Annonce
Ugeavisen Vejen

Nyt fra Ældrerådet: Toilettet ved rådhuset renoveres genåbnes

Cykelstien syd om Askov blev indviet 26. august. Der laves i den forbindelse forsøg med en asfalt, som regnvand siver hurtigt igennem. Foto: Vejen Kommune
Ældrerådet i Vejen skriver fra sit seneste møde, som blandt andet handlede om veje, cykelstier, fortorve og flextaxa.

Referat: Ældrerådet havde på sit august-møde besøg af Vagn Sørensen, formand for Teknik og Miljø i Vejen Kommune. Ældrerådet havde en del spørgsmål til Vagn Sørensen om blandt andet fremkommelighed på veje og fortove, offentligt toilet i Vejen by, cykelstier og flextaxa.

Vagn Sørensen fortalte, at et fortov har en levetid på omkring 60 år, hvis det lægges rigtigt. Der er lavet en tilgængelighedsplan for Vejen Kommune, hvor fortovsrenoveringer planlægges i forhold til restlevetid for fortovsbelægninger. Der er budgetønsker om yderligere midler til området.

Vejen Forsyning separatkloakerer for tiden, og man koordinerer i forhold til fliselægning. Det samme gælder ved nedlægning af lyslederkabler.

Annonce

Tilgængelighedsplanen forholder sig til, hvordan fremkommeligheden er for kørestolsbrugere i forhold til høje kantsten.

Med hensyn til beplantning ud over fortove, så skal hækkene være klippet på et vist tidspunkt. I sidste instans og efter gentagne varslinger kan kommunen klippe hækken på borgerens regning. Det er lodsejerens ansvar at holde sin hæk ud mod offentlige veje og fortove.

Smalle veje

Man kan ikke bare udvide vejene med asfalt, selv om køretøjerne bliver større. I stedet brugte man tidligere stabilgrus i vejkanterne, men sandet i stabilgruset regner væk, så nu benyttes knust granit. Det er en ulempe, at den knuste granit kan støve i perioder, men det har også en række fordele. Cyklisterne og motorcyklisterne er ikke glade for stabilgrus, da hjulene ofte skrider i det.

Det er meget bekosteligt at asfaltere grusveje, idet der skal funderes først. Derfor køres der forsøg med alternative belægninger uden fundering.

Vagn Sørensens indtryk er, at asfaltvejene i Vejen Kommune generelt set er i relativt god stand. Der er også en langsigtet plan for vedligehold af vejene i Vejen Kommune.

Annonce

Offentligt toilet

Det offentlige toilet, som var placeret ved rådhuset, har ad flere omgange været udsat for hærværk. Man har afsøgt, om der kunne findes andre mindre udsatte placeringer, men nu er det besluttet, at toilettet ved rådhuset renoveres og atter tages i brug.

Den dobbeltrettede cykelsti fra Rødding mod Jels/Hellet er færdig til efteråret.

Cykelstien syd om Askov blev indviet 26. august. Der laves i den forbindelse forsøg med en asfalt, som regnvand siver hurtigt igennem.

Der er også en langsigtet plan for cykelstier, som dog kan ændres efterhånden, som trafikmønstrene forandres.

Annonce

Flextaxa

Flextaxa er et rigtig godt tilbud, og Vagn Sørensen opfordrer til, at kendskabet til Flextaxa udbredes. Med en flextaxa køres der efter behov og ikke på faste tidspunkter. Alle borgere i kommunen kan bruge flextaxa, og man bestiller turen hos Sydtrafik.

Ældrerådet havde den årlige beretning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på social- og ældreområdet til gennemsyn. Det glæder Ældrerådet, at der ifølge beretningen har været meget lidt brug for magtanvendelse på ældreområdet.

Tilsyn med plejecentre og hjemmepleje 2021 var til debat i ældrerådet.

I 2019-2020 har Socialtilsyn Syd forestået tilsynene på plejecentrene, mens Vejen Kommune selv har varetaget tilsynsopgaven hos de kommunale og private leverandører af hjemmeplejen.

I 2021 er det besluttet, at også tilsynet med hjemmeplejen skal varetages af Socialtilsyn Syd. Det er ikke et lovkrav, at en ekstern aktør skal føre tilsyn – hverken på plejecentre eller i hjemmeplejen – men Vejen Kommune har gode erfaringer med at få en uvildig part til at føre tilsyn. Det eksterne tilsyns udviklingspunkter medvirker til at kvalitetsudvikle plejeområdet. Denne beslutning er Ældrerådet meget tilfredse med.

Egon Nissen, formand for Vejen Ældreråd. Arkivfoto: Ludvig Dittmann
Annonce
Annonce
Ugeavisen Vejen

Skoleelever fejrer 55-året for skolestart

Annonce
Annonce
Ugeavisen Vejen

St. Andst Efterskole får ny forstander

Annonce
Forsiden netop nu
Ugeavisen Vejen

Folmer og basserne spillede op under Kærdalen

Ugeavisen Vejen

Bibliotekarens klumme: Sommerfugletid

Ugeavisen Vejen

Stafet for Livet Vejen samlede stort beløb ind

Ugeavisen Vejen

Det grønne flag blev hejst hos Henriettes naturbørn

Ugeavisen Vejen

Vejen Idrætscenter åbner for stor brancheudstilling

Ugeavisen Vejen

Digital kritiker giver foredrag på Vejen Bibliotek

Ugeavisen Vejen

Soroptimistklub donerer til Huset

Ugeavisen Vejen

Stort håndboldevent rammer Vejen

Ugeavisen Vejen

Queen Machine spiller til julefrokosten i Vejen Idrætscenter

Ugeavisen Vejen

Hovborg: Storke har fået egen landingsplads

Ugeavisen Vejen

Vigtigt med samlingspunkter i vores lokalsamfund

Ugeavisen Vejen

Billedkunst udstilles på Vejen Bibliotek

Ugeavisen Vejen

Musikalsk Elvis-foredrag kommer til Vejen

Ugeavisen Vejen

Set i bakspejlet: - Min mor havde planlagt sit selvmord gennem de sidste to år

Ugeavisen Vejen

Vejen LAN er tilbage i idrætscentret

Ugeavisen Vejen

Autocentralen holder åbent hus

Ugeavisen Vejen

Brørup får Danmarks- premiere på ny temafest

Ugeavisen Vejen

Restriktioner koster Brørup Bio 200.000 kroner

Ugeavisen Vejen

City Kiosken sadler om: Dropper cigaretter og spiritus for at satse stort på bland-selv-slik

Ugeavisen Vejen

Dagbog fra Christiansborg: Sammen er vi stærkest

Ugeavisen Vejen

Bilforhandler fejrer 40 års jubilæum med bilmærke

Annonce