Annonce
Viborg Nyt

Skal Viborgs bymidte skrumpe?

Gågaden i Viborg skal styrkes i det nye forslag for placeringen af butikker i Viborg Kommune. Det sker blandt andet ved, at banebyen ikke skal regnes med som bymidte i forhold til muligheden for at åbne butikker. Arkivfoto: Morten Dueholm
En rapport fra efteråret om detailhandlens fremtid i Viborg anbefaler, at bymidten koncentreres på et mindre område, og både mindre som større butikker placeres bestemte steder i byen. Nu skal anbefalingerne behandles politisk.

Viborg: Skal der i fremtiden stilles større krav til, hvor man kan åbne en butik i Viborg Kommune?

"Ja", lyder anbefalingen i den rapport, som kommunen på opfordring fra handelslivet fik lavet hos Institut for Center-Planlægning (ICP) sidste år.

Anbefalingerne fra den rapport er efterfølgende blevet behandlet af teknik og miljø-forvaltningen i Viborg Kommune og har været på dagsordenen på det seneste økonomi- og erhvervsudvalgsmøde 11. maj.

Annonce

Udvalget har nu indstillet en stribe ændringer fra den tidligere plan for detailhandelsstrukturen i kommunen, som skal behandles til næste byrådsmøde på onsdag 19. maj og herefter sendes i offentlig høring de kommende otte uger.

Hvis indstillingen bliver godkendt, kommer det ikke til at have den store betydning her og nu for Viborgs detailhandel - men det får det på længere sigt.

Eksempelvis lyder et af forslagene, at Viborgs bymidte skal på skrump - eller i hvert fald ikke udvides, som det ellers først var planen. Tidligere skulle banebyen regnes med som en del af bymidten, men i det nye forslag er banebyen ikke med.

Konkret betyder det, at der ikke kan åbne en ny dagligvarebutik, tøjbutik eller lignende i banebyen. De butikker skal ifølge indstillingen i stedet placeres i gågaden eller i området lige omkring.

- Først og fremmest kommer vi med det her forslag, fordi Viborg såvel som resten verden har ændret sig, siden man lavede kommunalplan forrige gang. Dengang gik man efter, at der skulle være handel mange steder. Siden da har midtbyhandlen været vigende alle steder i Danmark som rundt om i Europa. Og corona-virussen har bare sat ekstra fut i den udvikling, fortæller borgmester og formand for økonomi- og erhvervsudvalget, Ulrik Wilbek, der fortsætter:

- Det er en ny situation, og derfor handler vi også på det ved at henstille til, at man får flyttet forretningerne ind i midtbyerne - i Viborgs såvel som eksempelvis Bjerringbro eller Stoholm.

Dilemma og høring

At et område får betegnelsen "bymidte" har betydning for, hvorvidt man må åbne en butik i området.

I Viborg by må man eksempelvis åbne en dagligvarebutik på op til 5000 kvadratmeter, hvis man placerer den i bymidten. Og hvis man åbner en udvalgsbutik - eksempelvis en tøjbutik - må den være 3000 kvadratmeter.

I de mindre byer i kommunen må dagligvarebutikkerne være 2000 kvadratmeter og udvalgsbutikkerne 1000 kvadratmeter i bymidten.

Derudover lyder det i forslaget, at Viborg får fire "bydelscentre", hvor flere af de samme regler gælder som i bymidten, selvom udvalgsbutikkerne skal være af mindre størrelse.

Forslaget på de fire centre er de tre eksisterende ved Koldingvej, ved Rughavevej og i Overlund Bydelscenter - og som noget nyt på Marsk Stigs Vej omkring de mange forretninger, som er placeret her og i dag er en del af "bymidten".

Samtidig foreslås det, at området, der tidligere husede HTH Køkkener ved Indre Ringvej, sløjfes.

Samtidig opdateres det også, hvor man har såkaldte "aflastningsområder". I disse områder må man have dagligvarebutikker på 3900 kvadratmeter og udvalgsbutikker på op til 15.000 kvadratmeter.

Herudover findes også "områder til særligt pladskrævende varer", hvor man ikke må have dagligvarebutikker, men derimod udvalgsbutikker på enten maksimalt 15.000 kvadratmeter enkelte steder i Viborg og henholdsvis 10.000 og 5000 kvadratmeter i 10 af kommunens øvrige byer, samt de øvrige steder i Viborg.

Borgmester Ulrik Wilbek ser dilemmaer i det nye udspil til placering af butikker, hvis et af de helt store overordnede formål er at beskytte handlen og oplevelsesmulighederne i Viborgs midtby. Arkivfoto: Morten Dueholm

Ændringen - eller tilpasningen om man vil - kommer altså til at betyde noget for fremtidige forretningers placering, men kan også få betydning for enkelte butikker placeret rundt i byen, som ikke kommer til at kunne fortsætte deres lejemål efter endt aftale.

