Annonce
Natur

Lille padde kan forsinke fælledbyggeriet

Stor vandsalamander (og ja, der findes også en lille!)  på Amager Fælled fundet i krattet i byggefeltets nordøstlige hjørne i september 2020. Foto: Frej Schmedes
Amager Fælleds Venner og Danmarks Naturfredningsforening mener ikke, at den fredede stor vandsalamander skærmes tilstrækkeligt i det planlagte byggeri Vejlands Kvarter. En klage fra de to foreninger kan forsinke projektet.
Annonce

Hvis Danmarks Naturfredningsforening og Amager Fælleds Venner klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet over niveauet af By & Havns bestræbelser på at beskytte arten stor vandsalamander under byggeriet af Vejlands Kvarter, kan det udskyde byggeriet, måske helt til 2022.

I en artikel på politiken.dk torsdag siger Naturfredningsforeningens præsident Maria Gjerding, at de nuværende planer om beskyttelsesforanstaltninger er utilstrækkelige, og hvis politikerne i Borgerrepræsentation vedtager lokalplanen for byggeriet og de nuværende foranstaltninger, så kan man forvente en klage.

Får sådan en klage opsættende virkning, og det bestemmer klagenævnet, må byggeriet vente i behandlingstiden og kan måske først gå i gang til næste år i stedet for som forventet i det kommende forår.

Annonce

Gemmer sig tre-fire år

Stor vandsalamander er en beskyttet og fredet art, og EU har vidtgående regler om beskyttelse af dens levesteder, der er nedfældet i habitatdirektivets bilag IV.

På den gamle strandeng syd for Grønjordssøen, hvor byggeriet oprindeligt skulle have ligget, er der vandhuller, hvor stor vandsalamander yngler. Og så fremgår det af byggesagens miljøundersøgelse, at den også hviler sig i et krat i det nordøstlige hjørne af byggefeltet for Vejlands Kvarter.

Planen er derfor først at rømme dette krat for salamandere ved aktiv indsamling og opsætning af et paddehegn. Derefter opføres et stendige, der afskærer padderne fra området, og der laves nye hvilesteder til salamanderen.

Men det er slet ikke grundigt nok, siger Frej Schmedes. Han er naturfotograf med speciale i padder samt medlem af Amager Fælleds Venner.


Konsekvensen er, at det går ud over den økologiske funktionalitet for hele bestanden, hvis man tager dens rastehabitat.

Frej Schmedes


Han har fået aktindsigt i en baggrundsrapport fra Rambøll, hvor det fremgår, at op til 60 procent af hele populationen af stor vandsalamander kan befinde sig inden for projektområdet for byggeriet.

- Det er både unge og gamle individer, og fra de unge individer går op af vandhullet den første sæson, hvor de er blevet til rigtige salamandere, så kan de gå fra 400 op til 1.800 meter fra vandhullet og ligge stille i tre-fire år, hvor de måske ikke bevæger sig mere end to kvadratmeter, hvis de har fundet et godt vinterhi nede i jorden, i døde træstammer og under grenbunker. Der er frostsikkert, de spiser hvad der kommer forbi, og det vil sige, at de er umulige at finde, siger Frej Schmedes til Amager Bladet og fortsætter:

- Først når de er blevet kønsmodne det tredje eller fjerde år, bevæger de sig igen og går ned til vandhullet for at yngle. Så alle de unge individer kan de ikke samle op i de fælder, de har tænkt sig, og de kan heller ikke være sikre på, at de finder dem, hvis de vil indsamle dem. Konsekvensen er, at det går ud over den økologiske funktionalitet for hele bestanden, hvis man tager dens rastehabitat. Og det er det, som EU-habitatsdirektivet og Bern-konventionen beskytter imod.

Annonce

Forringes ikke

I Politikens artikel giver By & Havns kommunikationschef Kristian Wederkinck Olesen udtryk for, at konsekvenserne for arterne i området er grundigt belyst.

- Vi har været utroligt opmærksomme på, at der er bilag IV-arter i området, der er beskyttet. Derfor har vi også foretaget meget grundige undersøgelser og planlagt afværgetiltag, der sikrer, at vi ikke forringer arternes levevilkår, siger han til Politiken.

Sagen er på økonomiudvalgets dagsorden 26. januar, og Borgerrepræsentationen forventes at behandle sagen i februar.

_

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
KONFLIKT

Flere ridepiger er anklaget for injurier: I en af sagerne falder der snart dom

Annonce