Annonce
Midtfyns Posten

Klumme: Minimumsnormering og sårbare børn

Steffen Jensen, kommunalbestyrelsesmedlem (S) i Faaborg-Midtfyn Kommune.
Annonce

På kommunalbestyrelsesmødet i juni vedtog et flertal i kommunalbestyrelsen at fordele minimumsnormeringspuljen til ansættelse af mere pædagogisk personale i 2020, så 50 % af midlerne fordeles mellem socioøkonomisk prioriterede børnehuse, og de resterende 50 % fordeles imellem alle børnehusene efter børnetal, så alle børnehuse mærker et løft fra minimumsnormeringspuljen.

Det er en beslutning, der har været stor interesse omkring, især hvordan penge burde fordeles i Faaborg-Midtfyn Kommune (FMK), både før, under og efter beslutningen blev truffet. Det er kun forventeligt, da det er et emne med mange interessenter. Som forælder har jeg selv oplevet, hvordan der er blevet længere imellem personalet i dagtilbuddene, inden mine egne børn begyndte i skole. Derfor er det også et kærkommen løft, at der nu kommer flere resurser til området, så vi kan skabe nogle bedre forhold for vores yngste borgere.


Som forælder har jeg selv oplevet, hvordan der er blevet længere imellem personalet i dagtilbuddene, inden mine egne børn begyndte i skole.

Steffen Jensen, kommunalbestyrelsesmedlem


Der er flere gange stillet spørgsmål ved, hvorfor hele puljen ikke bare blev fordelt efter børnetal? Jeg vil gerne prøve at redegøre for én af grundene til min beslutning.

Inden sagen blev behandlet i Opvækst- og Læringsudvalget, var der et bredt politisk ønske om at støtte mere op om sårbare og udsatte børn. Det er jeg helt enig i, fordi jeg mener, at vi skal bruge flere penge på forebyggelse, så vi sikrer, at flest mulige børn for god start på livet.

I løbet af de sidste ca. 10 år er der sket en voldsom stigning blandt børn og unge med psykiatriske diagnoser som ADHD, angst og autisme. Ifølge en opgørelse fra KL havde over 4 % af børn og unge, 0-17 år, i FMK en psykiatrisk diagnose tilbage i 2018, og antallet fortsætter med at stige. Det betyder, at udgifterne i FMK, og resten af landet for den sags skyld, er eksploderet til det specialiserede socialområde. I øjeblikket stiger udgiften i FMK årligt med et beløb i ca. samme størrelsesorden som vores årlige sparekatalog til budgetforhandlingerne. Får vi ikke vendt eller som minimum bremset denne udvikling, ender det med, at vi fuldstændig udhuler almenområdet.

Mit Midtfyn

En stribe engagerede midtfynboer skiftes til at skrive klummen "Mit Midtfyn".

Denne uges skribent er 41-årige Steffen Jensen, der er kommunalbestyrelsesmedlem for Socialdemokratiet i Faaborg-Midtfyn Kommune og ingeniør, der arbejder med udvikling af styringer til vindmøller hos DEIF A/S.

Han er gift med Thea, og de bor med deres to drenge i Sdr. Nærå.

Derfor mener jeg, at det var den rigtige beslutning at tilgodese udsatte og sårbare børn, da puljen til minimumsnormeringer skulle fordeles. Om et par år ser vi forhåbentlig, at udviklingen begynder at gå i den rigtige retning. Det er helt fair at være uenig i, at puljen til minimumsnormeringer fordeles som det er besluttet. Det er også helt fair at synes, at penge til udsatte og sårbare børn skal findes et andet sted.

Jeg kan blot konstatere, at jeg ikke synes, der er noget i vejen med at give flere midler til dem, der har mest brug for det, og at de andre penge vi skulle finde, ganske enkelt ikke er der. Selv om udligningsreformen er faldet mere fordelagtigt ud i FMK's tilfælde end forventet, så svømmer vi desværre ikke i penge. I begge de år, jeg har været med i budgettet, er en del af finansieringen fundet ved kassetræk, og det ser også ud til at blive tilfældet i år.

Så når der ikke bare tildeles ekstra penge til forebyggende indsatser, så er det fordi pengene ikke er der, da vi prioriterer at bruge kassetræk på ikke at spare på vores eksisterende velfærd mere end højst nødvendigt.

Der har været debat om, hvordan midlerne til ansættelse af mere pædagogisk personale skulle fordeles mellem børnehusene. Arkivfoto: Kim Rune
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Midtfyns Posten

Konfirmationer uge 33

Midtfyns Posten

Bliv klogere på FN's verdensmål

Annonce