Annonce
Ugeavisen Bramming

Nedlagt jernbane: Nu er prisen nul kroner

Et digligt irritationsmoment for bilister er overkørslen på Brammingborgvej mellem Gørding og Bramming, hvor bilister skal sætte farten ned på grund af bumpet, hvor skinnerne passerer vejen. Ifølge færdselsloven skal vejfarende også sætte farten ned og orientere sig, om der kommer tog, men ikke et enste tog har der kørt her i syv år. Foto: Martin Wilde
Efter syv års stillingskrig mellem Esbjerg, Vejen, Varde og Billund kommuner på den ene side, og Banedanmark på den anden, er der nu endelig udsigt til en løsning på fremtiden for den nedlagte jernbane mellem Bramming og Grindsted.
Annonce

Bramming / Vejrup / Glejbjerg / Agerbæk: Det sidste godstog kørte den 3. juni 2012, og siden er skinnerne på jernbanen mellem Bramming og Grindsted blot groet til. Efter et par år blev jernbanestrækningen officielt nedlagt, og dermed var der mulighed for, at tracéen kunne udnyttes til andre formål. Det har længe ligget i luften, at de fire kommuner, som den 40 km lange jernbane løber igennem, skulle overtage banen og derefter omdanne den til natursti.

Men i syv år er intet sket – ud over at den statslige og de kommunale instanser med mellemrum har sendt breve til hinanden. Oprindelig var Banedanmarks udspil, at kommunerne skulle købe – altså betale for den nedlagte banestrækning med skinner, kreosotbehandlede sveller og skærver, og så selv stå for at få de fysiske rester af jernbanen fjernet, inden banestrækningen kunne omdannes til en natursti. Det var kommunerne ikke med på – altså at de ligefrem skulle betale for at overtage den døde jernbane.

Grindstedbanen

Jernbanen mellem Bramming og Grindsted åbnede den 1. november 1916.

De sidste persontog kørte lørdag den 22. maj 1971.

Det sidste godstog kørte den 3. juni 2012.

Der er præcis 40 km ad jernbanen mellem stationsbygningerne i Bramming og Grindsted.

Annonce

Udgifter

Nu er der gået nogle år, og Banedanmark har i mellemtiden kun haft udgifter på Grindstedbanen. Ikke mange, men som lodsejer er der trods alt visse forpligtelser, der skal overholdes. Det gælder både hensynet til naboer, og det gælder vedligehold af de broer, der fører jernbanen over vandløb og veje. Således blev der for et par år siden blandt andet brugt penge på at sætte gelændere op på viadukten, der fører jernbanen over Debelvej i Agerbæk. Og sidste år blev der brugt penge på at fjerne skinnerne i de tre overkørsler i Vejen Kommune, hvor jernbanen krydser offentlig vej. I stedet blev der asfalteret – men blinklyssignalerne står der stadig og advarer vejfarende om en jernbaneoverkørsel, der ikke findes. Der blev nemlig ikke ofret penge på at fjerne blinklysene.

Grindstedbanen spor tætteste på Bramming lå i vejen, da der skulle sættes overledningsmaster op for jernbanen Lunderskov - Esbjerg. Så der blev den første km af Grindstedbanens jernbanespor fjernet.

Annonce

Kun offentligt areal

Nu har Banedanmark formentlig fået nok af at afholde udgifter til en jernbane, der ikke bringer indtægter. Så den 12. april dukkede der et nyt udspil fra Banedanmark op hos de fire kommuner. Nu er prisen sat til nul kroner, hvis de fire kommuner vil overtage jernbanen. Til gengæld er der knyttet nogle betingelser til den gratis overlevering. Blandt andet at jernbanearealet ikke må sælges videre til private.

De fire kommuner har aftalt, at det er Varde Kommune, der fungerer som samlet sekretariat over for Banedanmark. Til JydskeVestkysten siger direktør i Varde Kommune, Thomas Jaap:

- Vi må ikke bruge det til andet end offentligt areal.

Det passer meget godt med en natursti.

Sidste år fjernede Banedanmark skinnerne i tre overkørsler ved Glejbjerg og lagde ny asfalt i stedet, som her ved Vester Terplingvej. Men blinklyssignalerne står der stadig og advarer de vejfarende om en jernbane, som ikke længere er der. Foto: Martin Wilde
Annonce

Ikke gratis

Udspillet fra Banedanmark går på, at de fire kommuner overtager Grindstedbanen med tilbagevirkende kraft fra den 1. maj 2019. Det betyder, at der allerede i år vil komme udgifter til vedligehold. Vejen Kommunes teknik- og miljøudvalg sagde på sit møde den 13. maj ja til, at der afsættes 50.000 kroner alene i 2019 til drift og vedligehold for de 6,5 km af jernbanen, der på begge sider af Glejbjerg løber gennem Vejen Kommune. Dertil kommer 200.000 kroner, som afsættes i kommunens budget for næste år til at udarbejde en projektplan, så jernbanen kan anvendes til rekreative formål. De tre andre kommuner skal ligeledes sige ja, før Banedanmark kan aflevere gaven.

Det er altså ikke helt billigt at få en nedlagt jernbane foræret. Til gengæld kan salget af skinnerne fra jernbanen give en indtægt, når de bliver solgt som gammelt jern. Skinnerne vejede 37 kg pr. løbende meter, da de blev lagt for 103 år siden, og det giver cirka 2.880 tons stål. Til gengæld vil det koste penge at få fjernet de mange sveller, som alle blev behandlet med det miljøskadelige stof kreosot, inden de blev lagt i sporet for mere end 50 år siden - det afslører de små søm med årstal, som er banket ned i svellerne. Endelig skal der ofres penge på at omdanne tracéen til natursti.

Det er kun syv år siden, der kørte tog gennem dette vildnis, der siden er groet op her ved Vester Bjerndrupvej. Fra 1929 til 1955 kunne beboerne i området stige af og på toget på trinbrættet Vester Bjerndrup, der lå i bevoksningen til højre. Foto: Martin Wilde
Annonce

Irritationsmoment

Tilbage er at afvente, om de fire kommuner kan blive enige om at overtage banen på de nye betingelser. Der er næppe megen tvivl om, at de bilister, der må sætte farten ned, når de dagligt passerer en af de mange niveauoverkørsler, fordi skinnerne ikke ligger helt i plan med resten af vejen, vil glæde sig til, at dette irritationsmoment forsvinder. Hvis aftalen bliver til noget.

Læs også: Rids af Grindstedbanens historie

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Ugeavisen Bramming

Årets instruktør

Annonce