Annonce
Børneliv

Forældre er bekymrede for deres børn: Den ene gang løb tisset ned ad hans lår

Vesterbro Børneliv. PR-foto
En stor gruppe forældre fra daginstitutionen Vesterbro Børneliv har skrevet flere breve til kommunen, fordi de er bekymrede for deres børns trivsel i daginstitutionen. Nu tager politikerne sagen op.

Siden foråret 2019 har der været gentagen udskiftning af ledelse og personale i daginstitutionen, Vesterbro Børneliv. Der er to af de oprindelige ansatte fra før foråret 2019 tilbage. Derudover er mange stoppet efter kort tids ansættelse.

Det skriver en forældregruppe fra institutionen Vesterbro Børneliv i flere breve til Børne- og Ungdomsudvalget og forvaltningen.

Ifølge forældregruppen skyldes mange af udfordringerne en sammenlægning af Buegården (Oehlenschlægersgade-afdelingen) og Garvergården (Matthæusgade-afdelingen). Og de er bekymret for deres børns trivsel.

Annonce

Stor personaleudskiftning

I et af brevene står der.

- Igennem det seneste halvandet år har der været total personaleudskiftning, stigende mistrivsel hos børnene og de ansatte i institutionen, samt en tiltagende mistillid til ledelsen og en manglende gennemsigtighed over for os forældre. Vi har fulgt sagen fra Valby og kan desværre i meget høj grad genkende beretningerne.


Den ene gang løb tisset ned ad hans lår, da hans mor løftede ham op. Pædagogen benægtede, at han ikke var blevet skiftet, selvom den ble, han havde på, slet ikke er dem, de har dernede.

Vidnesbyrd fra en af forældrene i et af brevene til Københavns Kommune


Ifølge forældrene har den fraværende ledelse givet en bølge af opsigelser. På nogle af børnehavestuerne, er mindst fire ud af seks pædagoger samt tre af tre medhjælpere stoppet indenfor et havlt år.

Og det er det samme i vuggestuen, hvor der problemer i børnegruppen og to nyansatte pædagoger er stoppet igen.

Annonce

Udelukket fra børnefødselsdag

Ifølge forældrene er børn blevet udelukket fra at deltage i fødselsdage, fordi de ikke har opført sig ordentligt, og der er børn der har haft første dag i institutionen uden at personalet vidste, at de startede. Der er også et barn der, under indkøringen, tre gange i løbet af de første ti dage ikke fik skiftet sin ble.

- Den ene gang løb tisset ned ad hans lår, da hans mor løftede ham op. Pædagogen benægtede, at han ikke var blevet skiftet, selvom den ble, han havde på, slet ikke er dem, de har dernede.

Forældrene mener, at forholdene har ændret børnenes adfærd.

- Børnenes dynamik har på kort tid udviklet sig meget ukonstruktivt og har i nogle tilfælde fået karakter af mobning.

Mange forældre beretter desuden, at børnenes sprog pludselig er blevet grimt og hårdt.

- Det er ikke de grimme ord, som opleves problematisk. Det er tonen, står der i et af brevene.

Der er tegn på, at nogle børn er begyndt at udvikle en generel mistillid til tryghedspersoner i deres liv ved for eksempel at spørge deres forældre gentagne gange, om de også stopper derhjemme, og om de bliver ved med at være her.

Fra et af de breve som en stor forældregruppe har sendt til forvaltningen, klyngeledelsen, områdechefen samt Børne- og Ungdomsudvalget.

Forældrene skriver, at børnene trækker sig fra fællesskabet og orienterer sig mod få. Mens andre er alene og uden gode relationer til hverken børn eller voksne. Som de desuden ikke længere nævner hjemme.

- Nogle børn er begyndt at spørge gentagne gange, om de (forældrene, red) også stopper.

Forældrene er desuden bekymret over, at børnene skal starte i skole med et kaotisk børnehaveliv i bagagen.

Mange forældrene holder derfor deres børn hjemme.

- Vi trækker på bedsteforældre, holder fridage, går tidligt fra arbejde, passer hinandens børn og gør alt, hvad vi kan, for at aflaste børnene, skriver forældrene der ikke mener at de har et reelt, trygt pasningstilbud.

- Hvilket medfører et stort og uholdbart pres på vores arbejds- og familieliv.

Annonce

Klyngeleder: Der er sat tiltag igang

Klyngeleder i Klynge VKK D Søren Nielsen skriver i en mail til VesterbroLIV.

- Der har igennem en periode været udfordringer i Vesterbro Børneliv med blandt andet et højt sygefravær og en stor personale-gennemstrømning. Der er blevet sat en række tiltag i gang, og institutionen har fået tilført ekstra kræfter. Såvel ansatte som forældre er involveret i processen. Ledelsen har sammen med forældrerådet lavet en indsatsplan, og der er samtidig tilført ekstra personale for at understøtte processen med at sikre god kvalitet i pædagogikken og børnenes hverdag.

Forældrene mener, at de, det sidste år, indgået i en ærlig og konstruktiv dialog med ledelsen omkring deres bekymringer, uden de har oplevet en dialog.

