Billede

På denne side finder du Jysk Fynske Mediers kandidattest.

Journalister fra hele Jysk Fynske Medier – det vil sige fra JydskeVestkysten, Fyens Stiftstidende, Århus Stiftstidende, Horsens Folkeblad, Vejle Amts Folkeblad, Dagbladet Holstebro-Struer, Randers Amts Avis, Viborg Folkeblad, Helsingør Dagblad, Dagbladet Ringkøbing-Skjern, Fredericia Dagblad, Fyns Amts Avis og et hav af ugeavise - har arbejdet sammen om at formulere de påstande og temaer, som de opstillede kandidaterne har skulle forholde sig til, og som du efterfølgende også kan forholde dig til for at blive klogere på, hvilke kandidater du er mest enig med – og hvilke partier, du er mest enig med. For som noget nyt vil Jysk Fynske Mediers kandidattest ikke bare præsentere kandidat-enighed men også parti-enighed.

Kandidattesten er et godt værktøj til inspiration og til at opdage og lære nye kandidater at kende, og for kandidaterne er det et godt udstillingsvindue til at komme i kontakt med vælgerne.

Hvem skal jeg stemme på til folketingsvalget 2022?

Kandidattesten kan klæde dig bedre på til, hvem du er mest enig med og derfor kan stemme på til folketingsvalget – den kan dog ikke stå alene. Vi anbefaler, at du følger vores løbende dækning af, hvad der sker på Christiansborg og i Danmark i øvrigt, så du er opdateret, informeret og med kandidattesten i hånden er bedst muligt klædt på til at kunne stemme.

Vi inviterer alle kandidater til at deltage i vores kandidattest, men vi kan ikke styre, hvor hurtigt de svarer, eller om de svarer, og derfor anbefaler vi også, at du tager testen flere gange – for resultatet kan ændre sig undervejs, i takt med at flere og flere kandidater får udfyldt testen. Vi arbejder også løbende med at forbedre resultaterne af testen, hvilket kan have indflydelse på, hvordan lige præcis dit testresultat ser ud.

Tag derfor testen flere gange – det kan godt svare sig. Testen tager under 10 minutter at gennemføre.

Hvordan fungerer kandidattesten?

Kandidattesten er en valgtest, som Jysk Fynske Medier har udviklet i samarbejde med Paqle. Paqle har stor erfaring i at lave kandidattest i både Danmark, Norge og Sverige, og det er Paqle, der er ansvarlig for at indsamle svar fra og data om kandidaterne, der stiller op til valg.

Vores kandidattest fungerer sådan, at redaktionen i Jysk Fynske Medier formulerer en række påstande eller udsagn med afsæt i vores viden om, hvad der fylder noget for vores læsere i det daglige – og hvad der kommer til at fylde noget i de kommende år. Kandidaterne skal så svare, hvor enige eller uenige de er i de forskellige påstande. Der er både generelle påstande og mere tematiserede påstande, om for eksempel sundhed, klima og miljø, økonomi og skattepolitik, ældreområdet og meget mere.

Kandidaterne svarer på samtlige af påstandene, men du behøver ikke svare på alle, da du undervejs i testen kan håndplukke de temaer, der er vigtigst for dig og kun svare på dem. Du kan af samme årsag med fordel tage testen ad flere omgange og se, om du får andre anbefalinger, hvis du ændrer temaer.

Hvad mener kandidaterne?

Alle kandidaterne har en holdning til de spørgsmål og temaer, der optager danskernes hverdag, men i den daglige mediedækning kan det være svært at finde ud af, hvad politikerne egentlig mener.

Vores kandidattest hjælper dig med at blive klogere på, hvad kandidaterne egentlig står for, og du kan efterfølgende dykke ned i de enkelte kandidater og læse om, hvorfor de har svaret, som de har svaret, og hvem de er privat. Det kan du gøre på kandidatsiderne i vores store kandidatdatabase.

Kandidattesten er således også en mulighed for at lære andre kandidater at kende end de politikere, der fylder mest i medierne til dagligt.

Hvilken kandidat og hvilket parti er du mest enig med?

Når du tager vores kandidattest, finder du både ud af, hvilke kandidater og hvilke partier du er mest og mindst enig med.

Kandidaterne forholder sig til de samme påstande, som du skal forholde dig til, og du får både svar på, hvilken kandidat og hvilket parti, du er mest enig med, når du tager testen. Du kan efterfølgende dykke ned i, hvad de enkelte kandidater har svaret på hver enkelt påstand, så du kan se, hvor I er mest og mindst enige.

Undervejs i testen vælger du hvilke temaer, der er mest vigtige for dig, når du skal stemme, og det har indflydelse på hvilken kandidat og hvilket parti, du er mest enig med. Vi anbefaler, at du tager testen flere gange og eksperimenterer med hvilke temaer, der er vigtigst – det kan give overraskende resultater.

Hvem er med i kandidattesten?

Jysk Fynske Medier og Paqle har inviteret kandidater fra alle godkendte partier og alle løsgængere til at deltage i kandidattesten.

Er der kandidater, som ikke ønsker at deltage, kan vi ikke tvinge dem, men vores erfaring er, at langt de fleste ser værdien i at deltage og derfor deltager.

Normalt deltager over 90 procent af kandidaterne i vores kandidattest.

Hvorfor mangler der en bestemt kandidat i testen?

Alle kandidater får mulighed for at deltage i testen, og vi opfordrer dem til at udfylde vores spørgeskema.

Valgkampen er dog en meget travl tid for langt de fleste kandidater, men efterhånden som flere får svaret på vores skema, vil du løbende have mulighed for at blive sammenlignet med et større udvalg af kandidater.

Derfor anbefaler vi, at du tager testen flere gange, da den bliver mere nøjagtig, jo flere kandidater der kommer med.

Hvad gør Jysk Fynske Mediers kandidattest særlig?

Jysk Fynske Medier er Danmarks største lokale og regionale mediekoncern, og vi værner særligt om det, der er tæt på.

Vi står bag 15 dagblade, 63 ugeaviser, 5 radiostationer, en landsdækkende tale-radio og en lang række nyhedssites og andre digitale brands.

Vores kandidattest er unik, fordi den tager afsæt i vores stærke lokale viden og tilhørskraft – både i provinsen og i storbyerne.

Vi arbejder tæt sammen med Paqle, der har specialiseret sig i at lave kandidattest, og vi bestræber os på at levere den mest relevante kandidattest for alle stemmeberettigede danskere – uanset hvor de bor, og hvad der optager dem.