Annonce
Bjerringbro Avis

Skolefusion: Bjerringbro på vej mod ét skoledistrikt

1. december afleverede Christian Hedelund Jensen (th)  til borgmester Ulrik Wilbek (V) cirka 850 underskriftter fra folk, som mener at der skal bevares to skolematrikler i Bjerringbro. Arkivfoto: Morten Pedersen
Børne- og ungdomsudvalget indstiller til Viborg Byråd, at byens to skoledistrikter lægges sammen til ét distrikt fra 1. august i år
Annonce

Bjerringbro:  Kommunalvalget venter forude, og allerede nu ser det ud til, at et af de store temaer bliver fremtiden for de to skoler i Bjerringbro. Som ventet indstillede et enigt børne- og ungdomsudvalg på mødet forleden til økonomi- og erhvervsudvalget og dermed til Viborg Byråd, at de to skoledistrikter fra 1. august i år lægges sammen til ét distrikt.

Der vil fortsat være to matrikler, nemlig Egeskovskolen og Bøgeskovskolen men med en fælles skoleleder og tre afdelingsledere på hver matrikel.

Sagen har kørt i mere end to år, og da høringsfasen sluttede 18. december, var der indkommet ni  høringssvar, fem såkaldte borgerbreve og  874 borgere havde skrevet under på underskriftsindsamlingen 'Bevar 2 skolematrikler i Bjerringbro', som Christian Hedelund Jensen startede i oktober. Bestyrelserne ved de to skole har peget på fusion af skoledistrikterne og ønsker på sigt én skole i byen.

Annonce

Færre klasser

Formanden for børne- og ungdomsudvalget Per Møller Jensen (S) erkender, at der ikke er meget nyt i beslutningen, hvor baggrunden er et faldende børnetal og dermed en presset økonomi på skolerne.

- Vi har på udvalgsmødet drøftet de høringssvar og kommentarer, vi har modtaget. Alle anerkender udfordringerne i forbindelse med det faldende børnetal, men der er ikke en entydig tilbagemelding fra lokalområdet. Et hovedsynspunkt er, at der bør etableres en ny skole på en matrikel, mens andre slår til lyd for en skole på to matrikler, siger han.

I følge udvalgets indstilling er det op til skoleledelsen og skolebestyrelserne at beslutte, om man allerede i skoleåret 2021-2022 vil lægge klasser sammen, eller om man vil vente til skoleåret 2022-23.

Annonce

Trafikken

- Måske vil en udsættelse til skoleåret 2022-2023 give tid til at få set på nogle af de trafikale udfordringer, som flere af kommentarerne går på. Vi må i fællesskab kigge på trafikken, børnene skal ikke transporteres på kryds og tværs i byen, og skolebuskørslen skal indrettes efter det, siger Per Møller Jensen, som på det virtuelle dialogmøde 17. december forsikrede,  at der bliver taget hånd om de trafikale problemer, når det bliver aktuelt.


Måske vil en udsættelse til skoleåret 2022-2023 give tid til at få set på nogle af de trafikale udfordringer, som flere af kommentarerne går på. Vi må i fællesskab kigge på trafikken, børnene skal ikke transporteres på kryds og tværs i byen, og skolebuskørslen skal indrettes efter det.

Per Møller Jensen, fmd. børne- og ungdomsudvalget.


- Grundlæggende handler det om - med det faldende børnetal - at få redskaber i hænde, som via en optimal klassedannelse kan frigøre ressourcer til pædagogiske formål. Nu får man tid til at forberede skoleåret 2021-2022 med fælles skoleledelse, et fælles MED-udvalg og en fælles overgangsbestyrelse, siger udvalgsformanden.

Per Møller Jensen forventer, at Viborg Byråd på mødet 27. januar vil godkende fusion af de to skoledistrikter. Om der på et tidspunkt kun bliver en skole i byen, vil tiden vise.

- Byrådet har på budgettet i 2024 og 2025 afsat 42 millioner kroner til skolerne i Bjerringbro. Det betyder, at man kan vælge at bygge en ny skole, eller man kan renovere de eksisterende skoler, og måske lave den ene som 'fødeskole' med de yngste elever og den anden som overbygningsskole. Men det vil være en økonomisk udfordring af have overbygning på begge skoler, siger udvalgsformanden.

Fusion af skoledistrikter

Det faldende børnetal er baggrunden for at lægge skoledistrikterne sammen.

Bøgeskovskolen og Egeskovskolen har i øjeblikket tilsammen fire små klasser på hver årgang, og ved at 'optimere' til tre klasser kan der cirka spares én million kroner pr. årgang. Eller rettere frigives en million kroner. Dermed kan der frigives penge til to-lærer ordninger og andre aktiviteter på skolerne.

Det er ikke kun Bjerringbro, som er ramt af faldende børnetal. Inden for de næste ti år vil der i Viborg Kommune være mellem 1000 og 1100 færre elever, end der er i øjeblikket.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Bjerringbro Avis

Grønne sunde spirer er sagen

Bjerringbro Avis

25 år på Grundfos

Bjerringbro Avis

25 år på Grundfos

Bjerringbro Avis

Provsten får ridderkorset

Annonce