Annonce
Ugeavisen Varde

Varde Kommune er Vild Med Vilje: Sådan bliver du vild med din vilde have

Varde Kommune har meldt sig ind i foreningen Vild Med Vilje. Derfor er der flere arealer, hvor man dyrker de hjemmehørende planter, der gavner den biologiske mangfoldighed. Foto: Malene Wonsbek
Bliv aktivist på egen matrikel, så støtter du biodiversiteten, og gør en god gerning for både blomster, sommerfugle og insekter. Varde Kommune er vild...
Annonce

Varde: Varde Kommune har meldt sig ind i foreningen Vild med Vilje og er begyndt at invitere de vilde arter af planter, dyr og svampe velkommen på kommunens bynære grønne områder. Det gavner ikke blot den biologiske mangfoldighed, men også de mange borgere, der nyder synet af vilde blomster og sommerfugle.

Hvis man vil skilte med at haven er Vild Med Vilje, så kan skiltene købes på foreningens hjemmeside. PR-foto

Det grønne område langs Nordre Boulevard mellem Isbjerg Møllevej og Ortenvej er et eksempel på et areal, der er Vild med Vilje. Det fire meter brede bånd af træer og buske er blevet udtyndet for at give plads til en mere varieret bevoksning med hjemmehørende planter. Oksbøl Bypark og arealer ved Ølgod Byskov er også udpeget som Vild med Vilje-områder. Desuden er der for udvalgte strækninger af grøftekanterne i Varde Kommune indført en ændring i tidspunktet af slåningen, så der tages positivt hensyn til biodiversiteten.

Sådan gør du din have vild

Lad områder af din plæne gro, slå den varieret og fjern det afslåede materiale. Jorden skal udpines, så kommer de vilde blomstrende arter.

Fjern græstørv i et stykke af haven og så en blomsterblanding af hjemmehørende danske arter. Danmarks Naturfredningsforening har udviklet en frøblanding med hjemmehørende arter.

Lav en kvasbunke i stedet for at køre det på genbrugspladsen. Det giver føde og skjul til insekter, padder og pindsvin.

Lad døde træer stå i haven, det giver fødegrundlag for insekter, svampe og levesteder for blandt andre hulrugende fugle.

Vand i haven giver liv. En havedam eller en nedgravet balje med vand. Læg sten i så dyrene kan komme op af vandet og har steder, de kan sidde og drikke.

Så hvis Varde Kommune ser vild ud, er det altså med vilje og IKKE nødvendigvis fordi, at der er nedskæringer i bemandingen på de grønne områder.

Sommerfuglen nældens takvinge, som er en af de mest almindelige, har sat sig på en blåhat. Foto: Malene Wonsbek
Annonce

Biodiversitet

Biodiversitet. Ordet betyder mangfoldighed af levende organismer. Cirka én million plante- og dyrearter er ifølge FNs undersøgelser akut udrydningstruede. Ikke bare de store firbenede, plyspelsede af slagsen men i særdeleshed biller, insekter og bier, der indgår i hele økobalancen og er afgørende for, at vi får mad på bordet.

Vild inspiration

Vild Med Vilje Varde er en facebookgruppe for borgere, foreninger og virksomheder i Varde Kommune, som gerne vil være mere vilde med vilje. Her deler man viden, tips og spørgsmål. I gruppen inspirerer man hinanden til at gå i gang i haven, på fællesarealer, i byrummet, ved virksomheden, eller et helt fjerde sted. Denne facebookgruppe er en lokal del af foreningen Vild Med Vilje (www.vildmedvilje), der er en bevægelse, der arbejder for at fremme biodiversiteten, der hvor mennesker bor, arbejder og leger.

Få også hjælp til at droppe giften i haven og gøre den vildere. Samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening og Landsforeningen Praktisk Økologi. Tilmeld din have på: www.giftfri-have.dk.

Hvis vi i vores haver, i arealerne omkring vores arbejdsplads og i de kommunale grønne områder vil kæmpe for at beskytte biodiversiteten ved at lade arealer være vilde, så hjemmehørende planter atter kan få rodfæste, så kan vi sammen vende udviklingen. Det har de eksempelvis gjort i Hjørring Kommune.

I flere år har Merete Vigen Hansen arbejdet for at Varde Kommune, på udvalgte strækninger, venter med at slå grøftekanterne til de vilde blomster har blomstret og smidt deres frø. Foto: Malene Wonsbek

- Her har de kørt et et-årigt projekt "Naturkommunen blomstrer vildt", der har betydet, at et areal svarende til 200 fodboldbaner er blevet udlagt til vild natur. Det er kommune, virksomheder, landmænd og 365 haveejere, der har deltaget i projektet. Nu er antallet af sommerfugle firedoblet, antallet af bier fordoblet og antallet af svirrefluer tidoblet, fortæller Merete Vigen Hansen, der er formand for Danmarks Naturfredningsforening i Varde Kommune.

Sommerfuglene er truede

Over halvdelen af Danmarks hjemmehørende arter af sommerfugle er truet, sårbare eller helt forsvundet. Siden 2014-16 er 49 ud af 69 sommerfuglearter gået tilbage. Og ifølge den seneste rødlistevurdering fra 2019 er 16 sommerfuglearter direkte truet.

Der er to store grunde til, at sommerfuglene er i krise: Sommerfuglene har for få steder at leve, og der bliver brugt for megen sprøjtegift og gødning i haverne. Det er derfor vigtigt, at det er de hjemmehørende arter af vilde blomster, du hjælper, da de er værtsplanter for blandet andet vores sommerfugle.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Ugeavisen Varde

25 års jubilæum

Annonce