Annonce
Ugeavisen Vejen

Vejen Kommune vil have flere til at bruge cyklen

Den primære målsætning i Vejen Kommunes Cykelruteplan 2021-2024 er, at få flere af kommunens borgere til at vælge cyklen som transportmiddel. Foto: Søren Dippel
Vejen Kommune er klar til at sende sit forslag til Cykelruteplan 2021-2024 i seks ugers offentlig høring. De ti højest prioriterede projekter i planen vil koste 57 millioner kroner at gennemføre.
Annonce

Vejen Kommune: Der er mange gode grunde til, at endnu flere mennesker og ikke mindst bilister får anskaffet sig en cykel og kommer i gang med at cykle. Det er både godt for helbredet og for klimaet. Med de mange cykelstier, der efterhånden findes rundt omkring i Vejen Kommune, kan flere sagtens lade bilen stå noget oftere.

En af grundene til, at cykelstierne i Vejen Kommune efterhånden har fundet vej langt omkring i landskabet er, at Vejen har en cykelruteplan, og den plan er netop blevet opdateret og skal så gælde fra i år og frem til og med 2024. Indtil videre er der dog kun tale om et forslag til en cykelruteplan, men senest har økonomiudvalget anbefalet byrådet at godkende den.

Den primære målsætning i Vejen Kommunes Cykelruteplan 2021-2024 er, at få flere af kommunens borgere til at vælge cyklen som transportmiddel.

I den nye cykelruteplan kan man blandt andet læse: "Ved at flytte kommunens borgere fra bilen til cyklen, kan vi ikke alene medvirke til at reducere CO2-udslippet, men også reducere antallet af sygedage, som følge af forbedret folkesundhed."

Derfor er cykelruteplanens fokus blandt andet rettet mod, hvor der med optimale cyklistforhold potentielt kan færdes flere cyklister. Planen indeholder således forslag til, hvor der med fordel kan etableres nye cykelstier, der kan medvirke til, at målet nås. Planen indeholder også forslag til, hvordan stikrydsninger og cykelparkeringspladser kan forbedres, så det gøres mere sikkert og attraktivt at vælge cyklen.

Annonce

57 millioner kroner

Et er at have en god plan, noget andet er at få den ført ud i livet, og her har der været brug for at prioritere hvilke dele af planen, der bedst kan betale sig at gennemføre som det første. Også det kan man læse om i planen. I den er der også en prioriteret liste med konkrete planer og lokaliteter, hvor cyklisterne først vil opleve, at der kommer forbedringer.

Nogle af vejene i Vejen Kommune er så smalle, at en stor lastvogn her næsten ikke levner plads til en cyklist som for eksempel her på Nyvej i Lintrup.  Arkivfoto: Søren Dippel

Cykelruteplanen er baseret på en baggrundsrapport med en skolevejsanalyse, en uheldsanalyse og en cyklistundersøgelse. Det er også i baggrundsrapporten, man kan finde et løsningskatalog med korte beskrivelser af de forskellige sti- og krydstyper og forslag til, hvordan cykelparkering kan gøres mere attraktivt.


Ved at flytte kommunens borgere fra bilen til cyklen, kan vi ikke alene medvirke til at reducere CO2-udslippet, men også reducere antallet af sygedage, som følge af forbedret folkesundhed.

Vejen Kommunes Cykelruteplan 2021-2024


Alene gennemførelsen af de ti projekter, som i planen har fået den højeste prioritet, vil rundt regnet koste 57 millioner kroner.

I sin seneste rapport Cykeltrafik i Danmark 2014-2017 har DTU regnet på danskernes brug af cyklen. Som gennemsnit over perioden 2014-17 foretog danskere i alderen 10-84 år 0,46 cykelture per dag med en gennemsnitslængde på 3,46 kilometer.

Den gennemsnitlige længde af turene til og fra arbejdspladsen toppede med 4,5 kilometer, fulgt af fritidsturene med 4,1 kilometer. De korteste ture var ærindeturene, hvor den gennemsnitlige turlængde var 2 kilometer.

Inden forslaget til Vejen Kommunes Cykelruteplan 2021-2024 kan godkendes, skal planen sendes i offentlig høring. Som følge af corona-situationen er det besluttet, at planen skal være i offentlig høring i seks uger.

De højest prioriterede projekter

1,2 km enkeltrettede cykelstier - Vamdrupvej, mellem Fuglesangsallé byskiltet: 3 mio. kr.
0,2 km dobbeltrettet cykelsti - Idrætsallé, mellem Højmarksvej og boldbanerne: 1 mio. kr.
1,0 km dobbelrettet cykelsti i eget tracé nord om Askov: 3 mio. kr.
4,9 km dobbeltrettet cykelsti - Skodborgvej, mellem Skodborg og Langetved: 12,25 mio. kr.
3,2 km dobbeltrettet cykelsti - Haderslevvej, mellem Skodborg og Mikkelborg: 8 mio. kr.
1,8 km dobbeltrettet cykelsti - Esbjergvej, mellem Vestergade (Holsted) og Tvilevej: 4,5 mio. kr.
2,6 km dobbeltrettet cykelsti - Jelsvej, mellem Hellet og Grønnbæk: 6,5 mio. kr.
2,2 km dobbeltrettet cykelsti - Skodborg Vamdrupvej, mellem Skodborg og Skudstrup: 5,5 mio. kr.
1,9 km dobbeltrettet cykelsti - Låsledvej, mellem Brændstrup og kommunegrænsen: 4,75 mio. kr.
3,4 km dobbeltrettet cykelsti - Haderslevvej, mellem Mikkelbrg og Jels: 8,5 mio. kr.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce