Annonce
Ugeavisen Vejen

Travetur i Langeskov Plantage

På testturen samles den månedlige buket, der varsler den kommende Bukettur. Da turene startede i maj 2018, mente mange, at det ville blive svært at samle buketter til vinterens plakater. Men det går – om end de måske ikke ville være de mest salgbare i blomsterbutikken. Foto: Teresa Nielsen
Januars Bukettur finder sted søndag den 16. januar.

Vi mødes på P-pladsen ved haverne øst for Egnsmuseet Sønderskov. Denne Bukettur byder på ca. 6 km vandring ad mere eller mindre jævne skovveje og stier. Der anbefales solidt, vandtæt fodtøj, da årstidens nedbør giver fugtige strækninger. Vi går mod nord ind gennem Sønderskov, et stykke national skov. Derefter går ruten på tværs mellem marker til vi krydser Folding Kirkevej.

De fredede stendiger

Kort inden vi når Folding Kirkevej passerer vi et 261 meter langt fredet stendige. Danmarks gamle diger er blevet fredet med afsæt i Rytterdistriktkort fra 1760-70’erne, Udskiftningskort fra 1790’erne, de ældste matrikelkort og frem til den sidst reviderede udgave af 4cm kortene fra 1992.

Nørbølling Stendige blev fredet i september 1943 efter indstilling fra Inger Marie Momsen fra Skovlyst og apoteker Lind fra Vejle: ”Stendiget skal bevares i sin nuværende Tilstand og maa ingensinde nedbrydes eller beskadiges ved Fjernelse eller Hugning af de deri værende Sten, ligesom Diget som Helhed eller dets enkelte Sten ikke maa fjernes, tildækkes eller beskadiges.”

Stendiger kan man blive meget klogere på i Slots- og Kulturstyrelsens folder fra 2009 ”Vejledning om beskyttelse af sten- og jorddiger”: Sten- og jorddiger er ældre tiders hegning og markering af skel og ejendom i landskabet. De er beskyttede, fordi de vidner om Danmarks administrative inddeling og landbrugets historie, om driften i marken, beskatnings- og ejerforhold.

Digerne er også vigtige levesteder og spredningsveje for dyr og planter og bidrager til et afvekslende landskab. Vi skal passe på vores diger, fordi de fortæller Danmarks historie gennem 2000 år… De lange lige linjer af diger i store rektangler omkring landejendomme er opført omkring år 1800 i forbindelse med den store landbrugsreform, udskiftningen af landsbyjorden… På kongelig forordning plantedes mange nye skove i begyndelsen af 1800-tallet. Læg mærke til om der er diger, der krummer eller på anden måde er uregelmæssige… Ejerlavsgrænserne er ældgamle administrative diger, hvor landsbyernes marker grænser op til hinanden. De snor og bugter sig gennem landskabet, yderst på overdrevet, igennem skoven eller engene… grænser, der kan være fastlagt allerede i tidlig jernalder. Administrative grænser, som sogne- og herredsgrænser og deres diger bevarer grænser fra den gang Danmark var et stammesamfund… Det danske landskab er en åben historiebog.

Diger er igennem de sidste 100 år blevet sløjfet og ødelagt i stort omfang. En undersøgelse fra starten af 1980’erne viste, at 70 % af de diger, som var vist på generalstabens kort fra 1884, var væk 100 år senere. Det bekræftede, at digerne hastigt er fjernet i takt med udviklingen i landbruget og nyere tids byudvikling. Hvis denne tendens fortsætter, vil de fleste diger snart være væk.

Annonce

Mindestenen for Fritz Momsen

Nord for Folding Kirkevej går vi ad snoede, til tider lidt mudrede, skovveje i en fin afveksling mellem tætte granplantninger og lysere, mere åbne løvskovsstykker. Målet er Langeskovvej, hvor vi drejer mod vest. Et par hundrede meter fremme på højre hånd står få meter fra vejen en lille høj. Her holder vi kaffepause – husk at medbringe egne forsyninger og noget at sidde på.

