Annonce
Amager

Politikere vil boligudvikle grønt område

Engvejsarealet, hvor der skal boligudvikles. Det ligger endnu ikke fast, om tennisbanerne indgår, eller om det kun er det grønne område sydvest for banerne. Foto: Kortforsyningen Skråfoto
Et politisk flertal vil bebygge Engvejsarealet, og nu går dialogen i gang med interesserede købere. Om tennisbaner indgår er endnu uvist.

Hvilket byggeri kan opføres på Engvejsarealet i Dragør? Det skal nu afklares, vedtog et flertal i økonomiudvalget i torsdags bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Liste T.

I april skrev samme fire partier ind i en ny konstitueringsaftale, at man ville arbejde for at etablere et bofællesskab for seniorer på dele af Engvejsarealet og få udarbejdet en lokalplan, der muliggør almene boliger, private leje- og andelsboliger samt et grønt område som aktivitetspark.

Første skridt er et møde med fire interessede købere, der vil investere i hele eller dele af Engvejsarealet for at opføre forskellige typer boliger.

Annonce

Møderne skal føre til en byplanfaglig vurdering, der lægger op til en politisk beslutning, en forhøring og et udbud. Når tilbudsgiveren er valgt, udarbejdes en lokalplan.

Med eller uden tennis

Der er endnu ingen tidsplan for hele processen. Og det er heller ikke lagt fast, om arealet med tennisbaner vil indgå i et byggeri, oplyser Dragør Kommunes forvaltning. Der er først et puslespil, der skal på plads.

Dragør Tennisklub har i mange år ønsket at opføre en tennishal til vintertræning ved siden af banerne ved Engvej. Politisk har der været flertal for at bygge hal og måske også flytte banerne hen i nærheden af Hollænderhallen, for at samle byens idrætsfaciliteter der.

Der er peget på specifikke placeringer af hallen, men by-, erhvervs- og planudvalget blev i starten af juni orienteret om, at Erhvervsstyrelsen har afvist dem alle. Styrelsen vurderer, at tennishaller og -baner er bymæssige fritidsanlæg, der skal placeres i byzone. Og de placeringer, som kommunen overvejer, ligger i landzone i et område med restriktioner, som efter Fingerplanen og Støjcirkulæret ikke må udlægges til byzone.

Forvaltningen vil nu undersøge muligheden for at placere en tennishal i byzone syd eller nord for Hollænderhallen, hvor der i dag er parkering samt skolens friareal. Og for at placere tennisbanerne i landzone.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce