Annonce
Ugeavisen Varde

Hvad tænker lokale virksomheder om øremærket barsel til fædre?

Alle, der har ret til dagpenge, har også ret til barselsdagpenge. Det betyder, hvis man hverken er omfattet af en overenskomst eller en privat aftale med fuld løn i barselsperioden, så er man dagpengeberettiget. Arbejdsgiver får – hvis de giver løn under barsel – refusion, så lønomkostninger minimeres for arbejdsgiver. Der er stadig mange private arbejdsgivere, der ikke giver løn under barsel, siger Henriette Højberg, sekretariatsleder i DareGender.
"Reglerne vil blive fulgt, men far må selv gøre arbejdet, virksomhederne er nysgerrige, men vil ikke opfordre deres mandlige ansatte til at tage barsel", således lyder konklusionen på research foretaget af DareGender.
Annonce

Varde: Med udgangspunkt i overskriften "Fra arbejdsmand til farmand" har Lisbeth Odgaard Madsen og Henriette Højberg fra DareGender arbejdet intensivt på at engagere og involvere drenge og mænd i arbejdet for ligestilling. De har sammen udfordret og redefineret stereotype opfattelser af køn og maskulinitet og har blandt andet brugt Varde som fokusområde, fordi Lisbeth stammer fra Lunde og derfor har lokalkendskab.


Hvis man er dagpengeberettiget, men hverken er omfattet af en overenskomst eller en privat aftale med fuld løn i barselsperioden, så er man alligevel berettiget til barselsdagpenge. Arbejdsgiver får – hvis de giver løn under barsel – refusion, så lønomkostninger minimeres for arbejdsgiver. Der er stadig mange private arbejdsgivere, der ikke giver løn under barsel.

Henriette Højberg, sekretariatsleder i DareGender


Annonce

Nysgerrige chefer

- Vi har været på besøg på arbejdspladser og deltaget i netværksmøder. Formålet er at gøre op med de mange fordomme, der er omkring barselsorlov til mænd. Der er utrolig mange forskellige måder at skrue en barsel sammen på. Og når den nye lov bliver implementeret, er det vigtigt at have gjort sig diverse overvejelser. Det gælder ikke kun mænd og virksomheder, men også kvinderne, siger Henriette Højberg og uddyber:

Ny lov om øremærket barselsorlov til far

EU vedtog 13. juni 2019, at hver forælder skal have to måneders øremærket barsel. Det betyder, at hvis forældrene vælger, at far ikke skal holde barsel, så er der to måneder kortere barsel samlet set.

Loven er endnu ikke sat i kraft i Danmark, men den skal implementeres senest i 2022.

Mere om projektet Far-barsel på potentialco.dk/far-barsel og om barselsregler generelt på barsel.dk

- I et ligestillingsperspektiv er det vigtigt at få flere fædre på banen, for det gavner også mor på arbejdsmarkedet, og fædrene får styrket deres tilknytning til barnet og deres rettigheder på familieområdet, siger Henriette Højberg (tv), der for tiden må undvære sin makker, Lisbeth, der er på barsel. Arkivfoto: Karina Øhlenschlæger

- Hvis forældrene vælger, at far ikke skal holde barsel, så er der samlet set to måneders kortere barsel, og det kan nok give anledning til diskussioner. Vi har også talt med mødre, der for det meste har en meget stor aktiv rolle i, hvor meget (eller snarere lidt) barsel fædre tager.

Lokal fokus på fars barsel

Med støtte fra Ligestillingsministeriet sætter Potential Company og foreningen DareGender fokus på barsel til fædre i Varde, Kolding og Ålborg, hvor fædre gennemsnitligt ikke tager ret meget barsel.

Det foregår ved at etablere samarbejder med lokale virksomheder og at afholde en række events for forældre, hvor man griber fat i nogle af de barrierer, der er for at fædre tager mere barsel.

På Danmarks Statistik opgøres fædres gennemsnitslige barselsoptag fordelt på forskellige landsdele. Her puljes Varde sammen med hele Sydjylland, som i 2018 havde et barselsoptag på 24,6 dage. Kun i Vestjylland var optaget lavere med et gennemsnit på 23,4 dage. Landsgennemsnittet lå i 2018 på 31,9 dage.

Vores fornemmelse er, at virksomhederne i Varde og vore to andre fokusområder ikke er afvisende overfor barsel til fædre, og de skal nok følge reglerne. De er nysgerrig på at vide mere om mulighederne, men vi er slet ikke der, hvor de vil anbefale mænd at tage barsel, selvom diverse undersøgelser viser, at det er sundt for både far, mor og barn.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce