Annonce
Give Avis

Give Egnens Museum i kamp for overlevelse

Give-Egnens Museum er i stor fare for at miste statsanerkendelsen og dermed en årlig støtte på godt 1 million kroner. Det kan bringe det lokale egnsmuseum i alvorlige problemer. Foto: Jim Hoff
Give Egnens Museum kæmper i disse dage en brav kamp for overlevelse. Man er presset på økonomien, da det årlige statstilskud er i fare for at blive fjernet fra museet, hvis man ikke stiller med et slagfast budget. Dette involverer økonomisk kommunal goodwill.
Annonce

GIVE: Bestyrelsen på Give-Egnens Museum har just afsendt en ansøgning om bevilling af midler til Give-Egnens Museum (GEM) i år 2021 og 2022 på baggrund af krav fra Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS)

- GEM modtog i december 2018 en kritisk kvalitetsrapport fra SLKS med en række anbefalinger. GEM afleverede og fik i juni 2019 godkendt en faglig opfølgningsplan på anbefalingerne. I tilknytning til den faglige opfølgningsplan blev afleveret en finansieringsplan, som indeholder en bevilling fra Vejle Kommune på 1 mio. kr. i henholdsvis år 2021 og 2022, og et forøget driftstilskud med 200.000 kr. årligt fra år 2022, fortæller Rene G. Nielsen, der er formand for bestyrelsen i GEM.

SLKS godkendte opfølgningsplanen under forudsætning af, at Vejle Kommune i budgetlægning for år 2020 bevilligede pengene.

Det skete ikke, hvilket der ikke er noget usædvanligt i, da beløbene først ligger i overslagsårene.

Men det har imidlertidig fået SLKS til at stille krav om, at GEM senest den 18. marts 2020 sender en finansieringsplan, hvor der er garanti for bevilling af 1 mio. kr. i henholdsvis år 2021 og 2022 samt 200.000 kr. i forøget driftstilskud fra år 2022.

- GEM er helt på det rene med opfyldelse af kravene til et statsanerkendt museum, og den faglige opfølgningsplan følges tæt. Bestyrelsen ved GEM er fast besluttet på at fastholde statsanerkendelsen og er meget forundret over SLKS’ krav og den meget korte frist, konstaterer René G. Nielsen

Hvis formidlingen ikke er baseret på fagligt arbejde, som løbende fornyes, så bliver formidlingen ukvalificeret og uinteressant. Statsanerkendelsen er en blåstempling af museet som faglig institution, der bidrager til udvikling af historien og kulturområdet lokalt og nationalt.

René G. Nielsen, formand for GEMs bestyrelse

Annonce

Millionansøgning afsendt

Kravet fra SLKS blev fremsat på et møde mellem Vejle Kommune (Dan Arnløv og Sofie Plenge), SLKS (Ole Winther og Berit Fruelund Kjærside) og GEM (René G. Nielsen og Lars Mortensen).

Her gjorde Dan Arnløv klart, at der tidligst kunne ske en politisk behandling på Kultur- og Idrætsudvalgsmødet den 3. marts og Økonomiudvalgsmøde den 16. marts. Aftalen blev, at Dan Arnløv ville arbejde for, at repræsentanter fra GEM kunne forelægge sagen for udvalgene inden udvalgsmøderne.

- Og det er på den baggrund GEM søger en bevilling til behandling på Økonomiudvalgsmødet den 16. marts 2020 på: 1 mio. kr. i år 2021 og 1 mio. kr. i år 2022 til renovering af de permanente udstillinger samt 200.000 kr. årligt fra år 2022 til forøget driftstilskud, oplyser René G. Nielsen.

Men hvorfor er statsanerkendelsen af så stor og afgørende betydning for?

- Der er rejst politisk tvivl om, hvorvidt det egentlig er nødvendigt for GEM at være statsanerkendt. Her er det afgørende vigtigt at slå fuldstændig fast, at både bestyrelse og ledelse på GEM på ingen måde ser noget positivt ved at miste statsanerkendelsen, understreger René G. Nielsen.

Annonce

Risikerer at miste halvdelen af det museumsfaglige personale

Formanden slår fast, at hvis GEM mister statsanerkendelsen, så mister GEM også godt 1 mio. kr. årligt. Det betyder nedlæggelse af to museumsinspektørstillinger, hvilket svarer til halvdelen af det museumsfaglige personale.

Hvis det sker, så kan GEM ikke opretholde samarbejdet med Vejle Kommune om beskæftigelsesfremmende forløb, hvilket udgør en væsentlig del af GEM’s daglige arbejdskraft.

Det betyder halvering af de museumsfaglige kompetencer og personaleressourcerne. Herved kan aktivitetsniveauet ikke opretholdes.Der vil komme færre udstillinger, arrangementer og rundvisninger, da der hverken er faglige eller personalemæssige ressourcer nok til at fastholde niveauet.

Når aktivitetsniveauet falder, falder indtægterne ved besøgende, sponsorer og medlemmer, og når indtægterne falder, skal der reduceres yderligere i personalet, hvorved aktivitetsniveauet falder endnu mere – en nedadgående negativ spiral.

Annonce

"GEM sygner hen uden statsanerkendelsen"

- Det er korrekt, at GEM uden en statsanerkendelse ikke har de samme krav til forskning og genstandshåndtering, men det arbejde har sin helt naturlige sammenhæng med at kunne opbygge udstillinger og at kunne formidle relevant og kvalificeret viden.Hvis formidlingen ikke er baseret på fagligt arbejde, som løbende fornyes, så bliver formidlingen ukvalificeret og uinteressant. Statsanerkendelsen er en blåstempling af museet som faglig institution, der bidrager til udvikling af historien og kulturområdet lokalt og nationalt, pointerer René G. Nielsen.

Sagt med andre ord, så vil GEM og den lokale kulturhistorie uden statsanerkendelse sygne hen. Der vil blive lokaler med genstande uden aktiviteter og uden bidrag til historien – lokalt som nationalt. Og det kan og bør man ikke leve med.

- Give-Egnens Museumsforenings medlemmer, Give og Give-områdets borgere, institutioner, skoler – de 10.100 årligt besøgende forventer et GEM med højt aktivitetsniveau, der er baseret på historiefaglighed, konstaterer René G. Nielsen og fortsætter:

- Vi kan fra bestyrelsen ikke i vores vildeste fantasi forestille os, at politikerne i byrådet ikke vil støtte om op om Give-egnen og en stærk kulturinstitution i Give med et meget højt aktivitetsniveau, hvor berøringsfladen er til rigtig mange mennesker. GEM bidrager til hele Give egnens udvikling. Konkret er museets vedtægter under revision, hvor egnens industrihistorie skrives direkte ind. Det gøres også for at markere GEM's interesse i og støtte til vision "Erhvervsby Give".

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Give Avis

Flot opbakning til Walk-a-Fun-Thon

Give Avis

Nyt fra Lægehuset i Give

Annonce