- Desværre har vi ofte - og i stigende grad - haft en oplevelse af, at ledelsen forsøer at glatte ud, forsvare og bortforklare snarere end at lytte og tage vores bekymringer alvorligt. Der er derfor opstået en generel mistillid til ledelsen og den strategi, der er blevet iværksat, og som nu har vidtrækkende konsekvenser for vores børn, skriver forældregruppen.

Forældrene slår desuden fast, at tidligere ansatte fortæller, at personaleflugten skyldes oplevelser af, at ledelsen ikke lytter til personalet, og at den opleves som hård og til tider nedladende. Det nævnes også, at der er blevet råbt af og talt grimt til ansatte.

Annonce

Politikere ønsker handling

- Jeg bad om, at få sagen på dagsordenen til børne- og ungdomsudvalgsmødet 16. december. (Den endte med at komme på under eventuelt, red) fordi sagen minder meget om sagen fra Valby, udtaler Jens-Kristian Lütken (V), da vi fanger ham på telefonen.

Hvordan fra Valby?

- Det er desværre de samme problemer der går igen såsom stor medarbejder-udskiftning, samarbejdsvanskeligheder og forældre, der er bekymrede for deres børn svarer Jens-Kristian Lütken og fortsætter.

- Der er fordi brug for en grundig oprydning på det her område, og det er en problemstilling, som jeg har gjort opmærksom på overfor både Børne- og Ungdomsborgmesteren samt direktionen.

- Læren af Valby-sagen må være, at det skal gribes i opløbet. Energien må ikke bruges på at skylde skylden på forældre og journalister og dysse det ned, som det skete i Valby. Derfor er institutionen også på det førstkommende møde i Børne- og Ungdomsudvalget i det nye år, siger Jens-Kristian Lütken og slår fast, at det kræver en synlig ledelse, der tør at rydde op.


Jeg er bekymret for, om det afspejler mere grundlæggende problemer med klyngestrukturen, hvor institutionerne er blevet samlet i nogle meget store enheder. Vi også nødt til at se på, om der er tilstrækkeligt med ressourcer til hvis, der skal laves genopretninger af institutioner.

Knud Holten Nielsen, Medlem af Børne- og Ungdomsudvalget for Enhedslisten.


Også Helle Bonnesen (K) er bekymret for situationen i Vesterbro Børneliv.

- Det er en dybt alvorlig og ulykkelig situation for alle parter. Specielt fordi det ikke er første gang, vi ser symptomerne. Konservative har krævet, at sagen kommer på næste udvalgsmøde. Spørgsmålet er, om de initiativer vi har sat i værk, er nok. Og om vores ledelsesstruktur med klyngeledelse fungerer. Det ser ikke sådan ud. Hverdagen skal være tryg. Både for personale, forældre og naturligvis børnene, udtaler hun.

Knud Holt Nielsen (EL) mener også, at der skal styr på ledelsen, og han henviser, ligesom Helle Bonnesen (K), til klyngestrukturen som en af de ting, der måske er med til at skabe de store problemer.

- Jeg synes de forhold, forældrene beskriver, lyder alvorlige. Det understreger behovet for de nye initiativer, vi har allerede har vedtaget i udvalget (forbindelse med sagen fra Valby, red). God lokal ledelse er afgørende for at skabe gode institutioner, og jeg er bekymret for, om det afspejler mere grundlæggende problemer med klyngestrukturen, hvor institutionerne er blevet samlet i nogle meget store enheder. Vi også nødt til at se på, om der er tilstrækkeligt med ressourcer til hvis, der skal laves genopretninger af institutioner, udtaler han.

Og det er også hvad forældrene mener i et af brevene, hvor der står,.

- Der må sættes alvorligt ind over for de grundlæggende udfordringer, som tillader en sådan udvikling at ske. De samme udfordringer som har tilladt lignende forhold i flere institutioner i VVK-klyngen, herunder institutionerne i Valby-sagen og institutionerne fra TV2-dokumentaren 'Daginstitutioner bag facaden'.

Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) slår fast i en mail, at der allerede, foranlediget af sagen fra Valby, er tiltag i gang:

- Børne- og Ungdomsudvalget vedtog for under en måned siden en række tiltag, som supplerer de seneste års forstærkede indsats for at forbedre kvaliteten i byens dagtilbud. Tiltag som har udmøntet sig i en række nye initiativer. Blandt oprettes der en ny, central enhed, som skal behandle klager på dagtilbuds- og skoleområdet i kommunen. Derudover skal der fra centralt hold tilbydes konfliktmægling lokalt, når noget går i hårknude mellem forældre og en institution. Han slutter sin mail af med:

- Dermed ikke sagt, at alle problemer er løst. Der vil også fremover opstå udfordringer i visse af kommunens 400 daginstitutioner, hvilket manglen på pædagoger desværre medvirker til. Det vil være i børnenes, forældrenes og medarbejdernes interesse, at problemerne løses konstruktivt og lokalt, fremfor de lander som klager på politikernes bord eller som konfliktfyldte mediehistorier.

Annonce

Mest læste

Annonce
Alarm112

Mand stukket med kniv i lår og skulder i København

Annonce
Annonce
Erhverv

Nordmand sælger københavnsk hotel for 600 millioner kroner

Annonce
Forsiden netop nu
Alarm112

15 FCK-fans tiltalt for voldsomt overfald på 16-årig

Mest læste

Annonce