner, da Intern Revision har undersøgt forhold, der ligger tilbage i tiden. Han fortæller desuden, at forvaltningen undervejs har handlet på forholdene ved at tildele ekstra support og sparring fra forvaltningens pædagogiske konsulenter. Desuden kan man inde på Københavns Kommunes hjemmeside se, at forvaltningen har udarbejdet handleplaner, hvori den forholder sig til og reagerer på den Interne Revisions anbefalinger, netop at undgå at det, der er sket i de fire institutioner, sker igen.

Hvad siger du til det?

- Det giver jeg ikke meget for. Det har været deres ansvarsområde hele tiden, og de har ikke reageret godt nok, siger Henriette og slår fast, at der stadig er pædagoger og ledere der siger op. Hvorfor laver de først handleplaner, når rapporten konkluderer at der er problemer? Svarer Henriette.

Valby Bladet har spurgt Børne- og Ungdomsforvaltningen, hvad den siger til det faktum, at personale på pædagog- og ledelsesniveau stadig siger op. I en mail svarer Tobias Stax.

- Det er korrekt, at der stadig er medarbejdere, også indenfor ledelseslaget, der holder op i klyngen. Det er mit indtryk, at det slider voldsomt at være genstand for en undersøgelse og den omtale, det fører med sig. Overordnet er der dog en god udvikling i gang i institutionerne, hvilket dokumenteres i institutionernes nye pædagogiske tilsynsrapporter.

Annonce

Det handler om kultur

Henriette mener dog, at den positive udvikling, som Tobias Stax omtaler, allereder burde have været igangsat, da forvaltningen fik kendskab til problemerne i 2016. Og hun tror ikke det kommer til at ske, fordi det drejer sig om en kulturændring i forvaltningen, som en handleplan ikke kan ændre på.

Forvaltningen har i et år, ja faktisk siden 2016, haft kendskab til, at forholdene var stærkt bekymrende blandt andet på ledelsesområdet. Uden at den har reageret. Der var jo en grund til at vi klagede i 2019. Så hvorfor skulle det ændre sig nu? Hvorfor skulle der ske mere, bare fordi det står i en handleplan? spørger Henriette Høj Gharib.

Fordi det står i en handleplan?

- Det hjælper ikke noget. Det handler om en kultur, der ikke lige står til at ændre.

En kultur?

- Forvaltningen har en kultur, der spænder ben for den selv, ellers havde den ikke reageret som den gjorde, ved at gå efter personen og ikke bolden, blandt andet mig (Henriette var en af de få forældre, der angiveligt skulle lukkes ned for, red) og ved at give personalet mundkurv på. Og det har personalet, og ikke mindst børnene lidt under, siger Henriette afsluttende.

Valby Bladet har forelagt Børne- og Ungdomsforvaltningen spørgsmålet.

Er det acceptabelt, at der er gået så lang tid (klager helt tilbage fra 2016, red), og at der skulle en Intern Revision til, før der blev grebet ind?

Til det spørgsmål har Tobias Stax svaret.

-  Vi har et ambitiøst pædagogisk tilsyn, og vi arbejder målrettet på at udvikle de pædagogiske metoder og kompetencer ude i institutionerne. Dog kan der stadig opstå situationer, hvor en daginstitution i for lang tid har udfordringer med kvaliteten, og hvor vi kan blive bedre til at støtte det pædagogiske genopretningsarbejde. Det arbejder vi hele tiden på at udvikle og forbedre.

Hvad er en klynge?

En klynge består af et antal institutioner, som har én samlet klyngeledelse og én forældrebestyrelse. Hver enhed i klyngen vælger selv sit forældreråd. Der er ansat en pædagogisk leder i hver institution.

I forældrebestyrelsen er der en repræsentant fra hvert forældreråd. Klyngeledelsen og forældrebestyrelsen med forældrerådet som sparringspartner udgør den helhed, der træffer beslutninger om dag- og fritidstilbud.

Hver instans har forskellige opgaver og ansvar.

Klyngelederen har det endelige ansvar for klyngens daglige drift. Det vil sige alle konkrete beslutninger vedrørende det pædagogiske arbejde, personaleforhold, personalemiljø, arbejdstilrettelæggelse, økonomiske dispositioner, sundhed, hygiejne mm.

Den pædagogiske leder (lederen i institutionen, red) er ansvarlig for den daglige personale-ledelse. Den pædagogiske leder har ligeledes ansvar for den pædagogiske kvalitet i institutionen.

Har du informationer i sagen, kan du kontakte redaktionen på chili@vanloseliv.dk

Annonce

Mest læste

Annonce
Alarm112

Børnehavebørn finder tre poser med kokain på legeplads

Annonce
Annonce
Alarm112

Købte en pistol og 50 patroner i København: 24-årig får ti års fængsel og udvises for terrorforsøg

Annonce
Forsiden netop nu
Alarm112

24-årig kendt skyldig i forsøg på terror

Mest læste

Annonce