Annonce
Ugeavisen Varde

Hvorfor opføre boliger så tæt på jernbanen?

Foran remisen og ud til Vestre Landvej opføres en ejendom i fire etager. Arkivfoto: Henrik Reintoft
Annonce

Læserbrev: Lige nu er der et lokalplanforslag for området ved Remisen i Varde i høring. Det giver mulighed for beboelse helt ned til 4,5 m fra nærmeste jernbanespor.

Så derfor dette spørgsmål: Hvorfor er det, at man som byråd vil tillade støjfølsom anvendelse (boliger) så tæt på jernbanen? Og er planen i det hele taget lovlig?


Jeg er bekendt med, at kommunen er blevet gjort opmærksom på dette i planens forhøringsfase. Hvorfor har man ikke lyttet?

Uddrag af læserbrevet


Af planlovens § 15a fremgår følgende:

En lokalplan må kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen med bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger m.v., jf. § 15, stk. 2, nr. 13, 23 og 26, kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener.

Det er ganske usikkert, om planen kan sikre de planlagte boliger mod støj – og ikke mindst mod vibrationer fra de forbikørende tog. Af Miljøstyrelsens vejledning fremgår det, at boliger på den aktuelle strækning skal placeres minimum 25 m fra nærmeste spormidte. Hvis man ønsker at bygge nærmere, skal det påvises, at grænseværdierne for støj og vibrationer kan forventes overholdt. I lokalplanforslaget står det som et vilkår for ibrugtagning, men det er ikke godt nok. Det skulle have været sikret, inden planlægning for området var påbegyndt.

Jeg er bekendt med, at kommunen er blevet gjort opmærksom på dette i planens forhøringsfase. Hvorfor har man ikke lyttet? Hvordan har man i øvrigt tænkt sig, at vi borgere bliver bekendt med om Miljøstyrelsens vejledning kan overholdes, når det ikke fremgår af planen?

Efter høringsperioden

Næstformand i udvalget for plan & teknik, Peter Nielsen, Lokesvej 7, Oksbøl, svarer:

Som det fremgår af læserbrevet, er lokalplanen for byggeriet ved Remisen pt i høring. Varde Kommunes forvaltning har vurderet, at ansøger har godtgjort, at det vil være teknisk muligt at dimensionere et fremtidigt byggeri, så boligerne ikke støjbelastes ud over de tilladte grænseværdier, og byrådet har derfor valgt, at planerne kunne sendes i offentlig høring.

Når høringsperioden slutter den 21/3 2021, behandler Varde Kommune de indkomne bemærkninger, og byrådet træffer afgørelse om, hvorvidt planerne kan vedtages endeligt.

Beslutter byrådet at vedtage lokalplanen, skal bygherren dimensionere sit byggeri, så det overholder lokalplanen og al øvrig lovgivning.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce