Annonce
Ugeavisen Varde

Lis har boet i lejlighed i 27 år

Lis og hendes mand Gunnar Østergaard har boet på Dr. Thorsensvej i 27 år. De er glade for boligen, for haven, for beliggenheden og naboerne. Lis glæder sig til at renoveringen er overstået, så hun kan flytte tilbage. Foto: Malene Wonsbek
Lis Østergaard og hendes mand, Gunnar, er flyttet ind i en beboelsesvogn lige overfor deres bolig på Dr. Thorsensvej. I seks uger skal de bo her, inden de atter kan flytte tilbage til lejligheden.
Annonce

Varde: Lis synes nu, at lejligheden var god nok, som den var. Men nu får hun nyt gulv på første sal, i stue og køkken og nye elektriske installationer på 1. sal. Kælderen under køkkenet bliver lukket og fyldt op med sand og Leca nødder.

Lis Østergaard, der i de næste seks uger skal bo i en beboelsesvogn, havde lige en bekymring om gulvtæppet i entréen, som hun fik vendt med Heidi og Peter. Foto: Malene Wonsbek

De første boliger

De første boliger i Kongsgaard Andelsbolig Forening blev opført på Ebbe Brydesvej - 20 boliger og stod klar til indflytning i 1945. Kvaliteten af byggeriet var dog skuffende, fordi der var mangel på byggematerialer.

1945: Ebbe Brydesvej, 20 boliger

1948: Dr. Thorsensvej/Kalkovnsvej, 36 boliger

1949: Åvej, 10 boliger

1950: Åvej, 8 boliger

Først i 50’erne blev flere boliger på Ebbe Brydesvej renoveret. De havde kamin i stueetagen, kakkelovn på første sal, koks i kælderen og gruekedel i vaskerummet. Nu fik husene centralvarme og få fik sågar rigtige badeværelser med kar og brusebad, samt koldt og varmt vand i hanerne.

Det gamle Kongsgaard Andelsbolig Forening er i dag en del af Varde Bolig Administration, der har kontor på Ortenvej og administrerer cirka 2000 boliger fordelt på fem kommuner heraf 1300 i Varde Kommune.

- Det er fint nok, men jeg glæder mig nu mest til, at vi kan flytte tilbage igen, og så er jeg ked af, at jeg ikke længere har en kælder, siger Lis, der fra beboelsesvognen kan følge med i alt, hvad de laver i boligen.


Vi har 1. sals boliger, på blandt andet Kalkovnsvej, der altid har haft bad og toilet i stueetagen. De får nu bad på første sal, så lejligheden bliver en samlet enh

Heidi Nielsen, direktør Varde Bolig Administration


Kældrene i samtlige bygninger i det gamle Kongsgaard fyldes nu op med sand og Leca, så de ikke længere bliver tilgængelige. Årsagen er stigende vandstand i Varde Å og stigende grundvand. Foto: Malene Wonsbek
Heidi Nielsen er sammen med Peter Madsen, teknisk chef i VBA, ude for at kigge på arbejdet, der gik i gang i august og forventes afsluttet om to år. Renoveringen af de fire gader kommer til at foregå i et rullende forløb. Foto: Malene Wonsbek

Boliger til stålværksarbejderne

Viggo Hansen var tillidsmand for smedene på Varde Stålværk, der var byens største arbejdsplads. Det var hans idé at stifte en boligforening, der kunne hjælpe hans kolleger til at få bedre boligforhold. Det var under besættelsen, og det var svært at få en lejlighed.

Der blev nedsat et arbejdsudvalg med Viggo Hansen som formand og således blev Stålværksarbejdernes Boligforening stiftet. Det var den 12. juli 1943. I begyndelsen af 1944 fik foreningen byggelån i Varde Bank, men Viggo Hansen blev arresteret at tyskerne, fordi han var med i modstandsbevægelsen. Poul Schmidt blev ny formand.

