Annonce
Ugeavisen Vejen

Nyt fra Ældrerådet i Vejen Kommune

Egon Nissen, formand for Ældrerådet i Vejen Kommune Foto: Jacob Schultz

Ældrerådet havde henlagt sit maj-møde til Rødding Aktivitetshus, hvor aktivitetshusets leder Mette Muff gav ældrerådet en bred orientering om aktivitetshusets mange aktiviteter for ældre.

Mette kunne oplyse, at aktivitetshuset er ved at genåbne, men dog stadig med en del restriktioner. Aktivitetshuset tilbyder mange former for motion målrettet ældre, både udendørs og nu igen indendørs, men stadig med begrænset antal. Mette oplyste, at der er rigtig mange foreninger, det er tilsluttet aktivitetshuset og, at de frivillige i aktivitetshuset yder en stor indsats hver dag. Ældrerådet er meget imponeret over Vejen Kommunes tilbud med aktivitetshuse. At de nu er ved at genåbne er meget positivt, da de ældre længe har savnet aktiviteterne og det sociale samvær.

Strategiplan

Ældrerådet havde Vejen Kommunes strategiplan for kosten på plejecentrene til gennemsyn. Strategien hilses meget velkommen af ældrerådet, idet mad er en vigtig del af alles liv. De daglige måltider skal ikke bare dække vores ernæringsbehov, men skal også helst skabe livskvalitet, holde os raske og bevare vores evne til at klare hverdagen – også når vi bliver ældre.

Mad og måltider er en vigtig del af det gode liv. Kroppen har brug for ernæring for at kunne fungere. Mad kan også give nydelse, og måltider kan give fælles oplevelser. Derfor er der mad, måltider og ernæring med i alle forløb og indsatser for borgerne, fremgår det blandt meget andet af strategiplanen.

Det affødte en del spørgsmål fra ældrerådet.

Ældrerådet efterspørger, om strategien forholder sig til, hvornår måltiderne serveres. Serveres der for eksempel varm middagsmad eller varm aftensmad? Er beboerne blevet spurgt, om de vil have det varme måltid om aftenen?

Ældrerådet spørger, om strategien betyder, at der vil ske en øget ernæringsmæssig indsats for den enkelte borger på plejecentrene? Og er der fokus på hvilke fødevarer, man må spise, når man får diverse slags medicin – for eksempel blodfortyndende medicin?

Ældrerådet afventer svar på disse spørgsmål på et af vore kommende møder.

Ældrerådet debatterede derefter vore plejecentre.

Hvordan går det på plejecentrene? Er der ventelister? Er der personale nok? Er der bruger- pårørenderåd på de enkelte plejecentre?

Er Plejehjemsoversigten.dk opdateret?

De ældrerådsmedlemmer, der er frivillige på plejecentrene, har ikke kunnet komme på plejecentrene i perioden, hvor der har været lukket ned grundet corona-pandemien. Ældrerådets viden om, hvordan det går på plejecentrene, er derfor ikke så god som før pandemien.

Men vi mener dog, at besøgsrestriktionerne på plejecentrene nu er ophævet.

Annonce

Ventetid overholdes

Administrationen beretter, at den lovbestemte ventetid på to måneder for at blive tildelt en plejebolig, overholdes i Vejen Kommune.

Ældrerådet er bekymret for nattevagtsdækningen på plejecentre og i hjemmeplejen. Er der nu tilstrækkeligt med personale på arbejde om natten? Er der ubesatte stillinger, og er det vanskeligt, at få ledige stillinger besat på plejecentrene og i hjemmeplejen? Disse spørgsmål forventer vi ligeledes at få afklaret på et af vores kommende møder.

Efter ældrerådets opfattelse bør der findes bruger- pårørenderåd på alle plejecentre i Vejen Kommune.

Annonce

Indsats for gangbesværede

Ældrerådets medlem i trafiksikkerhedsudvalget har for nyligt været til møde, hvilket han gav en orientering om. Blandt andet kunne han oplyse, at der for tiden gøres en indsats i forhold til at gøre fortovene mere tilgængelige for gangbesværede. Ældrerådet har længe efterlyst en indsats på netop dette område, og hilser det derfor meget velkommen.

Ældrerådet har et stort ønske om, at mødes med formanden for Teknik- og miljøudvalget i Vejen Kommune, da vi gerne vil have en generel drøftelse af diverse emner, der vedrører teknik- og miljøområdet. Især fremkommelighed for ældre på veje og fortove er vigtig for os.

Ældrerådet er især meget utilfreds med, at der kun er få offentlige toiletter i Vejen kommune og p.t. slet ingen i Vejen by - det er bare en utrolig dårlig service over for byens besøgende og borgere.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Ugeavisen Vejen

Indbrud i Rødding

Ugeavisen Vejen

Corona satte en midlertidig stopper for nye venskaber hos Børns Voksenvenner: Flere børn i Vejen Kommune savner en ekstra rollemodel

Ugeavisen Vejen

Rikkes positive tilgang til livet stammer fra opvæksten i Askov: Har sjældent oplevet så meget venlighed som i Dagli´Brugsen i Askov

Annonce