Annonce
Give Avis

Debat:Statsanerkendelsen af et lokalmuseum er vigtig!

Både voksne og børn har store glæde af den historieformidling, der pågår på Give-Egnens Museum. Et tiltag der ifølge læserskribent Hanne Thomsen risikerer at falde væk, hvis statsanerkendelsen bortfalder. Foto: Jim Hoff
Annonce

GIVE: Formanden for Kulturudvalget i Vejle Kommune hævder, at Give-Egnens Museums fremtid ikke står og falder med, at museet bevarer sin statsanerkendelse. Museet og dets arbejde kan godt fortsætte, selvom det ikke længere har en statsanerkendelse.

Videre kan man se, at Kulturudvalget i Vejle Kommune ikke vil lave en indstilling til Økonomiudvalget og ikke mener, at lokalmuseets statsanerkendelse og statstilskud er værd at kæmpe eller har betydning for museets arbejde. Give- Egnens Museum kan i følge Dan Arnløv sagtens være lokalmuseum alligevel.

Jeg undrer mig meget, for jeg kender ikke noget lokalmuseum, som statsanerkendelsen ikke er vigtig for. Statsanerkendelsen sikrer nemlig ikke blot de statslige midler til et museum men reelt også bevillingen af de lokale kommunale midler, der er nødvendige for driften af et professionelt lokalmuseum.

Man aner i Dan Arnløvs udtalelser, at der kan være langt fra Vejle til Give, og også, at han ikke anerkender de faglige tematikker, som Give-Egnens Museum har, og som det har haft i snart 50 år og lige siden Falk Mikkelsen i 1970 tog initiativ til etableringen af et lokalmuseum på Giveegnen.

Give Egnens Museum fortæller om Give Egnens landskab, bebyggelse og liv. Giveegnen ligger med en unik placering mellem Østjyllands fede jord og rige købstæder og hedens sand og nøjsomhed og har en unik historie at forske i og formidle.

Give Egnens Museum fortæller ikke om store begivenheder men om det store i at kunne leve et liv – på kanten, som det har været og stadig er – et liv i udkanten af nationalstaten – det gælder socialt, økonomisk, økologisk og kulturelt.

Forskning og formidling af disse problemstillinger er centrale for borgerne på Giveegnen, samtidig er de centrale problemstillinger og historier i nationalstaten, og de gør derfor en fortsat statsanerkendelse berettiget.

Det er samtidig vigtigt at understrege, at lige som det er vigtigt at sikre sammenhængskraften og fællesskabsfølelsen nationalt og med museer, der fortæller de forskellige dele af den fælles nationale historie, er det vigtigt at sikre sammenhængskraften og fællesskabsfølelsen lokalt – i kommunen. Det kommunale fællesskab skal kunne føles også på Giveegnen.

Et lokalt museum står og falder med statsanerkendelsen og statstilskuddet. Derfor er det vigtigt at sikre tilskuddet til en forsat drift af Give-Egnens Museum som statsanerkendt museum.

Annonce

Samarbejdet med Slots- og Kulturstyrelsen

Give Egnens Museum fik ganske vist tilbage i 2018 en dårlig kvalitetsrapport fra Slots- og Kulturstyrelsen. Men det har vi taget til os i bestyrelsen, hvor vi er i fuld gang med at følge op på kritikken fra Styrelsen. I 2019 ansatte vi således en ny faglig leder.

Vi har ligeledes sikret en gennemgang af genstandssamlingen, som vi skulle, og Give-Egnens Museum indgår nu i et samarbejde med andre relevante museer om den del af arbejdet, finansieret af Slots- og Kulturstyrelsen, og museet har ovenikøbet ledelsen af det.

Dertil kommer, at vi er på vej med 2 nye inspektørstillinger, så vi sikrer forsknings- og formidlingsniveauet på museet.

Bestyrelsen har indsendt og fået godkendt den opfølgningsplan, der imødekom kritikken fra 2018. I forbindelse med opfølgningsplanen fulgte en finansieringsplan med en kommunal bevilling på 1 mio. kr. i henholdsvis 2021 og 2022 samt et forhøjet tilskud på 200.000 kr. årligt fra 2022.

Disse midler er vigtige for, at museet kan bevare sin statsanerkendelse og dermed sikre et professionelt niveau. Men midlerne er også vigtige for Give-Egnens Museum i arbejdet med at skaffe fondsmidler til nye udstillinger. Skal museet tiltrække fondsmidler skal det faglige niveau være der, og det er en statsanerkendelse en sikring af.

Ud over alt andet kan man undre sig over, at man i Vejle Kommune ikke er optaget af at sikre, at lokalområdet hvert år får en mio. kr. fra staten til lokalområdet. Midler, som bruges og beskattes lokalt. Det er to ’dyre’ millioner kommunen vil spare eller ikke bevilge til at sikre opretholdelsen af statsanerkendelsen.

Dermed mister Give-Egnens Museum ikke blot to inspektørstillinger men også de beskæftigelsesfremmende forløb, som Give-Egnens Museum har, og som udgør en væsentlig del af museets daglige arbejdskraft.

En bevilling derimod vil sikre museet og sikre, at beløbet fra staten vil komme til lokalområdet år efter år og til et godt formål.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Give Avis

Flot opbakning til Walk-a-Fun-Thon

Give Avis

Nyt fra Lægehuset i Give

Annonce