Annonce
Ugeavisen Vejen

Det er jo ikke sådan, at der ligger døde fisk i åen

Borgmesterkandidat for De Konservative i Vejen Kommune, Frank Schmidt-Hansen, skriver dette indlæg om vandmiljøerne i Vejen Kommune. Privatfoto

Læserbrev: "Det er jo ikke sådan, at der ligger døde fisk i åen." Sådan sagde formanden for Vejen Forsyning, Jørgen Lastein, på sidste byrådsmøde.

Byrådets punkt syv var en beslutning om at godkende, at spildevandsplanen skulle sendes i høring. Undervejs i debatten kom TV Syds udsendelse om manglende indberetning af overløb til Miljøstyrelsen fra overløbsbygværker i Vejen Kommune til at fylde en del.

I Vejen Kommune har vi cirka 60 overløbsbygværker, steder hvor urenset spildevand løber direkte ud i recipienten, vandløbet, ved store regnskyl. Der registreres løbende udløbsmængder på 20 af disse.

I 2020 er der målt på yderligere 10 – altså der er nu målinger på halvdelen. Der måles på stofbelastningen, organisk stof, og tallene viser at udlederkravene overholdes på de 30, som vi måler på, mens der kun kan gisnes om de sidste 30. Det er Vejen Forsyning, der ejer og driver kloaksystemet og rensningsanlæg i Vejen Kommune, herunder også disse cirka 60 overløbsbygværker.


Det kan og må da aldrig nogensinde blive et måleredskab i Vejen Forsyning, at der ligefrem skal døde fisk i åerne.


Vejen Kommune er myndighed og har ansvaret for at give udledertilladelser, at udlederkravene overholdes og at indberette alle overløb til miljømyndighederne.

Det siger sig selv, at kommunen kun kan indberette data fra de 20, 30, steder, som der måles på. Derfor er der et uklart billede over, hvor mange og hvor alvorlige overløb der reelt er i Vejen Kommune.

Vejen Kommune/Vejen Forsyning har siden kommunalreformen gjort meget for at forbedre vandkvaliteten, blandt andet ved at nedlægge mange af de mindre rensningsanlæg, de to sidste nedlægges i 2021, således rensning fremover foregår på fire store rensningsanlæg. Der er ligeledes lavet separatkloakering mange steder for netop at reducere overløb.

Jeg har selv siddet i Vejen Forsynings bestyrelse og fralægger mig ikke noget ansvar for, hvorfor der ikke er kommet målinger på alle overløbsværker, men jeg har som aktiv sportsfisker altid været optaget af et rent vandmiljø, hvor Vejen Kommune lever op til de fastsatte mål på de enkelte vandløb.

Derfor bliver jeg også en anelse bekymret, hvis Jørgen Lastein mener, hvad han sagde på byrådsmødet, nemlig, ”at der er ingen skade sket og at det jo ikke er sådan, at der ligger døde fisk i åerne”.

Det kan og må da aldrig nogensinde blive et måleredskab i Vejen Forsyning, at der ligefrem skal døde fisk i åerne. Jeg skal derfor anbefale at man helhjertet laver målinger alle steder, så der ikke skal tælles døde fisk.

Det virker ærlig talt også underligt, at vi stiller store krav til landbruget og øvrige erhverv og at for eksempel selvsamme landbrug ganske ofte skydes i skoene, at de er skyld i en forringet vandkvalitet.

Vejen Forsyning har en omsætning på 85-90 millioner og en egenkapital på cirka 1,5 milliarder.

Måleudstyr til de sidste 30 overløb koster i den sammenhæng småpenge og i sidste ende er det et brugerfinansieret område, og jeg tror, at rigtig mange gerne, hvis det skulle blive nødvendigt, vil betale lidt mere for at sikre vores vandmiljø og have levende fisk i åerne.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Ugeavisen Vejen

4 gode råd før bilkøb

Ugeavisen Vejen

Ny bil - nye vaner

Annonce