Annonce
Vesterbro

DEBAT: Skrot budgetloven nu!

Blandt andet er helhedsrenoveringen af Bavnehøj Skole blevet udsat på grund af anlægsloftet. - Foto: Martin Sørensen
Annonce

Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Af Pylle Grethe Jørgensen, Maria Kirkeplads 2 1.th

Lige nu burde der være fuld gang i byggekranerne ved Dybbølsbro, så de nye skolebygninger til Gasværksvejens Skole kan stå klar om blot to år. Men der er helt stille.

På Bavnehøj Skole burde der også være fuld gang i den helhedsrenovering, som for længst er blevet sat på dagsordenen. Og pengene til begge dele er skam bevilget fra kommunen.

Men København må ikke bruge pengene og sætte gang i arbejdet på grund af budgetloven og anlægsloftet.

Budgetloven, som blev vedtaget i 2012 af den daværende socialdemokratiske regering med støtte af SF og de radikale, skal revideres her i foråret 2020.

Loven lægger store hindringer i vejen for vores velfærdssamfund såvel på kommunalt som på regionalt plan.

Derfor er skoler rundt om i København tvunget til midlertidige løsninger, som reelt er penge ud af vinduet, i stedet for at få gennemført de fremtidssikrede løsninger, som er besluttet.

Daværende regering indgik en helt frivillig aftale med EU om at statens underskud skulle holdes på under en halv procent af BNP. Det har holdt kommuner og regioner i et jerngreb siden.

Hvis den budgetramme, staten har udstukket, overskrides, sanktioneres kommunerne økonomisk med det tilsvarende beløb, de har overskredet budgettet med.

Sanktionerne rammer både den enkelte kommune og region med tilbageholdelse af penge, og samtidig sanktioneres alle kommuner og regioner med færre penge, hvis statens samlede budgetramme overskrides.

Dette har siden 2012 ført til store besparelser for vores børn, de ældre og de syge i vores samfund.

Vi har for få voksne i daginstitutionerne til at passe vores børn på forsvarlig vis. Der mangler personale på plejehjemmene til at sørge for, at vores ældre, som har været med til at bygget velfærdssamfundet op, får en værdig behandling i deres gamle dage.

Der mangler sygeplejersker og personale på hospitalerne til at løfte opgaverne. Der mangler vedligeholdelse af vores nedslidte skoler og kommunale institutioner.

Med andre ord: Den stramme budgetstyring har gennem årene medført en besparelse og en effektivisering, der er gået ud over personalet, som er blevet færre, og brugerne, som har fået mindre velfærd.

Og dette alene, fordi budgetloven sætter en begrænsning for, hvor mange penge vi må bruge!

Der er penge nok til rådighed i samfundet. De må bare ikke bruges på grund af reglerne, som blev vedtaget i budgetloven.

Alene i Københavns Kommune er der et ’overskud’ af penge, der svarer til 11.158.000.000 kroner, som ikke kan komme ud og afhjælpe alle de nedskæringer og forringelser, som Københavns kommune har været udsat for over en årrække.

Hvert år op til budgetforhandlingerne bliver kommunalpolitikerne bedt om at pege på nedskæringer, som er helt urimelige i forhold til behovet for ikke at overskride budgetrammen, som er lagt af regeringen.

Københavns Kommune skal eksempelvis hele tiden udskyde nødvendige anlægsprojekter for at overholde måltallene og for ikke at overskride anlægsloftet, for ellers bliver kommunen sanktioneret.

Børne- og Ungdomsforvaltningens måltal betyder, at der er 170.000.000 kroner mindre til rådighed, end der reelt er behov for i 2020.

Vedligeholdelse af nedslidte skoler og institutioner må udskydes, anlæg af nye bygninger, som er nødvendige for at følge med befolkningstilvæksten, kan ikke lade sig gøre på grund af budgetloven.

Det forekommer grotesk, når man ser på den store nedslidning og manglende vedligeholdelse, som kendetegner de københavnske skoler og institutioner.

Udskydelsen af anlægs- og vedligeholdelsesudgifter kan sammenlignes med at tisse i bukserne: Først bliver det varmt for senere at blive meget koldt.

Lad os nu få gjort op med den tåbelige budgetlov én gang for alle!

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Vesterbro

Der er lort i buret på Boulevarden

Klumme

På Enghave Plads med flashback til DDR

Klumme

Frisør 'NO' på Vesterbro

Vesterbro

Kæmpe Galleri: Kødbyen i billeder

Annonce