På højen troner stenen til minde om grundlæggeren af Langeskov Plantage: Fritz Momsen. Stenen er sat i 1913, altså i 100-året for hans fødsel.

Kunstneren, der har leveret mindestenen, melder sig med nogle karakteristiske træk. For det første var billedhuggeren fra Vejen, Vejen Kunstmuseums hovedperson, Niels Hansen Jacobsen (1861-1941) meget glad for at arbejde med den nordiske granit efterladt af istidens gletschere i form af marksten. De enkle, skriftbårne sten som denne, brugte han med minimal tilpasning. Han har forsynet stenen med sin legende typografi i et vilkårligt spil mellem små og store bogstaver, mellem stejle og skrå, legende typer. Særligt to ting afslører afsenderen, og dem, der har været med på andre Buketture vil genkende:

1)Hansen Jacobsens karakteristiske leg med et lille g, der sættes op på samme bundlinje som de store bogstaver.

2)De særlige ”fiskekrogsrundinger”, som kan laver i bunden af de lodrette steger i tallene – her tydeligt i 1-tallerne.

Annonce

Januarbuketten

På testturene samles de månedlige buketter, der varsler den kommende fællesudflugt. Da Buketturene startede tilbage i maj 2018, var der røster fremme om, at det da kunne blive sin sag at samle buketter til vintermånedernes plakater. Men det har vist sig, at der altid er masser at samle ind – om end buketterne måske ikke ville være de mest salgbare hos Interflora!

Januar-buketten rummer kviste af et bredt udvalg af træer: Cypres, Tuja, Lærk, Bøg, Eg og Douglas. Dertil kommer lidt Vedvindel – også kaldet Alm. Gedeblad eller Caprifolie – der allerede har små, friskgrønne blade, Kristtorn med livlige røde bær, en Brombærranke med grønne blade, en strid Gyvel-kvist, Ørnebregne og Engelsød. I forgrunden er lagt et flot stykke bark fra en af de store graner, måske en Douglas, en tot Stjernemos og lidt af det fine grønne mosdække fra under den tætte nåleskovsbeplantning. Et sted stod en heksering af Støvbolde og andetsteds var en Bruskbold gået i opløsning – variation er der masser af, selv i vinterens plantagelandskab!

Alle er velkomne på turen den 16. januar. Det er gratis. Undervejs ved kaffepausen byder Theresa Klingenberg fra Danmarks Naturfredningsforening på en vinter-quiz, hvor vi dyster om vinterens kogler og stedsgrønne vækster.

45. Bukettur

TID: Søndag den 16. januar 2022 kl. 13-16

MØDESTED: P-pladsen ved Sønderskov, Sønderskovgårdsvej 2, 6650 Brørup

Annonce
Ugeavisen Vejen

Aldi har kig på tidligere møbelbutik: Beliggenheden er perfekt

Annonce
Ugeavisen Vejen

Dyrevenner vil have kommunen til at hoste op: - Det er rimeligt, at Vejen Kommune betaler foderet for os

Annonce
Ugeavisen Vejen

Boligåret 2021 blev en super årgang

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Ugeavisen Vejen

Corona satte skub i Mariannes salg på nettet: - Det har sikret fremgangen i min julehandel

Ugeavisen Vejen

Julehandel overraskede: - I fremtiden er det ikke nok kun at holde den fysiske dør åben

Ugeavisen Vejen

Nyt stort uddannelsescenter kan stå klar om to år: Men det kræver salg af handelsskolens domicil

Ugeavisen Vejen

Kendt ansigt er tilbage i køkkenet: Nu overtager Linda delikatessen fra Inger

Ugeavisen Vejen

Nytårsforsæt eller ej

Ugeavisen Vejen

Kur uden ord - badet i lyd

Ugeavisen Vejen

Vejen Frem: Fællesskabsfølelsen er udeblevet

Annonce