- Vi gør det her for at styrke handlen i midtbyen. Det er der, de dyreste kvadratmeter er, men samhandlen og synergieffekterne er så vigtige for butikkerne, at det er afgørende, at vi samler kræfterne der. Men det er klart, at der er et dilemma indbygget i det her forslag. Det kan jo eksempelvis have negative konsekvenser for nogle af indehaverne af outlet-butikker rundt omkring i byen. De kan ende med at skulle finde andre lokaler, siger Ulrik Wilbek.

- Men det er også derfor, at vi sender forslaget i offentlig høring i otte uger, efter at det er blevet behandlet af byrådet. Hvis der er nogen, som synes, at det her er helt hen i vejret, så er vi klar til at lytte til dem, fortæller borgmesteren.

Efter planen afholdes der på Viborg Rådhus borgermøde om planerne onsdag den 16. juni.

Annonce

Vokseværk i vestbyen

Der er dog ikke kun skrumpekost på menuen, hvis man ønsker at åbne butik i Viborg. En anden del af forslaget lyder nemlig, at området i Viborgs vestby omkring Vestre Ringvej og Viborg Storcenter skal udvides. Aflastningsområdet, der i dag huser Bilka og Viborg Storcenter, skal strække sig længere mod vest og syd, så området vokser fra 66.300 kvadratmeter til 100.000 kvadratmeter.

- Vi henstiller til, at området kan udbygges, da vi har virksomheder, som gerne vil placere større forretninger herude. Det skal gerne være med til at skabe den balance, hvor vi som kommune understøtter den samlede butikshandel bedst muligt.

I anbefalingerne fra ICP-rapporten bliver der også flyttet rundt på nogle af områderne for særligt pladskrævende varegrupper, og så vil der i mindre byer stadig være mulighed for at åbne butikker i såkaldte "lokalcentre".

Her vil man ud fra en individuel kommunal vurdering i hvert enkelt tilfælde se, om butikken passer ind i bymiljø og -struktur. For butikker i lokalcentrene kan man placere dagligvarebutikker på maksimalt 1200 kvadratmeter og udvalgsbutikker på maksimalt 500 kvadratmeter.


Det er også derfor, at vi sender forslaget i offentlig høring i otte uger, efter at det er blevet behandlet af byrådet. Hvis der er nogen, som synes, at det her er helt hen i vejret, så er vi klar til at lytte til dem.


Bymidte og bydelscentre

Det foreslås, at der skal være 11 områder med betegnelsen ”bymidte” i Viborg Kommune: Viborg, Bjerringbro, Frederiks, Hammershøj, Karup, Løgstrup, Møldrup, Rødkærsbro, Skals, Stoholm og Ørum.

Derudover foreslås det, at der skal være fire områder i Viborg med bydelscenter: Ved Rughavevej, Koldingvej, Marsk Stigs Vej og Overlund Bydelscenter ved Randersvej.

Dagligvarebutikkerne må maksimalt være 5000 kvadratmeter i Viborg og Bjerringbro bymidte samt Viborgs fire bydelscentre.

Dagligvarebutikkerne må maksimalt være 2000 kvadratmeter i bymidten i Frederiks, Hammershøj, Karup, Løgstrup, Møldrup, Rødkærsbro, Skals, Stoholm og Ørum.

Udvalgsbutikker må maksimalt være 3000 kvadratmeter i Viborgs bymidte.

Udvalgsbutikker må maksimalt være 1000 kvadratmeter i de øvrige byers bymidte, samt i Viborgs fire bydelscentre.

Aflastningsområde

Kun ét sted i kommunen - i Viborgs vestby ved Bilka og Viborg Storcenter.

Forslås at udvides fra 66.300 kvadratmeter til 100.000 kvadratmeter.

Dagligvarebutikker må maksimalt være 3900 kvadratmeter, mens udvalgsbutikker maksimalt må være 15.000 kvadratmeter.

Område til pladskrævende varegrupper

Her må der ikke placeres dagligvarebutikker.

Udvalgsbutikker i området har forskellige maksimale størrelser på enten 15.000, 10.000 eller 5000 kvadratmeter. Det er forskelligt fra både i forhold til områderne i Viborg by og de øvrige byer, som er tiltænkt at have områder til pladskrævende varegrupper.

Forslag til byer med område til pladskrævende varegrupper er: Viborg, Bjerringbro, Ørum, Møldrup, Stoholm, Karup, Rødkærsbro, Løgstrup, Skals, Hammershøj og Frederiks.

Lokalcentre

Der kan laves lokalcentre i alle kommunens byer, men det kræver en konkret politisk vurdering i hver enkelt tilfælde, hvor butikker ”skal tilpasses bymiljø- og struktur”, som det lyder i kommunens "Principper for planlægning".

Lokalcentre må have dagligvarebutikker på maksimalt 1200 kvadratmeter og udvalgsbutikker på maksimalt 500 kvadratmeter.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Viborg Nyt

Borgermøde om detailhandel aflyst

Viborg Nyt

Forårskoncert i Houlkær Kirke

Annonce