Annonce
Viborg Nyt

Miljøstyrelsen: Vi holder øje med minkgravene - også i fremtiden

Der bliver stadig begravet mink ved Kølvrå. Miljøstyrelsen forsikrer, at nedgravningen bliver kontrolleret, lige som man efterfølgende vil kontrollere blandt andet eventuelt forurening fra gravene. Arkivfoto: Morten Pedersen
På baggrund af miljø- og drikkevandsbekymringerne slår Miljøstyrelsen fast, at der bliver holdt øje med udsivninger fra minkgravene i Kølvrå.
Annonce

Kølvrå: Minknedgravningen ved Kølvrå har både blandt lokalbefolkningen og bredt set vakt bekymring i forhold til drikkevandet og miljøet generelt i området.

Miljøstyrelsen, der straks nedgravningen begyndte her samt i Nr. Felding ved Holstebro, har slået fast, at minkgravene ikke kolliderer med naturbeskyttelse og ligger uden for vandindvindingsområdet, oplyser nu i en pressemeddelelse, at man både under nedgravningen og efterfølgende vil overvåge minkgravene.

"Der vil blive holdt godt øje med miljøet omkring minkgravene ved Holstebro og Karup," skriver styrelsen.

Tre forskellige tiltag skal fremover sikre, at minkgravene på de to militære områder sikre, at søer, vandløb og grundvand.

Annonce

Løbende kontrol

I første omgang fører Miljøstyrelsen tilsyn ved minkgravene, så længe der graves. Det første fysiske tilsyn blev gennemført i denne uge, hvor der styrelsens kontrollanter blandt andet så efter, om gravene har den rigtige dybde, at der bliver udlagt kalk over og under minkene, og at gravene bliver tildækket korrekt til.

Millioner af mink bliver for tiden smidt i lange, dybe grave i Nr. Felding ved Holstebro og i Kølvrå. Her et overbliksbillede fra Nr. Felding. Det er ikke tilladt at tage tilsvarende billeder af Kølvrå-nedgravningen, idet nærheden til flyvestationen som udgangspunkt gør det ulovligt at sætte droner op. Arkivfoto: Morten Stricker

Når det er sket, vil styrelsen holde øje med udsivning af forurenende stoffer som kvælstof, fosfor og iltforbrugende organiske stoffer og bakterier fra gravene. Formålet er at undgå påvirkning af søer og vandløb, der kan være følsomme over for udsivning fra gravene.


Der vil blive holdt godt øje med miljøet omkring minkgravene ved Holstebro og Karup

Miljøstyrelsen


Som det tredje vil Miljøstyrelsen løbende undersøge, om grundvandet bliver forurenet, og om der er risiko for, at forurening fra minkgravene kan nå vandløb og søer i området.

Skulle der være risiko for det, kan man eventuelt lægge dræn ved gravene og derefter sørge for, at det forurenede vand bliver renset.

Kølvråboere, der ad flere omgange har demonstreret mod minknedgravningen ved deres by, er bekymrede for drikkevandet og andre miljøkonsekvenser, men Miljøstyrelsen mener ikke, at der er nogen risici. Arkivfoto: Ole Bjærge
Annonce
Annonce
Viborg Nyt

Langt flere katte i danskernes hjem

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Viborg Nyt

Det blev et andet boom end forventet

Viborg Nyt

Danmarks Indsamling: En Viborg-sag

Viborg Nyt

Tag på oldtidsløb i Hvolris

Annonce