Boligministeriet forlangte i 1944, at boligforeningen skulle skifte navn, fordi boligbyggeri er for alle og ikke forbeholdt ansatte på en bestemt arbejdsplads. Boligforeningen kom til at hedde Kongsgaard Andelsbolig Forening, fordi det første byggeri – på Ebbe Brydesvej lå på Kongsgaardens jorde.

Viggo Hansen overlevede et ophold i koncentrationslejren Neuengamme, men han fik efter krigen arbejde i Esbjerg og kom aldrig til at bo i de boliger, han selv havde kæmpet for.

- Vandet i Varde Å og grundvandet er stigende. For at forhindre fugtproblemer lukker vi alle kældre i samtlige bygninger, der udgør den gamle Kongsgaard. Undersøgelser har vist, at der helt op til Pramstedsvej er såkaldte ”vandlommer”, og det tager vi konsekvensen af, fortæller Heidi Nielsen, der er direktør for Varde Bolig Administration (red. VBA)

Oversigtsfoto over boligerne beliggende ved Varde å, der tilbage i 1940'erne primært blev bygget til stålværksarbejderne. Foto: Varde Lokalhistorisk Arkiv
Annonce

Nu med bad på 1. sal

På beboermøder har VBA desuden fået ønsker til flere andre forbedringer, hvilket på Dr. Thorsensvej, hos flere blandt andet har resulteret i nye gulve og en terrassedør ud til haven.

Varde Stålværk var en kæmpe arbejdsplads, der på et tidspunkt beskæftigede godt 700 personer. Foto: Varde Lokalhistorisk Arkiv. 

Varde Stålværk

Varde Stålværk blev grundlagt i 1913 af fabrikant P. Th. Bruun, der i forvejen ejede Jerntrådsspinderiet, der lå på hjørnet af Kærvej og Vestervold. Produktionen på stålværket måtte dog allerede indstilles i 1914, da verdenskrigen medførte mangel på råstoffer.

I 1918 overtog Nakskov Skibsværft bygningerne og startede stålproduktionen i slutningen af samme år. I 1921 omdannedes virksomheden til et aktieselskab med ØK og F.L. Schmidt som hovedaktionærer. Dette år regnes for virksomhedens startår.

I løbet af de næste par årtier blev der foretaget store investeringer, så der i slutningen af 30'erne blev produceret næsten 3000 tons stål om året, og cirka 200 personer var beskæftiget ved stålværket. Efter 2. verdenskrig fortsatte udvidelsen og moderniseringen af produktionen, der i 1970'erne var blevet mere end fordoblet, og antallet af ansatte nåede op på ca. 700 personer.

Men så begyndte vanskelighederne. Varde Stålværk kunne ikke klare sig i konkurrencen med stålet, der blev produceret ude i det fjerne Østen.

Virksomheden måtte lukke i 1984, og i den forbindelse mistede cirka 300 personer deres arbejde.

I flere af boligerne på Kalkovnsvej er renoveringen endnu mere gennemgribende, her genhuses beboerne i andre boliger, og de forventes først tilbage i boligen om et halvt års tid.

Varde Stålværk fyldte meget i midtbyen. Virksomheden lukkede i 1984. Foto: Varde Lokalhistorisk Arkiv

- Vi har 1. sals boliger, på blandt andet Kalkovnsvej, der altid har haft bad og toilet i stueetagen. De får nu bad på første sal, så lejligheden bliver en samlet enhed. Desuden gør vi vindueskarnappen større og udnytter skunken, så der bliver mere ståhøjde og dermed flere brugbare boligkvadratmeter. Desuden kommer der nyt køkken og nye elinstallationer – så det bliver nærmest en helt ny lejlighed. På grund af renoveringen kommer huslejen i Kongsgaarden til at stige med cirka 20 kroner per kvadratmeter om året, oplyser Heidi Nielsen.

- Vi har tømt kælderen, der nu skal lukkes. Det rum kommer vi godt nok til at savne, indrømmer Gunnar Østergaard, der lige har været en sidste tur ned af den stejle trappe. Foto: Malene Wonsbek

De gamle boliger er gennem tiderne løbende blevet renoveret – og nu får de så en tur mere – arbejdet forventes afsluttet om to år.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce